Create Invoice

FORTUNA,družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FORTUNA,družstvo
Status Destroyed
PIN 00598143
Date create 15 September 1989
Company category Družstvo
Registered seat FORTUNA,družstvo
Holičska 48
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00598143
 • Registered seat: FORTUNA,družstvo, Holičska 48, 82109, Bratislava
 • Date create: 15 September 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.03.1993Zrušené obchodné meno:
   FORTUNA,družstvo
   Zrušené sidlo:
   Holičska 48 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Družstvo realizuje:
   a/sprostredkovateľský predaj
   použitého priemyselného tovaru
   použitého nábytku obyvateľstvu a socialistickým organizáciam
   b/priamy nákup a predaj
   použitého priemyselného tovaru
   použitého nábytku obyvateľstvu a socialistickým organizáciam
   c/sprostredkovateľský predaj
   priemyselného tovaru
   spotrebného tovaru
   d/priamy nákup a predaj
   priemyselného tovaru
   spotrebného tovaru
   e/obchodnoservisné,montážne,programové a systémové služby
   f/prenájom predmetov investičného charakteru
   g/sprostredkovanie služieb a výkonov v oblasti obchodu
   Zahranično-obchodná činnosť povolená Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu 5.11.1990 č.j.:13/13326/133/90 v rozsahu :
   1.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímaní a poskytovaní služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom firmy na účet čs.osôb.
   2.Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb.,ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti k uskutočňovaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia.
   3.Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   servisnej činnosti
   systémových služieb výpočtovej techniky
   montážnych prác
   technicko-poradenskej činnosti
   prenájom bytových a nebytových priestorov, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu činnosti firmy,kapacitami organizácie.
   4.Dovoz vecí uvedených v prílohe č.1,ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia.
   5.Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   6.Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti firmy.
   7.Dovoz vecí pre vlastnú potrebu firmy.
   m/ nákup a predaj včetne komisionálneho nákupu a predaja a sprostredkovanie nákupu a predaja starožitností a predmetov z drahých kovov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Devínsky - podpredseda Fazuľová 3 Bratislava
   Peter Dučák Jakubovského 93 Bratislava
   Ing. Ľudovít Hajdú - predseda Jeséniiová 52 Bratislava
   Vladimír Remeník Hornádska 28 Bratislava
   Ing. Róbert Šimončič Dostojevského rad 21 Bratislava
   15.09.1989Nové obchodné meno:
   FORTUNA,družstvo
   Nové sidlo:
   Holičska 48 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   Družstvo realizuje:
   a/sprostredkovateľský predaj
   použitého priemyselného tovaru
   použitého nábytku obyvateľstvu a socialistickým organizáciam
   b/priamy nákup a predaj
   použitého priemyselného tovaru
   použitého nábytku obyvateľstvu a socialistickým organizáciam
   c/sprostredkovateľský predaj
   priemyselného tovaru
   spotrebného tovaru
   d/priamy nákup a predaj
   priemyselného tovaru
   spotrebného tovaru
   e/obchodnoservisné,montážne,programové a systémové služby
   f/prenájom predmetov investičného charakteru
   g/sprostredkovanie služieb a výkonov v oblasti obchodu
   Zahranično-obchodná činnosť povolená Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu 5.11.1990 č.j.:13/13326/133/90 v rozsahu :
   1.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímaní a poskytovaní služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom firmy na účet čs.osôb.
   2.Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb.,ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti k uskutočňovaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia.
   3.Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   servisnej činnosti
   systémových služieb výpočtovej techniky
   montážnych prác
   technicko-poradenskej činnosti
   prenájom bytových a nebytových priestorov, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu činnosti firmy,kapacitami organizácie.
   4.Dovoz vecí uvedených v prílohe č.1,ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia.
   5.Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   6.Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti firmy.
   7.Dovoz vecí pre vlastnú potrebu firmy.
   m/ nákup a predaj včetne komisionálneho nákupu a predaja a sprostredkovanie nákupu a predaja starožitností a predmetov z drahých kovov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Devínsky - podpredseda Fazuľová 3 Bratislava
   Peter Dučák Jakubovského 93 Bratislava
   Ing. Ľudovít Hajdú - predseda Jeséniiová 52 Bratislava
   Vladimír Remeník Hornádska 28 Bratislava
   Ing. Róbert Šimončič Dostojevského rad 21 Bratislava