Create Invoice

Podielnicke družstvo DUNAJ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Podielnicke družstvo DUNAJ
PIN 00190667
TIN 2020358835
VAT number SK2020358835
Date create 01 January 1976
Company category Družstvo
Registered seat Podielnicke družstvo DUNAJ
Vývojová 852
85110
Bratislava
Financial information
Sales and income 4 730 609 €
Profit -222 243 €
Contact Information
Phone(s) +421262859526, +421267202811, +421262528154, +421262528155, +421267202812, +421267202813, +421267202814, +421267202815, +421267202816, +421267202817, +421267202818, +421267202822, +421267202825, +421262859200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 8,400,738
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,936,458
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,936,425
A.II.1. Land (031) - /092A/ 918,833
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,439,497
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,479,951
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 98,144
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 33
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 33
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,431,074
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 2,195,886
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 539,729
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 781,072
3. Products (123) - /194/ 871,765
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,320
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 848,815
3. Other loans to affiliated entities (351A) - /391A/ 848,815
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,273,693
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 378,913
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 273,204
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 105,709
3. Other loans to affiliated entities (351A) - /391A/ 589,251
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 132,678
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 172,851
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 112,680
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,794
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 107,886
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 33,206
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 33,206
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 8,400,738
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,217,391
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,051,537
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,051,537
A.III. Other capital funds (413) 2,882,903
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 787,462
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 787,462
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 72,076
2. Other funds (427, 42X) 72,076
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -776,280
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) -776,280
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,421,936
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,421,936
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -222,243
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,078,612
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 740,777
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 613,700
9. Liabilities from social fund (472) 22,597
12. Deferred tax liability (481A) 104,480
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,011,237
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 936,782
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 250,537
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 686,245
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,030
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 28,140
7. Liabilities from social insurance (336) 18,247
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,642
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,396
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 57,720
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 57,720
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,233,081
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 35,797
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 104,735
3. Deferred revenue long-term (384A) 91,643
4. Deferred income short-term (384A) 13,092
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,364,441
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,730,609
II. Revenues from sales of own products (601) 4,078,912
III. Revenues from sale of services (602, 606) 150,529
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -487,655
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 135,000
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 853,823
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,938,403
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 2,240,446
D. Services (účtová group of 51) 818,253
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 738,818
E.1. Wages and salaries (521, 522) 551,508
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 181,095
4. Social expenses (527, 528) 6,215
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 156,374
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 785,440
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 785,440
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 129,675
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 69,397
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -207,794
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 683,087
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31,372
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 7
3. Other income from securities and shares (665A) 7
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 31,365
2. Other interest income (662A) 31,365
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93,395
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 85,244
2. Other expense (562A) 85,244
O. Exchange rate losses (563) 17
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 8,134
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -62,023
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -269,817
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -47,574
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,886
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -50,460
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -222,243
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00190667 TIN: 2020358835 VAT number: SK2020358835
 • Registered seat: Podielnicke družstvo DUNAJ, Vývojová 852, 85110, Bratislava
