Create Invoice

DOKARO výrobné družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DOKARO výrobné družstvo
PIN 00586781
TIN 2020298720
VAT number SK2020298720
Date create 01 March 1990
Company category Družstvo
Registered seat DOKARO výrobné družstvo
Trenčianska 11
82109
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 255 934 €
Profit -32 325 €
Contact Information
Email dokaro@dokaro.sk
Website http://www.dokaro.sk
Phone(s) +421255568184, +421233227470
Mobile phone(s) +421905702162
Fax(es) 0255568184
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,025,223
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 516,361
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 516,361
A.II.1. Land (031) - /092A/ 208,463
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 170,167
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 137,731
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 500,483
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 33,232
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33,199
4. Animals (124) - /195/ 33
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 287,291
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 287,291
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 287,291
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 177,908
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 176,019
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 176,019
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,889
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,052
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 523
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,529
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 8,379
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 8,379
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,025,223
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 349,413
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 9,131
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 9,131
A.III. Other capital funds (413) 34,019
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 24,904
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 24,904
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 313,684
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 313,684
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,325
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 675,810
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 114,014
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 99,425
9. Liabilities from social fund (472) 14,589
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 333,845
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 217,583
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 217,583
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 12,903
7. Liabilities from social insurance (336) 6,849
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,861
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 76,649
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 15,851
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 15,851
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 212,100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,255,936
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,255,934
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,239,441
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 15,870
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 623
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,256,568
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 437,985
D. Services (účtová group of 51) 506,508
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 236,043
E.1. Wages and salaries (521, 522) 173,377
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 59,801
4. Social expenses (527, 528) 2,865
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 15,045
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 60,232
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 60,232
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 755
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -634
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 294,948
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,578
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 8,328
2. Other expense (562A) 8,328
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 20,250
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -28,576
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -29,210
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,115
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,115
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,325
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00586781 TIN: 2020298720 VAT number: SK2020298720
 • Registered seat: DOKARO výrobné družstvo, Trenčianska 11, 82109, Bratislava
 • Date create: 01 March 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Pavel Koporec predseda 526 Láb 01.03.1990
  Milena Zálesňáková podpredseda 347 Láb 900 67 07.01.2014
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Koporec - predseda 526 Láb Vznik funkcie: 01.03.1990
   Milena Zálesňáková - podpredseda družstva 347 Láb 900 67 Vznik funkcie: 07.01.2014
   25.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Milana Zálesňáková - podpredseda družstva 347 Láb 900 67 Vznik funkcie: 07.01.2014
   Ing. Pavel Koporec - predseda 526 Láb Vznik funkcie: 01.03.1990
   05.02.2014Nový štatutárny orgán:
   Milana Zálesňáková - podpredseda družstva 347 Láb 900 67 Vznik funkcie: 07.01.2014
   04.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   František Koporec - podpredseda družstva 347 Láb 900 67 Vznik funkcie: 20.04.1993
   26.11.2011Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
   25.11.2011Zrušeny predmety činnosti:
   pozemné a inžinierske stavby /okrem dopravných/
   04.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Koporec - predseda 526 Láb Vznik funkcie: 01.03.1990
   03.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Koporec - predseda 281 Láb Vznik funkcie: 01.03.1990
   16.10.2003Nový štatutárny orgán:
   František Koporec - podpredseda družstva 347 Láb 900 67 Vznik funkcie: 20.04.1993
   Ing. Pavel Koporec - predseda 281 Láb Vznik funkcie: 01.03.1990
   15.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   František Koporec - podpredseda družstva 347 Láb 900 67
   Ing. Pavel Koporec - predseda 281 Láb
   28.01.1998Nové sidlo:
   Trenčianska 11 Bratislava 821 09
   27.01.1998Zrušené sidlo:
   Zvolenská 12 Bratislava 821 09
   20.04.1993Nové sidlo:
   Zvolenská 12 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom stavebmých strojov a mechanizmov
   výroba asfaltovej a modifikovanej hmoty a stavebných materiálov
   sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti stavebníctva
   pozemné a inžinierske stavby /okrem dopravných/
   Nový štatutárny orgán:
   František Koporec - podpredseda družstva 347 Láb 900 67
   19.04.1993Zrušené sidlo:
   Mýtna 7 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   údržba a opravy budov, komunikácií a inžinierskych objektov
   výroba asfaltovej modifikovanej zálievky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefánia Koporcová - členka 347 Láb
   Ján Minarovič - podpredseda 121 Lozorno
   Ján Šišulák - člen Školská 3 Zohor
   Roman Zálesňák - člen 445 Láb
   01.03.1990Nové obchodné meno:
   DOKARO výrobné družstvo
   Nové sidlo:
   Mýtna 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   údržba a opravy budov, komunikácií a inžinierskych objektov
   výroba asfaltovej modifikovanej zálievky
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefánia Koporcová - členka 347 Láb
   Ing. Pavel Koporec - predseda 281 Láb
   Ján Minarovič - podpredseda 121 Lozorno
   Ján Šišulák - člen Školská 3 Zohor
   Roman Zálesňák - člen 445 Láb