Create Invoice

EKEN družstvo inžinierských činností v ekológii a energetike - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EKEN družstvo inžinierských činností v ekológii a energetike
Status Destroyed
PIN 00596345
TIN 2020911145
Date create 30 November 1988
Company category Družstvo
Registered seat EKEN družstvo inžinierských činností v ekológii a energetike
Piesočná 2
82104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00596345 TIN: 2020911145
 • Registered seat: EKEN družstvo inžinierských činností v ekológii a energetike, Piesočná 2, 82104, Bratislava
 • Date create: 30 November 1988
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Miroslav Hranica podpredseda Šándorova 8 Bratislava 04.11.1992
  Ing. Štefan Kuľa predseda Blumentálska 4 Bratislava 04.11.1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.11.1992Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Hranica - podpredseda Šándorova 8 Bratislava
   Ing. Štefan Kuľa - predseda Blumentálska 4 Bratislava
   03.11.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Kuľa - podpredseda Znievska 35 Bratislava 851 05
   Ing. Mária Stuchlíková - predseda Gessayova 47 Bratislava 851 03
   27.11.1991Nové sidlo:
   Piesočná 2 Bratislava - Trnávka 821 04
   26.11.1991Nové predmety činnosti:
   vývojové a realizačné práce
   obchodná činnosť
   zahraničná obchodná činnosť
   merianie, analýzy, expertizy, návrhy opatrení projektovanie, vypracovanie štúdií vo všetkých zložkách živnotného prostredia, ovzdušie, pracovné prostredie, pôda, voda
   ekológia
   servis horákov
   meranie energetických zdrojov, TZN, MaR, výroba, montáž, servis zariadneí na meranie energie, projektovanie, NEZ, realizácia akcií zameraných na úsporu palív a energie
   energetika
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Kuľa - podpredseda Znievska 35 Bratislava 851 05
   Zrušené sidlo:
   Jakubovského 30 Bratislava 851 05
   25.11.1991Nové sidlo:
   Jakubovského 30 Bratislava 851 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   m/ expertízne posudky v oblasti ochrany pôdy
   l/ projekčná činnosť v aplikácii na predmet činnosti
   k/ zavádzanie, kontrola a nastavovanie zariadení merania a regulácie
   j/ elektroenetiky za účelom zistenia odstrániteľsných energetických strát s návrhom na riešenie
   spracovanie štúdii na výstavbu ekologických zariadení a na meranie vlastností odpad. látok z priemyslu
   rozbory odlúčených tuhých látok v odlučovačoch a meranie ich rádioaktivity
   rozbory pôdy z hľadiska prítomnosti cudzorodých látok v nich /z hľadiska hygieny pôdy/, alebo z hľadiska výživnosti
   rozbory vôd z hľadiska prítomnosti nežiadúcich látok v nich /ťažkých kovov, dusičnanov, organických látok/
   meranie veličín pracovného prostredia /prašnosti pracovného ovzdušia, koncentr. škodlivých plynov v pracovnom ovzduší, osvetlenie na pracovisku, hlučnosti na pracovisku, mikroklimatických veličín/ - a účinnosti príslušných ochranárskych zariadení
   meranie emisie prachu a škodlivých plynov vo vonkajšom ovzduší
   maracie emisie škodlivých látok do vonkajšieho ovzdušia z komínov a výbuchov technologických zariadení /popolčeka, prachu, sadzí, SO2, NOx atď./ - a účinnosti odlučovačov škodlivých látok
   i/ ochrana živnotného prostredia /ochrana ovzdušia, pracovného prostredia, vody, pôdy/:
   h/ programové vybavenie aplikácií výpočtovej techniky a vývoj jednoúčelových riadiacich a regulačných systémov
   g/ meranie emisií exydov dusíka, síry, uhlíka a popolčeka do ovzdušia, stanovenie účinnosti stávajúcich odlučovacích zariadení vrátane návrhu technických opatrení na dosiahnutie žiadaných parametrov
   f/ zaškoľovanie obsluhy energetických a vyhradených zariadení
   e/ revízie všetkých druhov vyhradených technických zariadení
   d/ riešenie úloh rozvoja vedy a technicky zameraných na úsporu polív a energie a ochrany životného prostredia
   c/ odborné prieskumy výskytu druhotných energetických zdrojov ako i netradičných zdrojov energie s návrhom využitia
   b/ vypracovanie metodík na zavádzanie technicko-zdôvodnených noriem spotreby palív a energie na jednotku výroby
   a/ meranie účinnosti energetických zdrojov, rozvodov a spotrebničov bez ohľadu na druh použitej energie alebo paliva /kotolne, výmenníkové stanice, výrobne chladu, výrobne stlačeného vzduchu/ za účelom zistenia odstraniteľsných energetických strát, s návrhom riešenia
