Create Invoice

LÚČ - vydavateľské družstvo Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name LÚČ - vydavateľské družstvo Bratislava
PIN 00586391
TIN 2020292769
VAT number SK2020292769
Date create 23 March 1990
Company category Družstvo
Registered seat LÚČ - vydavateľské družstvo Bratislava
Kozičova 2
84110
Bratislava
Financial information
Sales and income 841 105 €
Profit -46 785 €
Contact Information
Email recepcia@luc.sk
Website https://www.luc.sk
Phone(s) +421260421237, +421260421233
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,018,396
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 533,479
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 526,840
A.II.1. Land (031) - /092A/ 52,048
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 79,652
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 294,038
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 101,102
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 6,639
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 479,326
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 270,512
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 983
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 269,529
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 84,520
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 70,511
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,511
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 664
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,008
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,337
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 124,294
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 17,598
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 106,696
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 5,591
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 5,591
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,018,396
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 302,311
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 5,975
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 5,975
A.III. Other capital funds (413) 230,398
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,585
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,585
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 109,138
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 115,390
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -6,252
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -46,785
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 579,380
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 65,724
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 63,768
9. Liabilities from social fund (472) 1,956
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 255,479
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 206,413
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 206,413
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 17,086
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 11,043
7. Liabilities from social insurance (336) 7,320
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,617
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 9,558
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 9,558
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,819
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 237,800
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 136,705
4. Deferred income short-term (384A) 136,705
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 795,582
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 841,105
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 730,400
III. Revenues from sale of services (602, 606) 65,181
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -340
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,864
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 877,174
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 399,521
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 27,488
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 29,548
D. Services (účtová group of 51) 126,515
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 182,799
E.1. Wages and salaries (521, 522) 126,425
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 45,380
4. Social expenses (527, 528) 10,994
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,362
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 100,319
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 100,319
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,622
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -36,069
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 212,169
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 5
2. Other interest income (662A) 5
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,841
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 520
2. Other expense (562A) 520
O. Exchange rate losses (563) 2,797
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 4,524
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,836
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -43,905
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -46,785
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00586391 TIN: 2020292769 VAT number: SK2020292769
 • Registered seat: LÚČ - vydavateľské družstvo Bratislava, Kozičova 2, 84110, Bratislava
 • Date create: 23 March 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ignác Kolek predseda Mládežnícka 10 Bratislava 29.03.1990
  Ing. Eugen Valovič podpredseda Fedinova 8 Bratislava 29.03.1990
  Anna Kolková člen Mládežnícka 10 Bratislava 29.03.1990
  Ing. Martin Václav Riazanská 52 Bratislava 29.03.1990
  RNDr. Vladimír Ďurikovič člen Hočiminova 1 Bratislava 29.03.1990
  Mária Ďurikovičová člen Hočiminova 16 Bratislava 29.03.1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.10.2014Nové sidlo:
   Kozičova 2 Bratislava 841 10
   10.10.2014Zrušené sidlo:
   Špitálska 7 Bratislava
   07.05.2010Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   06.05.2010Zrušeny predmety činnosti:
   polygrafická činnosť, xerografická služba
   21.09.1994Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľské činnosti
   sprostredkovanie, poradenská činnosť v obchode, reklame, vydavateľ
   polygrafická činnosť, xerografická služba
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   20.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti propagácie pre vnútornú alebo odbytovú potrebu fyzických alebo právnických osôb v zmysel § 1 odseku 2 Zák.č. 94/49 Zb.
   maloobchodný predaj a zásielková služba vlastných výárobkov, ako i predaj výrobkov iných vydavateľstiev, doplnkový predaj výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami a činnosťou družstva
   vydávanie neperiodických publikácii všetkých tematických skupín v slovenskom jazyku a cudzích jazykoch určených pre domáci trh a na vývoz do zahraničia prostredníctvom oprávnených organizácii
   činnosť v oblasti foto-služieb, fotorozmnožovania
   organizovanie tematických zájazdov a exkurzií
   Zahraničnoobchodná činnosť.
   Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 12.VI.1990, č.j.: 13/ 3409/133/90,reg.č. 108000273 v tomto rozsahu l.Vývoz periodickej a neperiodickej tlače, číslo colného sadzobníka 4902 a premetov sakrálného, devociálného a upomienkového charakteru číslo colného sadzobníka 7717, 7718 z oblastnej produkcie organizácie. 2.Dovoz vecí neodkladne potrebných na zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Joachim Kučera - člen Lumumbova 32 Bratislava
   21.06.1991Nové sidlo:
   Špitálska 7 Bratislava
   20.06.1991Zrušené sidlo:
   Kapitulská 20 Bratislava
   25.02.1991Nové predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť.
   Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 12.VI.1990, č.j.: 13/ 3409/133/90,reg.č. 108000273 v tomto rozsahu l.Vývoz periodickej a neperiodickej tlače, číslo colného sadzobníka 4902 a premetov sakrálného, devociálného a upomienkového charakteru číslo colného sadzobníka 7717, 7718 z oblastnej produkcie organizácie. 2.Dovoz vecí neodkladne potrebných na zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie.
   29.03.1990Nové obchodné meno:
   LÚČ - vydavateľské družstvo Bratislava
   Nové sidlo:
   Kapitulská 20 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti propagácie pre vnútornú alebo odbytovú potrebu fyzických alebo právnických osôb v zmysel § 1 odseku 2 Zák.č. 94/49 Zb.
   maloobchodný predaj a zásielková služba vlastných výárobkov, ako i predaj výrobkov iných vydavateľstiev, doplnkový predaj výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami a činnosťou družstva
   vydávanie neperiodických publikácii všetkých tematických skupín v slovenskom jazyku a cudzích jazykoch určených pre domáci trh a na vývoz do zahraničia prostredníctvom oprávnených organizácii
   činnosť v oblasti foto-služieb, fotorozmnožovania
   organizovanie tematických zájazdov a exkurzií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ignác Kolek - predseda Mládežnícka 10 Bratislava
   Ing. Eugen Valovič - podpredseda Fedinova 8 Bratislava
   Anna Kolková - člen Mládežnícka 10 Bratislava
   Ing. Martin Václav Riazanská 52 Bratislava
   RNDr. Vladimír Ďurikovič - člen Hočiminova 1 Bratislava
   Mária Ďurikovičová - člen Hočiminova 16 Bratislava
   Ing. Joachim Kučera - člen Lumumbova 32 Bratislava