Create Invoice

družstvo ASCO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name družstvo ASCO
PIN 00602221
TIN 2020312316
Date create 01 January 1991
Company category Družstvo
Registered seat družstvo ASCO
Dúbravská cesta 9
84105
Bratislava
Contact Information
Email hudvrut@savba.savba.sk
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00602221 TIN: 2020312316
 • Registered seat: družstvo ASCO, Dúbravská cesta 9, 84105, Bratislava
 • Date create: 01 January 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Miroslav Ruttkay predseda L. Dérera 8 Bratislava 05.01.1994
  Ing. Peter Toman člen Brnenská 25 Bratislava 05.01.1994
  Peter Valach člen Závalie 2/D Hlohovec 05.01.1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.01.1994Nové obchodné meno:
   družstvo ASCO
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   výroba audio a audiovizuálnych komunikátov všetkých žánrov, pre účely ich šírenia, výmeny, predaja, dovozu a vývozu
   výroba slovenských mutácií zahraničných audiovizuálnych komunikátov
   vydavateľská činnosť v oblasti neperiodických publikácií, hudobnej tvorby, hovoreného slova, hudobnín, kníh o hudbe a výroba učebných pomôcok v uvedených oblastiach
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   obchodná činnosť vo všetkých komoditách na domácom aj zahraničnom trhu vrátane komisionálneho, s výnimkou tovaru na ktorý je treba zvláštne povolenie
   prenájom zvukovej, obrazovej a pridruženej techniky, s obsluhou a poskytovanie služieb pre vyhotovenie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   reklamná agentúra-návrh, výroba, rozširovanie a predaj rôznych nosičov reklamy
   agentúra-organizovanie konferenčných a kon- gresových podujatí, školení a exkurzií
   výroba fotoreprodukčných podkladov a sadzby pre tlač kníh a hudobnín výpočtovou technikou
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Ruttkay - predseda L. Dérera 8 Bratislava
   Ing. Peter Toman - člen Brnenská 25 Bratislava
   Peter Valach - člen Závalie 2/D Hlohovec
   04.01.1994Zrušené obchodné meno:
   V. D. ASCO film-audio-video
   Zrušené sidlo:
   L. Dérera 8 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   audiovizuálna tvorba
   edičná činnosť v oblasti nepravidelnej tlače
   predaj vlastných výrobkov a nakupovaného tovaru
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Svetozár Hoťka Jána Stanislava 7 Bratislava
   Rudolf Kostka Rešetkova 9 Bratislava
   Ing. Miroslav Ruttkay Danko L. Dérera 8 Bratislava
   Vladidmír Šrámek - podpredseda Blagoevova 8 Bratislava
   Emília Šrámková Blagoevova 8 Bratislava
   Peter Valach - predseda Závalie 2/D Hlohovec
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   V. D. ASCO film-audio-video
   Nové sidlo:
   L. Dérera 8 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   audiovizuálna tvorba
   edičná činnosť v oblasti nepravidelnej tlače
   predaj vlastných výrobkov a nakupovaného tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Svetozár Hoťka Jána Stanislava 7 Bratislava
   Rudolf Kostka Rešetkova 9 Bratislava
   Ing. Miroslav Ruttkay Danko L. Dérera 8 Bratislava
   Vladidmír Šrámek - podpredseda Blagoevova 8 Bratislava
   Emília Šrámková Blagoevova 8 Bratislava
   Peter Valach - predseda Závalie 2/D Hlohovec