Create Invoice

Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ
PIN 00117731
TIN 2020327760
VAT number SK2020327760
Date create 01 January 1991
Company category Družstvo
Registered seat Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ
Domové role
Bratislava
Financial information
Sales and income 324 604 €
Profit -12 410 €
Contact Information
Phone(s) +421243637609, +421243637619, +421243637759, +421243425676, +421243410020
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 383,258
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 74,879
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 36,334
A.II.1. Land (031) - /092A/ 295
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 35,691
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 348
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 38,545
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 38,545
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 307,977
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 31,234
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,347
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 27,312
3. Products (123) - /194/ 575
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 206,228
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 200,351
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,351
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,877
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 70,515
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 633
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 69,882
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 402
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 402
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 383,258
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 325,953
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 12,282
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 12,282
A.III. Other capital funds (413) 184,444
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 268,002
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 268,002
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 17,925
2. Other funds (427, 42X) 17,925
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 664
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -144,954
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 30,748
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -175,702
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,410
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,712
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 5,266
9. Liabilities from social fund (472) 5,266
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 22,446
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 12,513
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,513
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,626
7. Liabilities from social insurance (336) 3,748
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,559
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 29,593
4. Deferred income short-term (384A) 29,593
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 324,604
II. Revenues from sales of own products (601) 47,522
III. Revenues from sale of services (602, 606) 241,419
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -1,171
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 7,784
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,050
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 336,017
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 78,639
D. Services (účtová group of 51) 59,804
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 134,142
E.1. Wages and salaries (521, 522) 97,556
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 30,846
4. Social expenses (527, 528) 5,740
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 41,079
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 20,766
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 20,766
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,241
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 346
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,413
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 149,327
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,672
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 67
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 67
XIV. Other income from financial activities (668) 1,605
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,709
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,709
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -37
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,450
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,410
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00117731 TIN: 2020327760 VAT number: SK2020327760
 • Registered seat: Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ, Domové role, Bratislava
 • Date create: 01 January 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Emil Pažický predseda Ľanová 2 Bratislava 08.08.2008
  Ing. Veronika Hrdličková podpredseda Kláštorská 24 Bratislava 08.08.2008
  Peter Turanský člen Čiližská 6 Bratislava 08.08.2008
  Imrich Bugár člen Kríková 5 Bratislava 09.10.1997
  Štefan Mišík člen Sološnická 41 Bratislava 08.08.2008
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   Štefan Mišík - člen Sološnická 41 Bratislava
   07.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   Štefan Mišík - člen Sološnická 41 Bratislava
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   09.10.1997Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností:
   pozemkov /zasklenené plochy/
   nebytové priestory-sklady a kancelárie iba so základnými službami
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Bugár - člen Kríková 5 Bratislava
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   Štefan Mišík - člen Sološnická 41 Bratislava
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   08.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Bugár - člen Kríková 5 Bratislava
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   JUDr. Július Laitman - člen Rovná 18 Bratislava
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   25.10.1993Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   opravy poľnohospodárskych strojov a motorových vozidiel
   obchodná činnosť-nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov a záhradkárskych potrieb
   poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Imrich Bugár - člen Kríková 5 Bratislava
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   JUDr. Július Laitman - člen Rovná 18 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   24.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   obchodná činnosť
   kovovýroba
   parkové úpravy
   stavebno-montážne činnosti
   práce a služby pre členov a občanov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ
   Nové sidlo:
   Domové role Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   obchodná činnosť
   kovovýroba
   parkové úpravy
   stavebno-montážne činnosti
   práce a služby pre členov a občanov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava