Create Invoice

KONZEX, družstvo pre konzultačné služby a obchod - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KONZEX, družstvo pre konzultačné služby a obchod
Status Destroyed
PIN 00598950
TIN 2020795986
Date create 07 February 1990
Company category Družstvo
Registered seat KONZEX, družstvo pre konzultačné služby a obchod
Na Priekopách 75
83000
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00598950 TIN: 2020795986
 • Registered seat: KONZEX, družstvo pre konzultačné služby a obchod, Na Priekopách 75, 83000, Bratislava
 • Date create: 07 February 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Štefan Buzinkai člen Bazovského 12 Bratislava 07.02.1990
  Ing. Miroslav Duga podpredseda Segnerova 6 Bratislava 07.02.1990
  Ing. Peter Prímus podpredseda nám.Hraničiarov 1 Bratislava 07.02.1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hesek - predseda Synekova 1 Bratislava
   18.11.1992Nové sidlo:
   Na Priekopách 75 Bratislava 830 00
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hesek - predseda Synekova 1 Bratislava
   17.11.1992Zrušené sidlo:
   Fučíkova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hesek - člen Synekova 1 Bratislava
   Jozef Remeník - predseda Hornádska 28 Bratislava
   07.02.1990Nové obchodné meno:
   KONZEX, družstvo pre konzultačné služby a obchod
   Nové sidlo:
   Fučíkova 15 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a výroba výrobkov z papiera, dreva, textilu, kovov, kože, skla, prírodných a umelých vlákien a priadzí, plastických a agrochemických látok, surovín a výrobkov polygrafického a kozmetického priemyslu, neplnohodnotných výrobkov, druhotných surovín, stavebných hmôt, materiálov a výrobkov vrátane veľko-a maloobchodnej činnosti a výrobkov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu vrátane veľko-a maloobchodnej činnosti bez možnosti ich vlastnej výroby, nákup a predaj strojov a zariadení pre uvedené výroby.
   poskytovanie poradenských, konzultačných, sprostredkovateľských, obstaravateľských a sprievodcovských služieb pre občanov a organizácie v oblasti ekonomiky, obchodu, služieb obyvateľstvu a vo vzťahu k zahra- ničiu v súlade s oprávnením pre zahraničnoobchodnú činnosť a zahranično-hospodárske služby
   nákup, predaj a výroba výrobkov z dreva, kovu, plastických, agrochemických látok, neplnohodnotných výrobkov, druhotných surovín a výrobkov poľnohospodárskeho a potravinárskeho komplexu
   poskytovanie poradenských, konzultačných a sprotredkovateľských služieb pre občanov a organizácie v oblasti zahraničného obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Buzinkai - člen Bazovského 12 Bratislava
   Ing. Miroslav Duga - podpredseda Segnerova 6 Bratislava
   Ing. Peter Prímus - podpredseda nám.Hraničiarov 1 Bratislava
   Ing. Jozef Hesek - člen Synekova 1 Bratislava
   Jozef Remeník - predseda Hornádska 28 Bratislava