Create Invoice

CORINEX - družstvo pre rozvoj vedecko-technických činností Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CORINEX - družstvo pre rozvoj vedecko-technických činností Bratislava
PIN 00598259
TIN 1025328711
Date create 01 December 1989
Company category Družstvo
Registered seat CORINEX - družstvo pre rozvoj vedecko-technických činností Bratislava
Trnavská cesta 44
82102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00598259 TIN: 1025328711
 • Registered seat: CORINEX - družstvo pre rozvoj vedecko-technických činností Bratislava, Trnavská cesta 44, 82102, Bratislava
 • Date create: 01 December 1989
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Jozef Bielik Puškinova 23 Ivanka pri Dunaji 21.09.1994
  Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava 18.06.1994
  Ing. Peter Sobotka, CSc. predseda Hanulova 7 Bratislava 21.09.1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.09.1994Nové predmety činnosti:
   servis a oprava elektrických zariadení
   reklamná činnosť
   školiaca činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bielik Puškinova 23 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Peter Sobotka , CSc. - predseda Hanulova 7 Bratislava
   20.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   propagáciu vlastnej zahraničnoobchodnej činnosti v zahraničí
   vývoz a dovoz za devízové prostriedky nosičov programov a programových projektov pre výpočtovú techniku v nadväznosti na činnosť bodu 1 a 2
   prijímanie služieb od zahraničných osôb za devízové prostriedky v súvislosti s činnosťou podľa bodu 1 rozsahu povolenia
   výkonov v oblasti vedy a techniky, JKV 986 kapacitami organizácie
   strojné spracovanie informácií, JKV 971
   konzultačné a technicko-poradenské činnosti v oblasti obchodu, služieb, drobných prevádzok, obnoviteľných a druhotných zdrojov energie, JKV 902, 972
   tvorby programov a programových projektov pre výpočtovú techniku, JKV 971
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   Zahranično-obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   leasingová činnosť v rámci rozsahu predmetu činnosti
   maloobchodná činnosť v rámci rozsahu predmetu činnosti
   kultúrna agentúra činnosť
   vydavateľská a tlačiarenská činnosť
   nákup, výroba a predaj kozmetiky
   nákup a predaj elektroniky vrátane komunikačnej techniky a príslušenstva
   nákup a predaj strojov a zariadení
   oprava, údržba a obchod s nehnuteľnosťami
   prevádzka kutlúrnych, vzdelávacích, stravovacích, ubytovacích, bufetových, rekreačných a zábavných zariadení
   spracovanie poľnohospodárskych produktov
   poľnohospodárska, rastlinná a živočíšna výroba vrátane chovu drobných zvierat a vtákov a pestovanie kvetov a okrasných drevín
   osobná a nákladná autodoprava
   montáž, rekonštrukcia a údržba odberných elektrických zariadení ako aj blezkozvodov, vrátane revíznej činnosti
   výroba, nákup a predaj výrobkov z dreva, kovu, plastických hmôt, papiera, textilu, použitých výrobkov a druhotných surovín
   technicko-poradenské a sprostredkovateľské služby vrátane organizácie a realizácie odborných poradenských revíznych a sprostredkovateľských služieb, školení a kurzov
   projektová činnosť, predprojektová a projektová príprava a poskytovanie súvisiacich služieb v rozsahu oprávnenie k projektovej činnosti udeleného MVaST SR
   aplikácia výpočtovej techniky, projektovanie systémov riadenia, tvorba programového vybavenia, nákup a predaj výpočtovej techniky, organizácia a zabezpečovanie servisných a poradenských služieb v oblasti výpočtovej techniky
   propagácia, písmomaliarske, aranžérske a reprografické služby, organizácia a technická realizácia výstavných akcií, videotvorba a fotokopírovanie
   obchodno-technické a technicko-poradenské služby
   montážne a špeciálne stavebné práce
   informačné, konzultačné, marketingové a sprostredkovateľské služby
   riešenie a realizácia úloh VTR s hlavným zameraním na oblasť obchodu a služieb
   tvorba a predaj programového vybavenia pre malú výpočtovú techniku
   stavby energetického a ekologického charakteru
   stavby, rekonštrukcie a modernizácie vrátane interiérov
   bytovú a občiansku výstavbu do RN 25 miliónov Kčs
   Konzultačné, poradenské, metodické a inžinierske služby v oblasti obnoviteľných a druhotných zdrojov energie, ako aj zabezpečovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre:
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bielik - podpredseda P. Horova 22 Bratislava
