Create Invoice

Firms that provide business activity in the framework of the free trade in Slovakia


# PIN Business name City Date of entry
1 40746038 Andrej Majdiš Oravská Lesná 10 January 2014
2 14169622 Ing. Anton Florek - PREDOS Námestovo 28 April 2012
3 36695874 TEREC Lokca 08 November 2006
4 36439053 MiniTec Slovakia Rabča 20 January 2006
5 36424064 KRIVULČÍK Oravská Lesná 22 October 2004
6 36417602 STAPRAS Námestovo 02 April 2004
7 36243108 VISO Dunajská Streda 02 May 2001
8 36390356 JAMEL FASHION Námestovo 11 February 2000
9 36235547 RealNet Dunajská Streda 27 January 2000
10 36234559 VILIV Dunajská Streda 25 November 1999
11 34152644 SOUTHERM A Dunajská Streda 18 December 1996
12 34152270 MOSTAV Dunajská Streda 16 December 1996
13 31726402 HS - PLUS Prešov 03 May 1996
14 34129375 COM - VARGAS Komárno 25 October 1995
15 34125825 AUTOSTILL Báhoň 11 August 1995
16 31626858 CITO Bratislava 30 March 1995
17 31697801 KRAS - BIO Bratislava 20 October 1994
18 31695086 CAR TRADE GAS Jasov 24 August 1994
19 34102655 AK PROJECT - SIKKATON Dunajská Streda 10 June 1994
20 31369189 t Bratislava 10 March 1994