Create Invoice

UNIMEX, družstvo pre obchod a služby - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name UNIMEX, družstvo pre obchod a služby
Status Destroyed
PIN 00598674
TIN 2021208156
Date create 26 January 1990
Company category Družstvo
Registered seat UNIMEX, družstvo pre obchod a služby
Vajnorská 1
81570
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00598674 TIN: 2021208156
 • Registered seat: UNIMEX, družstvo pre obchod a služby, Vajnorská 1, 81570, Bratislava
 • Date create: 26 January 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.09.2005Zrušené obchodné meno:
   UNIMEX, družstvo pre obchod a služby
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   propagácia- písmomaliarske a aranžérske služby, organizácia a technická realizácia výstavných akcií, videotvorba, tlačiarenske a rozmnožovacie služby v súlade s Výmerom č. 230/1990 Ministerstva priemyslu SSR zo dňa 19.januára 1990
   aplikácia výpočtovej techniky - projektovanie automatizovaných systémov riadenia, tvorba programového vybavenia, nákupu a predaj, organizácia a zabezpečovanie servisných a poradenských služieb v oblasti výpočtovej techniky
   projektová činnosť - spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb pre individuálnu bytovú výstavbu, občiansku a technickú vybavenosť v hospodárstve národných výborov do 15 mil. Kčs, parkové úpravy, drobnú architektúru, výstavy a interiery, opravu a rekonštrukcie pamiatkových objektov v súlade s oprávnením Ministerstva výstavby a stavebníctva SSR zo dňa 15.1.1990
   chov domácich zvierat- výroba, nákup a predaj pomôcok a poskytovanie služieb súvisiacich s touto činnosťou
   technicko - poradenské a sprostredkovateľské služby - organizácia a realizácia odborných poradenskýcha a sprostredkovateľských služieb, školení a kurzov, dodávateľské zabezpečovanie východiskových a pravidelných revízií elektrických zariadení
   výroba, nákup a predaj výrobkov z dreva, kovu, plastických hmôt, papiera, textilu, použitých výrobkov a druhotných surovín
   iné služby občanom a organizáciam- upratovacie služby, strážne služby, požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby, stavebno - stolárske a iné údržbárske služby stavebnej povahy, služby reštauračného stravovania a maloobchodného predaja , dopravné a ubytovacie služby
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia
   činnosť v rámci cestovnej kancelárie
   prevádzkovanie hracích automatov, kasín a herní
   veľkoobchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Pevala - predseda Hornádska 24 Bratislava
   Andrea Pevalová - podpredseda Hornádska 24 Bratislava
   Blažej Pevala - podpredseda Košická 30 Senec
   Terézia Grófová Díbrová 30 Trenčín
   Miroslav Gróf Díbrova 30 Trenčín
   27.11.1991Nové sidlo:
   Vajnorská 1 Bratislava
   26.11.1991Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť
   Zrušené sidlo:
   Leningradská 3 Bratislava
   12.10.1990Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia
   činnosť v rámci cestovnej kancelárie
   prevádzkovanie hracích automatov, kasín a herní
   11.10.1990Nový štatutárny orgán:
   Andrea Pevalová - podpredseda Hornádska 24 Bratislava
   Blažej Pevala - podpredseda Košická 30 Senec
   Terézia Grófová Díbrová 30 Trenčín
   Miroslav Gróf Díbrova 30 Trenčín
   10.10.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gajdošík Mehringova 14 Bratislava
   Dr. Pavel Kováč - podpredseda Buková 1 Bratislava
   Ing. Marian Lipka - podpredseda Trenčianska 46 Bratislava
   Dr. Ľudmila Lipková Trenčianska 46 Bratislava
   26.01.1990Nové obchodné meno:
   UNIMEX, družstvo pre obchod a služby
   Nové sidlo:
   Leningradská 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   propagácia- písmomaliarske a aranžérske služby, organizácia a technická realizácia výstavných akcií, videotvorba, tlačiarenske a rozmnožovacie služby v súlade s Výmerom č. 230/1990 Ministerstva priemyslu SSR zo dňa 19.januára 1990
   aplikácia výpočtovej techniky - projektovanie automatizovaných systémov riadenia, tvorba programového vybavenia, nákupu a predaj, organizácia a zabezpečovanie servisných a poradenských služieb v oblasti výpočtovej techniky
   projektová činnosť - spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb pre individuálnu bytovú výstavbu, občiansku a technickú vybavenosť v hospodárstve národných výborov do 15 mil. Kčs, parkové úpravy, drobnú architektúru, výstavy a interiery, opravu a rekonštrukcie pamiatkových objektov v súlade s oprávnením Ministerstva výstavby a stavebníctva SSR zo dňa 15.1.1990
   chov domácich zvierat- výroba, nákup a predaj pomôcok a poskytovanie služieb súvisiacich s touto činnosťou
   technicko - poradenské a sprostredkovateľské služby - organizácia a realizácia odborných poradenskýcha a sprostredkovateľských služieb, školení a kurzov, dodávateľské zabezpečovanie východiskových a pravidelných revízií elektrických zariadení
   výroba, nákup a predaj výrobkov z dreva, kovu, plastických hmôt, papiera, textilu, použitých výrobkov a druhotných surovín
   iné služby občanom a organizáciam- upratovacie služby, strážne služby, požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby, stavebno - stolárske a iné údržbárske služby stavebnej povahy, služby reštauračného stravovania a maloobchodného predaja , dopravné a ubytovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Gajdošík Mehringova 14 Bratislava
   Dr. Pavel Kováč - podpredseda Buková 1 Bratislava
   Ing. Marian Lipka - podpredseda Trenčianska 46 Bratislava
   Dr. Ľudmila Lipková Trenčianska 46 Bratislava
   Ing. Ján Pevala - predseda Hornádska 24 Bratislava