Create Invoice

DELTA, družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DELTA, družstvo
Status Destroyed
PIN 00585254
TIN 2020342214
Date create 23 July 1990
Company category Družstvo
Registered seat DELTA, družstvo
Ožvoldíkova 9
84102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00585254 TIN: 2020342214
 • Registered seat: DELTA, družstvo, Ožvoldíkova 9, 84102, Bratislava
 • Date create: 23 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.01.2014Zrušené obchodné meno:
   DELTA, družstvo
   Zrušené sidlo:
   Ožvoldíkova 9 Bratislava 841 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   metalizácie a úprava povrchov
   kúpa tovarov za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   elektroinštalatérstvo
   revízia elektrických zariadení
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloslav Uličný - predseda Klimkovičova 1 Bratislava
   Ing. Ján Polák - podpredseda Buďonného 54 Bratislava
   11.10.1994Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   metalizácie a úprava povrchov
   kúpa tovarov za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   elektroinštalatérstvo
   revízia elektrických zariadení
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Polák - podpredseda Buďonného 54 Bratislava
   10.10.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Na úseku obchodno-technickom:
   nákup, predaj a výroba poľnohospodárskych a potravinárskych produktov a výrobkov
   nákup, predaj prístrojov, spotrebných a priemyselných výrobkov, stavebných materiálov, poživatín, reprografickej a zobrazovacej techniky, energetických systémov, projektov a projekčných prác, programov a programových vybavení, výrobkov vlastnej, domácej a zahraničnej produkcie a služieb kompenzačnej techniky pre zdravotne postihnutých, technických a umeleckých diel, hračiek
   nákup, predaj, spracovanie produktov chemickej, farmaceutickej a kozmetickej výroby
   sprostredkovateľské služby všetkého druhu
   nákup, predaj, spracovanie dreva a drevárskych výrobkov
   nákup, predaj, výroba a opravy výrobkov vlastnej, domácej a zahraničnej výroby.
   Na úseku výrobnom:
   práce hlavnej a pomocnej stavebnej výroby a zemné práce
   remeselné práce všetkého druhu, technické a umelecké
   Na úseku služieb:
   zabezpečuje plnenie úloh realitnej kancelárie, komisionálny predaj, autoservis
   komplexne zabezpečuje potreby organizácie, riadenia a prevádzky štátneho aj neštátneho zdravotníctva, farmácie a alternatívnej medicíny, spojené s výkonom zdravotnej starostlivosti
   Na úseku výrobnom:
   dodávka, montáž, servis a revízia elektrickej zabezpečovacej signalizácie a ostatných zabezpečovacích prostredkov v zmysle ČSN
   investorská činnosť v oblasti zdravotníctva a v iných oblastiach
   projektovanie biotechnologických zostáv a systémov
   projektovanie zostáv meracej, laboratórnej, zdravotníckej automatizačnej techniky
   f/ na úseku investično-projekčnom:
   zabezpečuje konzultačno-poradenskú a informačnú službu.
   zabezpečuje výstavnícku činnosť
   zabezpečuje školenia, konferencie a sympoziá
   poskytuje obchodné služby obyuvateľstvu i organizáciám
   e/ na úseku služieb:
   výkup expirovaných farmaceutických výrobkov a ich zhodnotenie ako druhotnej suroviny
   zhotovovanie drobných výrobkov a technických pomôcok
   vývoj a inovácia zdravotníckej kompenzačnej techniky a protéz pre zdravotne postihnutých občanov
   činnosť v oblasti vývoja, inovácie elektrických, elektronických a iných technických systémov
   remeselné práce:kovovýrobné, zámočnícke, zváračské, karosérske a lakovnícke, jemnomechanické, optické, stolárske, čalúnické, kožiarske a kožušnícke
   činnosť v oblasti výroby a ochrany konštrukčných prvkov a technologických celkov
   d/ na úseku výrobnom:
   riešenie úloh biomedicínskeho inžinierstva najmä v oblasti vývoja diagnostických metód a terapie, vrátane kompenzačnej techniky a protéz pre zdravotne postihnutých občanov
   analýzy, štúdie a projekty biotechnológií
   riešenie úloh z oblasti ochrany životného prostredia a ekológie
   c/ na úseku vedecko-výskomnom:
   servisná služba vyplývajúca z činnosti v bode a/ na vlastné, domáce i zahraničné výrobky v oblasti zdravotníctva, školstva, priemyslu pre organizácie i súkromné osoby, vrátane optických systémov a kompenzačnej techniky pre zdravotne postihnutých občanov.