   Peter Sobotka , CSc. - predseda K. Zetkinovej 83 Bratislava
   18.06.1994Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   17.06.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Mauer - člen predstavenstva Púpavova 14 Bratislava
   01.08.1991Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mauer - člen predstavenstva Púpavova 14 Bratislava
   Peter Sobotka , CSc. - predseda K. Zetkinovej 83 Bratislava
   31.07.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Maholányi - predseda gen. Svobodu 852/19 Partizánske
   Ing. Peter Sobotka , CSc. - člen predstavenstva K. Zetkinovej 83 Bratislava
   04.07.1991Nové sidlo:
   Trnavská cesta 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sobotka , CSc. - člen predstavenstva K. Zetkinovej 83 Bratislava
   03.07.1991Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 44 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Znášik Podlužany 124 Bratislava
   23.07.1990Nové predmety činnosti:
   propagáciu vlastnej zahraničnoobchodnej činnosti v zahraničí
   vývoz a dovoz za devízové prostriedky nosičov programov a programových projektov pre výpočtovú techniku v nadväznosti na činnosť bodu 1 a 2
   prijímanie služieb od zahraničných osôb za devízové prostriedky v súvislosti s činnosťou podľa bodu 1 rozsahu povolenia
   výkonov v oblasti vedy a techniky, JKV 986 kapacitami organizácie
   strojné spracovanie informácií, JKV 971
   konzultačné a technicko-poradenské činnosti v oblasti obchodu, služieb, drobných prevádzok, obnoviteľných a druhotných zdrojov energie, JKV 902, 972
   tvorby programov a programových projektov pre výpočtovú techniku, JKV 971
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   Zahranično-obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   leasingová činnosť v rámci rozsahu predmetu činnosti
   maloobchodná činnosť v rámci rozsahu predmetu činnosti
   kultúrna agentúra činnosť
   vydavateľská a tlačiarenská činnosť
   nákup, výroba a predaj kozmetiky
   nákup a predaj elektroniky vrátane komunikačnej techniky a príslušenstva
   nákup a predaj strojov a zariadení
   oprava, údržba a obchod s nehnuteľnosťami
   prevádzka kutlúrnych, vzdelávacích, stravovacích, ubytovacích, bufetových, rekreačných a zábavných zariadení
   spracovanie poľnohospodárskych produktov
   poľnohospodárska, rastlinná a živočíšna výroba vrátane chovu drobných zvierat a vtákov a pestovanie kvetov a okrasných drevín
   osobná a nákladná autodoprava
   montáž, rekonštrukcia a údržba odberných elektrických zariadení ako aj blezkozvodov, vrátane revíznej činnosti
   výroba, nákup a predaj výrobkov z dreva, kovu, plastických hmôt, papiera, textilu, použitých výrobkov a druhotných surovín
   technicko-poradenské a sprostredkovateľské služby vrátane organizácie a realizácie odborných poradenských revíznych a sprostredkovateľských služieb, školení a kurzov
   projektová činnosť, predprojektová a projektová príprava a poskytovanie súvisiacich služieb v rozsahu oprávnenie k projektovej činnosti udeleného MVaST SR
   aplikácia výpočtovej techniky, projektovanie systémov riadenia, tvorba programového vybavenia, nákup a predaj výpočtovej techniky, organizácia a zabezpečovanie servisných a poradenských služieb v oblasti výpočtovej techniky
   propagácia, písmomaliarske, aranžérske a reprografické služby, organizácia a technická realizácia výstavných akcií, videotvorba a fotokopírovanie
   01.12.1989Nové obchodné meno:
   CORINEX - družstvo pre rozvoj vedecko-technických činností Bratislava
   Nové sidlo:
   Trnavská cesta 44 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   obchodno-technické a technicko-poradenské služby
   montážne a špeciálne stavebné práce
   informačné, konzultačné, marketingové a sprostredkovateľské služby
   riešenie a realizácia úloh VTR s hlavným zameraním na oblasť obchodu a služieb
   tvorba a predaj programového vybavenia pre malú výpočtovú techniku
   stavby energetického a ekologického charakteru
   stavby, rekonštrukcie a modernizácie vrátane interiérov
   bytovú a občiansku výstavbu do RN 25 miliónov Kčs
   Konzultačné, poradenské, metodické a inžinierske služby v oblasti obnoviteľných a druhotných zdrojov energie, ako aj zabezpečovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre:
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Bielik - podpredseda P. Horova 22 Bratislava
   Ing. Jozef Maholányi - predseda gen. Svobodu 852/19 Partizánske
   Ing. Ivan Znášik Podlužany 124 Bratislava