Create Invoice

VIVA družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VIVA družstvo
Status Destroyed
PIN 00598313
TIN 2020342797
VAT number SK2020342797
Date create 01 January 1990
Company category Družstvo
Registered seat VIVA družstvo
Na Riviere 19a
84104
Bratislava
Financial information
Sales and income 453 947 €
Profit 32 586 €
Contact Information
Email viva@netax.sk
Phone(s) 0265423583, 65423583
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 256,851
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 100,026
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 100,026
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 100,026
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 155,792
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 240
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 240
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 5,047
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 5,047
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,047
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 150,505
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,239
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 147,266
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,033
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,033
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 256,851
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 90,086
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 2,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 2,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,229
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,229
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 9,259
2. Other funds (427, 42X) 9,259
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 43,012
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 43,012
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,586
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,765
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 166,765
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 852
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 852
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 191,245
7. Liabilities from social insurance (336) 595
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -25,927
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 453,947
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 452,634
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,313
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 411,915
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 341,465
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 7,328
D. Services (účtová group of 51) 28,162
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 27,320
E.1. Wages and salaries (521, 522) 18,961
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 6,674
4. Social expenses (527, 528) 1,685
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,262
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,378
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,032
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,679
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 276
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 276
2. Other interest income (662A) 276
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 26
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 250
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,282
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 9,696
R.1. Income tax expense current (591, 595) 9,696
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,586
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00598313 TIN: 2020342797 VAT number: SK2020342797
 • Registered seat: VIVA družstvo, Na Riviere 19a, 84104, Bratislava
 • Date create: 01 January 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Viktor Špindor predseda Deviata 5/A Bratislava 831 01 31.10.2007
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Bogdányiová Sopková - podpredseda Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 31.10.2007
   06.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Sopková - podpredseda Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 31.10.2007
   12.12.2007Nové sidlo:
   Na Riviere 19a Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Viktor Špindor - predseda Deviata 5/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 31.10.2007
   Ing. Soňa Sopková - podpredseda Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 31.10.2007
   11.12.2007Zrušené sidlo:
   Na Riviere 19 Bratislava 842 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Baranovič - predseda Fabianova 4 Bratislava
   Viktor Špinder - podpredseda Fabianova 4 Bratislava
   24.10.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Baranovič - predseda Fabianova 4 Bratislava
   Viktor Špinder - podpredseda Fabianova 4 Bratislava
   23.10.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Baranovič - podpredseda Fabianova 4 Bratislava
   Ing. Oskár Baranovič - predseda Žalmanova 26 Bratislava
   Viktor Špinder Fabianova 4 Bratislava
   26.11.1992Nové obchodné meno:
   VIVA družstvo
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj akvaristických tovarov
   vlastný chov a odchov akvarijných a ostatných živočíchov
   sprostredkovanie obchodu
   poradenská a propagačná činnosť v oblasti obchodu
   nákup a predaj výrobkov poľnohospodárstva, lesníckej výroby a výroby vodného hospodárstva, strojáreskej, kovospracujúcej, drevospracujúcej výroby, výroby celulózy a pepiera, výroby skla, keramiky a porcelánu, textilnej výroby, výroby polygrafickej a kultúrnej spotreby
   Nákup a predaj potrevín a pochutín, bal. alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových výrobkov, chemických výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Baranovič - podpredseda Fabianova 4 Bratislava
   25.11.1992Zrušené obchodné meno:
   VIVA spotrebné družstvo
   Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečenie služieb na úseku veľkoobchodnej činnosti nákupom akvaristických tovarov /akvarijné ryby, živičíchy, rastliny, krmivá a akvarijné potreby/ od výrobcov a chovateľov /drobnochovateľov a socialistických organizácií/ a odpredajom uvedeného tovaru odbertaeľským organizáciám a oprávneným fyzickým osobám pôsobiacim v maloobchodnej a veľkoobchodnej sieti
   vlastný chov a odchov akvarijných a ostatných živočíchov
   Uznesením členskej schôdze družstva zo dňa 24.6.1991 bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti družstva:
   obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobkov: poľnohospodárskej, lesníckej výroby a výroby vodného hospodárstva, strojárskej a kovospracujúcej výroby, drevospracujúcej výroby, výroby celulózy a pepiera, výroby skla, keramiky a porcelánu, textilnej výroby, výroby polygrafickej a kultúrnej spotreby
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oboroch starožitníctva a numizmatiky
   poskytovanie služieb v oblasti poradenstva, marketingu, zastupovania zahraničných osôb a propagácie výrobkov
   výkon služieb v oblasti bytového hospodárstva
   vykonávanie zahranično-obchdnej činnosti v rozsahu predmetu činnosti družstva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kušík - podpredseda Buďonného 44 Bratislava
   22.07.1991Nové predmety činnosti:
   Uznesením členskej schôdze družstva zo dňa 24.6.1991 bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti družstva:
   obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobkov: poľnohospodárskej, lesníckej výroby a výroby vodného hospodárstva, strojárskej a kovospracujúcej výroby, drevospracujúcej výroby, výroby celulózy a pepiera, výroby skla, keramiky a porcelánu, textilnej výroby, výroby polygrafickej a kultúrnej spotreby
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oboroch starožitníctva a numizmatiky
   poskytovanie služieb v oblasti poradenstva, marketingu, zastupovania zahraničných osôb a propagácie výrobkov
   výkon služieb v oblasti bytového hospodárstva
   vykonávanie zahranično-obchdnej činnosti v rozsahu predmetu činnosti družstva
   27.02.1990Nové predmety činnosti:
   vlastný chov a odchov akvarijných a ostatných živočíchov
   21.12.1989Nové obchodné meno:
   VIVA spotrebné družstvo
   Nové sidlo:
   Na Riviere 19 Bratislava 842 10
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečenie služieb na úseku veľkoobchodnej činnosti nákupom akvaristických tovarov /akvarijné ryby, živičíchy, rastliny, krmivá a akvarijné potreby/ od výrobcov a chovateľov /drobnochovateľov a socialistických organizácií/ a odpredajom uvedeného tovaru odbertaeľským organizáciám a oprávneným fyzickým osobám pôsobiacim v maloobchodnej a veľkoobchodnej sieti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Oskár Baranovič - predseda Žalmanova 26 Bratislava
   Ing. Peter Kušík - podpredseda Buďonného 44 Bratislava
   Viktor Špinder Fabianova 4 Bratislava