   b/ na úseku servisnom:
   propagácia, marketing a výstavníctvo
   nákup a predaj náhradných dielov, laboratórnej, meracej, automatizačnej, zdravotníckej techniky, elektronických a elektronických systémov prostredníctvom organizácií oprávnených na zahraničnú činnosť
   nákup a predaj produktov vlastnej výroby a jej potrieb, drobných výrobkov a technických pomôcok
   obchodné reprezentatívne a technicko-poradenské služby pre zahraničné služby
   a/ na úseku obchodno-technickom:
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ernest Marek - člen Kovpakova 11 Bratislava
   Ing. Ján Polák - člen Buďonného 54 Bratislava
   Ing. Pavol Pulščák - člen Nábr. A.Stodolu F 1/3 Liptovský Mikuláš
   Ing. Ervín Richter - podpredseda Ožvoldíkova 9 Bratislava
   01.11.1991Nové predmety činnosti:
   Na úseku výrobnom:
   dodávka, montáž, servis a revízia elektrickej zabezpečovacej signalizácie a ostatných zabezpečovacích prostredkov v zmysle ČSN
   25.02.1991Nové predmety činnosti:
   Na úseku obchodno-technickom:
   nákup, predaj a výroba poľnohospodárskych a potravinárskych produktov a výrobkov
   nákup, predaj prístrojov, spotrebných a priemyselných výrobkov, stavebných materiálov, poživatín, reprografickej a zobrazovacej techniky, energetických systémov, projektov a projekčných prác, programov a programových vybavení, výrobkov vlastnej, domácej a zahraničnej produkcie a služieb kompenzačnej techniky pre zdravotne postihnutých, technických a umeleckých diel, hračiek
   nákup, predaj, spracovanie produktov chemickej, farmaceutickej a kozmetickej výroby
   sprostredkovateľské služby všetkého druhu
   nákup, predaj, spracovanie dreva a drevárskych výrobkov
   nákup, predaj, výroba a opravy výrobkov vlastnej, domácej a zahraničnej výroby.
   Na úseku výrobnom:
   práce hlavnej a pomocnej stavebnej výroby a zemné práce
   remeselné práce všetkého druhu, technické a umelecké
   Na úseku služieb:
   zabezpečuje plnenie úloh realitnej kancelárie, komisionálny predaj, autoservis
   komplexne zabezpečuje potreby organizácie, riadenia a prevádzky štátneho aj neštátneho zdravotníctva, farmácie a alternatívnej medicíny, spojené s výkonom zdravotnej starostlivosti
   23.07.1990Nové obchodné meno:
   DELTA, družstvo
   Nové sidlo:
   Ožvoldíkova 9 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   investorská činnosť v oblasti zdravotníctva a v iných oblastiach
   projektovanie biotechnologických zostáv a systémov
   projektovanie zostáv meracej, laboratórnej, zdravotníckej automatizačnej techniky
   f/ na úseku investično-projekčnom:
   zabezpečuje konzultačno-poradenskú a informačnú službu.
   zabezpečuje výstavnícku činnosť
   zabezpečuje školenia, konferencie a sympoziá
   poskytuje obchodné služby obyuvateľstvu i organizáciám
   e/ na úseku služieb:
   výkup expirovaných farmaceutických výrobkov a ich zhodnotenie ako druhotnej suroviny
   zhotovovanie drobných výrobkov a technických pomôcok
   vývoj a inovácia zdravotníckej kompenzačnej techniky a protéz pre zdravotne postihnutých občanov
   činnosť v oblasti vývoja, inovácie elektrických, elektronických a iných technických systémov
   remeselné práce:kovovýrobné, zámočnícke, zváračské, karosérske a lakovnícke, jemnomechanické, optické, stolárske, čalúnické, kožiarske a kožušnícke
   činnosť v oblasti výroby a ochrany konštrukčných prvkov a technologických celkov
   d/ na úseku výrobnom:
   riešenie úloh biomedicínskeho inžinierstva najmä v oblasti vývoja diagnostických metód a terapie, vrátane kompenzačnej techniky a protéz pre zdravotne postihnutých občanov
   analýzy, štúdie a projekty biotechnológií
   riešenie úloh z oblasti ochrany životného prostredia a ekológie
   c/ na úseku vedecko-výskomnom:
   servisná služba vyplývajúca z činnosti v bode a/ na vlastné, domáce i zahraničné výrobky v oblasti zdravotníctva, školstva, priemyslu pre organizácie i súkromné osoby, vrátane optických systémov a kompenzačnej techniky pre zdravotne postihnutých občanov.
   b/ na úseku servisnom:
   propagácia, marketing a výstavníctvo
   nákup a predaj náhradných dielov, laboratórnej, meracej, automatizačnej, zdravotníckej techniky, elektronických a elektronických systémov prostredníctvom organizácií oprávnených na zahraničnú činnosť
   nákup a predaj produktov vlastnej výroby a jej potrieb, drobných výrobkov a technických pomôcok
   obchodné reprezentatívne a technicko-poradenské služby pre zahraničné služby
   a/ na úseku obchodno-technickom:
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ernest Marek - člen Kovpakova 11 Bratislava
   Ing. Ján Polák - člen Buďonného 54 Bratislava
   Ing. Pavol Pulščák - člen Nábr. A.Stodolu F 1/3 Liptovský Mikuláš
   Ing. Ervín Richter - podpredseda Ožvoldíkova 9 Bratislava
   Ing. Miloslav Uličný - predseda Klimkovičova 1 Bratislava