Create Invoice

SLOVAN Družstevná organizácia pre marketing, Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVAN Družstevná organizácia pre marketing, Bratislava
Status Destroyed
PIN 00677892
Date create 28 March 1990
Company category Družstvo
Registered seat SLOVAN Družstevná organizácia pre marketing, Bratislava
Junácka 2
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00677892
 • Registered seat: SLOVAN Družstevná organizácia pre marketing, Bratislava, Junácka 2, Bratislava
 • Date create: 28 March 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.10.1999Zrušené obchodné meno:
   SLOVAN Družstevná organizácia pre marketing, Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Junácka 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskej činnosti vo výstavbe
   nákup tovarov za účelom ich ďalšieho predaja a predaj. Tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením
   sprostredkovanie športových, kultúrnych a iných podujatí
   vykonávanie a sprostredkovanie propagačnej činnosti
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jaroslav Čaniga - predseda M.Chúťkovej 17 Bratislava
   MUDr. Emil Križan - člen Šalviova 8 Bratislava
   Ing. Juraj Müncner - podpredseda Hruškova 28 Bratislava
   Ing. Štefan Soták - člen Nábr.arm.gen.L.Svobodu 28 Bratislava
   Ing. .Štefan Šťastný - podpredseda Hruškova 28 Bratislava
   18.08.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskej činnosti vo výstavbe
   nákup tovarov za účelom ich ďalšieho predaja a predaj. Tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením
   sprostredkovanie športových, kultúrnych a iných podujatí
   vykonávanie a sprostredkovanie propagačnej činnosti
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   17.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Vykonávanie propagačnej činnosti vo všetkých oblastiach,využívaním vlastných priestorov a zariadení a prostriedkov verejných informácií.
   Poriadanie športových,kultúrnych a iných vystúpení a zabezpečenie účinkovania jednotlivcov a kolektívov.
   Výroba a montáž technologických zariadení.
   Vykonávanie stavebných prác a opráv.
   Vykonávanie expertízy,informačnej a poradenskej činnosti.
   Výrobná,analizačná,servisná,konzultačná činnosť pre počítače a elektronické zariadenia.
   Výroba videoprogramov a ich rozmnožovanie, výroba filmov a audovizuálnych programov.
   Zahranično obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu dňa 28.9.1990 pod č.j.13/10193/133/90 v tomto rozsahu: 1.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl.osoby v styku so zahraničými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí,na základe zmluvy o obstarané záležitosti,v mene organizácie na účet čsl.osôb. 2.Vývozy a dovozy vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb.,ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti,k uskutočňovaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti,uskutočňované pre čsl. osoby na základe zmlúv podľa bodu 1 rozsahu povolenia. 3.Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou stavebných a projektových činností a obchodno-zastupiteľskej činnosti. 4.Vývoz vecí potrebných na zabazpečenie činnosti podľa bodu 3 rozsahu povolenia. 5.Dovoz vecí potrebných na zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie.
   Výroba a dodávka nábytku a kancelárskych zariadení.
   Výroba športových a módnych odevov.
   Autoopravárenská činnosť.
   Vykonávanie inžinierskej činnosti vo výstavbe v zmysle vyhlášky č.88/1976 Zb. príloha A,B.
   Spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb v zmysle vyhl.č.88/1976 Zb. s rozpočtovým nákladom do 25 mil.Kčs.
   Prenajímanie priestorov za účelom poriadania športových kultúrnych a iných verejno-prospešných akcií.
   Obchodná,sprostredkovacia činnosť a poskytovanie služieb.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   28.03.1990Nové obchodné meno:
   SLOVAN Družstevná organizácia pre marketing, Bratislava
   Nové sidlo:
   Junácka 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie propagačnej činnosti vo všetkých oblastiach,využívaním vlastných priestorov a zariadení a prostriedkov verejných informácií.
   Poriadanie športových,kultúrnych a iných vystúpení a zabezpečenie účinkovania jednotlivcov a kolektívov.
   Výroba a montáž technologických zariadení.
   Vykonávanie stavebných prác a opráv.
   Vykonávanie expertízy,informačnej a poradenskej činnosti.
   Výrobná,analizačná,servisná,konzultačná činnosť pre počítače a elektronické zariadenia.
   Výroba videoprogramov a ich rozmnožovanie, výroba filmov a audovizuálnych programov.
   Zahranično obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu dňa 28.9.1990 pod č.j.13/10193/133/90 v tomto rozsahu: 1.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl.osoby v styku so zahraničými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí,na základe zmluvy o obstarané záležitosti,v mene organizácie na účet čsl.osôb. 2.Vývozy a dovozy vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb.,ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti,k uskutočňovaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti,uskutočňované pre čsl. osoby na základe zmlúv podľa bodu 1 rozsahu povolenia. 3.Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou stavebných a projektových činností a obchodno-zastupiteľskej činnosti. 4.Vývoz vecí potrebných na zabazpečenie činnosti podľa bodu 3 rozsahu povolenia. 5.Dovoz vecí potrebných na zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie.
   Výroba a dodávka nábytku a kancelárskych zariadení.
   Výroba športových a módnych odevov.
   Autoopravárenská činnosť.
   Vykonávanie inžinierskej činnosti vo výstavbe v zmysle vyhlášky č.88/1976 Zb. príloha A,B.
   Spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb v zmysle vyhl.č.88/1976 Zb. s rozpočtovým nákladom do 25 mil.Kčs.
   Prenajímanie priestorov za účelom poriadania športových kultúrnych a iných verejno-prospešných akcií.
   Obchodná,sprostredkovacia činnosť a poskytovanie služieb.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jaroslav Čaniga - predseda M.Chúťkovej 17 Bratislava
   MUDr. Emil Križan - člen Šalviova 8 Bratislava
   Ing. Juraj Müncner - podpredseda Hruškova 28 Bratislava
   Ing. Štefan Soták - člen Nábr.arm.gen.L.Svobodu 28 Bratislava
   Ing. .Štefan Šťastný - podpredseda Hruškova 28 Bratislava