   Poskytovanie služieb v odboroch:
   Racionalizácia využitia energie, ochrana ovzdušia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Hačunda Fosterova 11 Bratislava
   Margita Konečná Fosterova 5 Bratislava
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 1 Bratislava
   Ing. Štefan Kuľa Žukovova 35 Bratislava
   24.11.1991Zrušené sidlo:
   Gaštanova 2 Bratislava
   08.02.1990Nové obchodné meno:
   EKEN družstvo inžinierských činností v ekológii a energetike
   Nové sidlo:
   Gaštanova 2 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   m/ expertízne posudky v oblasti ochrany pôdy
   l/ projekčná činnosť v aplikácii na predmet činnosti
   k/ zavádzanie, kontrola a nastavovanie zariadení merania a regulácie
   j/ elektroenetiky za účelom zistenia odstrániteľsných energetických strát s návrhom na riešenie
   spracovanie štúdii na výstavbu ekologických zariadení a na meranie vlastností odpad. látok z priemyslu
   rozbory odlúčených tuhých látok v odlučovačoch a meranie ich rádioaktivity
   rozbory pôdy z hľadiska prítomnosti cudzorodých látok v nich /z hľadiska hygieny pôdy/, alebo z hľadiska výživnosti
   rozbory vôd z hľadiska prítomnosti nežiadúcich látok v nich /ťažkých kovov, dusičnanov, organických látok/
   meranie veličín pracovného prostredia /prašnosti pracovného ovzdušia, koncentr. škodlivých plynov v pracovnom ovzduší, osvetlenie na pracovisku, hlučnosti na pracovisku, mikroklimatických veličín/ - a účinnosti príslušných ochranárskych zariadení
   meranie emisie prachu a škodlivých plynov vo vonkajšom ovzduší
   maracie emisie škodlivých látok do vonkajšieho ovzdušia z komínov a výbuchov technologických zariadení /popolčeka, prachu, sadzí, SO2, NOx atď./ - a účinnosti odlučovačov škodlivých látok
   i/ ochrana živnotného prostredia /ochrana ovzdušia, pracovného prostredia, vody, pôdy/:
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Hačunda Fosterova 11 Bratislava
   Margita Konečná Fosterova 5 Bratislava
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 1 Bratislava
   Ing. Štefan Kuľa Žukovova 35 Bratislava
   Ing. Mária Stuchlíková - predseda Gessayova 47 Bratislava 851 03
   07.02.1990Zrušené obchodné meno:
   R A V E N , racionalizácia využitia energie, výrobné družstvo
   Zrušené sidlo:
   Staré Záhrady 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Samuel Daňo - predseda Ulbrichtova 5 Bratislava
   Ing. Miroslav Kučera - člen predstavestva Bélu Kúna 21 Bratislava
   Ing. Ladislav Straka Družstevná 24 Trenčín
   Ing. Mária Stuchlíková - podpredseda Bélu Kúna 47 Bratislava
   Ing. Peter Zavodnov - člen predstavenstva Hurbanova 34 Trenčín
   30.11.1988Nové obchodné meno:
   R A V E N , racionalizácia využitia energie, výrobné družstvo
   Nové sidlo:
   Staré Záhrady 31 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   h/ programové vybavenie aplikácií výpočtovej techniky a vývoj jednoúčelových riadiacich a regulačných systémov
   g/ meranie emisií exydov dusíka, síry, uhlíka a popolčeka do ovzdušia, stanovenie účinnosti stávajúcich odlučovacích zariadení vrátane návrhu technických opatrení na dosiahnutie žiadaných parametrov
   f/ zaškoľovanie obsluhy energetických a vyhradených zariadení
   e/ revízie všetkých druhov vyhradených technických zariadení
   d/ riešenie úloh rozvoja vedy a technicky zameraných na úsporu polív a energie a ochrany životného prostredia
   c/ odborné prieskumy výskytu druhotných energetických zdrojov ako i netradičných zdrojov energie s návrhom využitia
   b/ vypracovanie metodík na zavádzanie technicko-zdôvodnených noriem spotreby palív a energie na jednotku výroby
   a/ meranie účinnosti energetických zdrojov, rozvodov a spotrebničov bez ohľadu na druh použitej energie alebo paliva /kotolne, výmenníkové stanice, výrobne chladu, výrobne stlačeného vzduchu/ za účelom zistenia odstraniteľsných energetických strát, s návrhom riešenia
   Poskytovanie služieb v odboroch:
   Racionalizácia využitia energie, ochrana ovzdušia
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Samuel Daňo - predseda Ulbrichtova 5 Bratislava
   Ing. Miroslav Kučera - člen predstavestva Bélu Kúna 21 Bratislava
   Ing. Ladislav Straka Družstevná 24 Trenčín
   Ing. Mária Stuchlíková - podpredseda Bélu Kúna 47 Bratislava
   Ing. Peter Zavodnov - člen predstavenstva Hurbanova 34 Trenčín