 • Date create: 01 January 1976
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Tibor Szabo predseda Matúškovo 105 Matúškovo 925 01 21.11.2007
  Ing. Peter Czirák podpredseda 828 Matúškovo 925 01 21.11.2007
  Ing. Ladislav Róka člen Hlavná 47 Galanta 924 01 21.11.2007
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.06.2014Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností
   11.10.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   10.10.2012Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   murárstvo
   opravárensko-servisná činnosť pre motorové vozidlá a poľnohospodársku techniku
   prípravné práce k realizácii stavby
   automatizované spracovanie dát
   činnosť účtovných a ekonomických poradcov
   11.11.2011Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   31.07.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prípravné práce k realizácii stavby
   27.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Szabo - predseda predstavenstva Matúškovo 105 Matúškovo 925 01 Vznik funkcie: 21.11.2007
   Ing. Peter Czirák - podpredseda predstavenstva 828 Matúškovo 925 01 Vznik funkcie: 21.11.2007
   Ing. Ladislav Róka - člen predstavenstva Hlavná 47 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 21.11.2007
   26.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ľudovít Varga - člen Pohraničníkov 511 Bratislava-Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   31.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ľudovít Varga - člen Pohraničníkov 511 Bratislava-Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   30.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce Vznik funkcie: 09.04.1999
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   13.09.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   marketing a prieskum trhu
   automatizované spracovanie dát
   činnosť účtovných a ekonomických poradcov
   10.05.2006Nové obchodné meno:
   Podielnicke družstvo DUNAJ
   Nové sidlo:
   Vývojová 852 Bratislava - Rusovce 851 10
   09.05.2006Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo DUNAJ
   Zrušené sidlo:
   Kovácsova 484 Bratislava - Rusovce 851 10
   16.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce Vznik funkcie: 09.04.1999
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   15.10.2003Zrušeny predmety činnosti:
   mäsiarstvo a údenárstvo
   drevárska výroba
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   18.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   17.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bokor - člen Kovácsová 466 Bratislava - Rusovce
   Štefan Brosz - člen Hraničiarska 28 Bratislava - Čuňovo
   Teodor Fodor - člen Balkánska 25 Bratislava - Rusovce
   Štefan Hegyi - člen Holíčska 1 Bratislava
   Michal Rabb - člen Petržalská 217 Bratislava - Čuňovo
   Igor Rehák - člen Kovácsová 319/44 Bratislava - Rusovce
   Peter Šimo - člen Balkánska 276 Bratislava - Rusovce
   07.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Štefan Brosz - člen Hraničiarska 28 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   Igor Rehák - člen Kovácsová 319/44 Bratislava - Rusovce
   06.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Basti - člen Hraničiarska 14 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   04.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Jozef Basti - člen Hraničiarska 14 Bratislava - Čuňovo
   Ján Bokor - člen Kovácsová 466 Bratislava - Rusovce
   Teodor Fodor - člen Balkánska 25 Bratislava - Rusovce
   Štefan Hegyi - člen Holíčska 1 Bratislava
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   Michal Rabb - člen Petržalská 217 Bratislava - Čuňovo
   Peter Šimo - člen Balkánska 276 Bratislava - Rusovce
   03.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Brozs - člen Hraničiarska 28 Bratislava - Čunovo
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce
   Ing. Vladimír Lukáčik - člen Karadžičova 57 Bratislava
   Ing. Anton Markovič - predseda Planckova 4 Bratislava
   Ján Novák - člen Rasltinná 11 Bratislava - Jarovce
   Martin Rudolf - člen Kovácsova 341 Bratislava - Rusovce
   Ing. Ján Tim - podpredseda Kovácsova 319 Bratislava - Rusovce
   Alexander Valentich - člen Na hrádzi 156 Bratislava - Čunovo
   03.06.1993Nové sidlo:
   Kovácsova 484 Bratislava - Rusovce 851 10
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely ich spracovania a ďalšieho predaja
   živnostenské podnikanie v odbore:
   kúpa a predaj spracovaných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   kúpa a predaj poľnohospodárskej techniky a technológie
   verejná cestná nákladná doprava
   murárstvo
   opravárensko-servisná činnosť pre motorové vozidlá a poľnohospodársku techniku
   mäsiarstvo a údenárstvo
   drevárska výroba
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Brozs - člen Hraničiarska 28 Bratislava - Čunovo
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce
   Ing. Vladimír Lukáčik - člen Karadžičova 57 Bratislava
   Ján Novák - člen Rasltinná 11 Bratislava - Jarovce
   Martin Rudolf - člen Kovácsova 341 Bratislava - Rusovce
   Alexander Valentich - člen Na hrádzi 156 Bratislava - Čunovo
   02.06.1993Zrušené sidlo:
   Kovácsova 484 Bratislava - Rusovce
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť, ktorej predmetom je dovoz a vývoz výrobkov všetkého druhu s výnimkou tých, na ktorých vývoz a dovoz je potrebný súhlas podľa osobitných predpisov
   iná hospodárska a obchodná činnosť, ktorej predmetom je stavebná činnosť, drevovýroba, kovovýroba, opravárensko-servisná činnosť pre nákladné automobily, osobné automobily a poľnohospodárske stroje, dopravná činnosť, rozmnožovacie práce, predaj propagačných materiálov vlastnej výroby, dezinsekcia-povolenie
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.01.1976Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo DUNAJ
   Nové sidlo:
   Kovácsova 484 Bratislava - Rusovce
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť, ktorej predmetom je dovoz a vývoz výrobkov všetkého druhu s výnimkou tých, na ktorých vývoz a dovoz je potrebný súhlas podľa osobitných predpisov
   iná hospodárska a obchodná činnosť, ktorej predmetom je stavebná činnosť, drevovýroba, kovovýroba, opravárensko-servisná činnosť pre nákladné automobily, osobné automobily a poľnohospodárske stroje, dopravná činnosť, rozmnožovacie práce, predaj propagačných materiálov vlastnej výroby, dezinsekcia-povolenie
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Markovič - predseda Planckova 4 Bratislava
   Ing. Ján Tim - podpredseda Kovácsova 319 Bratislava - Rusovce