Create Invoice

BIOFOND - INTERNATIONAL, družstvo Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BIOFOND - INTERNATIONAL, družstvo Bratislava
PIN 00597252
TIN 2020312701
Date create 23 March 1989
Company category Družstvo
Registered seat BIOFOND - INTERNATIONAL, družstvo Bratislava
Čremchová 15
83101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,656
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,656
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 2,656
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,656
A.I. Capital r. 27 + r. 28 2,656
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 2,656
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4319944.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00597252 TIN: 2020312701
 • Registered seat: BIOFOND - INTERNATIONAL, družstvo Bratislava, Čremchová 15, 83101, Bratislava
 • Date create: 23 March 1989
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. František Rojček predseda Prešovská 30 Bratislava 15.11.1995
  Jozef Dittrich člen Beňadická 3 Bratislava 15.11.1995
  JUDr. Ján Fischer člen Lermontovova 3 Bratislava 15.11.1995
  Viliam Sládeček podpredseda Čremchová 15 Bratislava 831 01 25.04.2006
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Viliam Sládeček - podpredseda Čremchová 15 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.04.2006
   22.05.2006Zrušeny predmety činnosti:
   masérske služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Sládeček - člen predstavenstva Čremchová 15 Bratislava
   04.03.2002Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   03.03.2002Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Sládeček - člen predstavenstva Drotárska 47 Bratislava
   14.06.2001Nové sidlo:
   Čremchová 15 Bratislava 831 01
   13.06.2001Zrušené sidlo:
   Nám. SNP 8 Bratislava 810 00
   15.11.1995Nové sidlo:
   Nám. SNP 8 Bratislava 810 00
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. František Rojček - predseda Prešovská 30 Bratislava
   Jozef Dittrich - člen predstavenstva Beňadická 3 Bratislava
   JUDr. Ján Fischer - člen predstavenstva Lermontovova 3 Bratislava
   Jozef Sládeček - člen predstavenstva Drotárska 47 Bratislava
   Viliam Sládeček - člen predstavenstva Čremchová 15 Bratislava
   14.11.1995Zrušené sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Ditrich - člen predstavenstva Beňadická 3 Bratislava
   Igor Kysucký - predseda Nám.SNP 5/B Bratislava
   JUDr. František Rojček - člen predstavenstva Prešovská 30 Bratislava
   21.03.1994Nové obchodné meno:
   BIOFOND - INTERNATIONAL, družstvo Bratislava
   Nové sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   obchodná, sprostredkovateľská, propagačná a vydavateľská činnosť
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   masérske služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Ditrich - člen predstavenstva Beňadická 3 Bratislava
   Igor Kysucký - predseda Nám.SNP 5/B Bratislava
   JUDr. František Rojček - člen predstavenstva Prešovská 30 Bratislava
   20.03.1994Zrušené obchodné meno:
   Biofond - obchodno výskumné družstvo
   Zrušené sidlo:
   Komárnická 24 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výskumný chov ohrozených živočíchov, živočíchov vhodných pre laboratórne účely a ďalej podľa požiadaviek preparovanie zvierat a živočíchov
   výroba technických a chovateľských pomôcok
   poradenská služba v oblasti zoológie - t.j. teraristika, exotické vtáctvo, akvaristika, úžitkové a domáce zvieratá, krmivá. Ďalej v oblasti ochrany zvierat a prírody v oblasti botaniky
   výkup a predaj akvarijných rýb, teraristických zvierat,úžitkových a domácich zvierat, exotických vtákov a ďalších plemenných a úžitkových zvierat, krmív, biokrmív, biologických a mikrobiologických preparátov, technických a chovateľských pomôcok
   výroba krmív pre drobnochovateľov a socialistické organizácie (úžitkové domáce zvieratá a iné), akvaristov, teraristov, exotické vtáctvo
   výskum a výroba nových biotechnologických materiálov v oblasti zoológie a botanike, preparovanie
   výroba technických a chovateľkých pomôcok pre chovateľov a soc. organizácie podľa požiadaviek
   výkup a predaj poľnohospodárskych plodín a semien, rastlín a lesných plodov
   usporiadavania propagačných výstav zvierat a živočíchov s propagáciou ochrany životného prostredia, prírody a krajiny
   ekologické práce, stavebné a opravárenské práce, deštrukčné a iné robené priamo, prípadne dodávateľsky inými soc.organizáciami a obyvateľmi v zmysle povolenia príslušných štátnych orgánov. Práce zamerané na ochranu životného prostredia a krajiny
   výroba propagačných materiálov v náväznosti na uvedené predmety činnosti najmä na ochranu životného prostredia, prírody a krajiny. Vydavateľská činnosť, výroba videoprogramov, filmov, merkantilná činnosť pre socialistické organizácie a iné organizácie a pre občanov
   analýzy, štúdie, projekty zamerané najmä na riešenie - tvorbu životného, pracovného a sociálneho prostredia
   výkup a predaj nových biotechnológií, chemických látok, tiež v oblasti zoologie a botaniky
   výroba a predaj spotrebného tovaru,doplnková potravinárska výroba
   deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce pre socialistické organizácie, družstevné, spoločenské a iné organizácie a pre obyvateľstvo podľa požiadaviek
   výroba rastlín, poľnohospodárskych plodín, semien a lesných plodov
   usporiadanie iných výstav podľa požiadaviek
   služby pre obyvateľstvo a organizácie v oblasti verejného stravovania, ubytovania, sprostredkovateľské služby
   racionálne využívanie rôznych prírodných zdrojov.
   zahraničnoobchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem komodít kde sa vyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Ditrich Buďonného 3 Bratislava
   Ing. Dušan Dovičovič Steinerova 36 Bratislava
   Dipl.konzervátor Igor Kysucký - predseda Nám.SNP 5/B Bratislava
   Ing. Richard Mühl , CSc Buďonného 54 Bratislava
   JUDr. František Rojček Bierutova 52 Bratislava
   23.03.1989Nové obchodné meno:
   Biofond - obchodno výskumné družstvo
   Nové sidlo:
   Komárnická 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   výskumný chov ohrozených živočíchov, živočíchov vhodných pre laboratórne účely a ďalej podľa požiadaviek preparovanie zvierat a živočíchov
   výroba technických a chovateľských pomôcok
   poradenská služba v oblasti zoológie - t.j. teraristika, exotické vtáctvo, akvaristika, úžitkové a domáce zvieratá, krmivá. Ďalej v oblasti ochrany zvierat a prírody v oblasti botaniky
   výkup a predaj akvarijných rýb, teraristických zvierat,úžitkových a domácich zvierat, exotických vtákov a ďalších plemenných a úžitkových zvierat, krmív, biokrmív, biologických a mikrobiologických preparátov, technických a chovateľských pomôcok
   výroba krmív pre drobnochovateľov a socialistické organizácie (úžitkové domáce zvieratá a iné), akvaristov, teraristov, exotické vtáctvo
   výskum a výroba nových biotechnologických materiálov v oblasti zoológie a botanike, preparovanie
   výroba technických a chovateľkých pomôcok pre chovateľov a soc. organizácie podľa požiadaviek
   výkup a predaj poľnohospodárskych plodín a semien, rastlín a lesných plodov
   usporiadavania propagačných výstav zvierat a živočíchov s propagáciou ochrany životného prostredia, prírody a krajiny
   ekologické práce, stavebné a opravárenské práce, deštrukčné a iné robené priamo, prípadne dodávateľsky inými soc.organizáciami a obyvateľmi v zmysle povolenia príslušných štátnych orgánov. Práce zamerané na ochranu životného prostredia a krajiny
   výroba propagačných materiálov v náväznosti na uvedené predmety činnosti najmä na ochranu životného prostredia, prírody a krajiny. Vydavateľská činnosť, výroba videoprogramov, filmov, merkantilná činnosť pre socialistické organizácie a iné organizácie a pre občanov
   analýzy, štúdie, projekty zamerané najmä na riešenie - tvorbu životného, pracovného a sociálneho prostredia
   výkup a predaj nových biotechnológií, chemických látok, tiež v oblasti zoologie a botaniky
   výroba a predaj spotrebného tovaru,doplnková potravinárska výroba
   deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce pre socialistické organizácie, družstevné, spoločenské a iné organizácie a pre obyvateľstvo podľa požiadaviek
   výroba rastlín, poľnohospodárskych plodín, semien a lesných plodov
   usporiadanie iných výstav podľa požiadaviek
   služby pre obyvateľstvo a organizácie v oblasti verejného stravovania, ubytovania, sprostredkovateľské služby
   racionálne využívanie rôznych prírodných zdrojov.
   zahraničnoobchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem komodít kde sa vyžaduje osobitné povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Ditrich Buďonného 3 Bratislava
   Ing. Dušan Dovičovič Steinerova 36 Bratislava
   Dipl.konzervátor Igor Kysucký - predseda Nám.SNP 5/B Bratislava
   Ing. Richard Mühl , CSc Buďonného 54 Bratislava
   JUDr. František Rojček Bierutova 52 Bratislava