Create Invoice

CONVEX, družstvo pre sprostredkovanie kooperácií a transakcií, výrobu, obchod a služby - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CONVEX, družstvo pre sprostredkovanie kooperácií a transakcií, výrobu, obchod a služby
Status Destroyed
PIN 00680095
TIN 2020796162
Date create 01 June 1990
Company category Družstvo
Registered seat CONVEX, družstvo pre sprostredkovanie kooperácií a transakcií, výrobu, obchod a služby
Karpatská 2
81105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00680095 TIN: 2020796162
 • Registered seat: CONVEX, družstvo pre sprostredkovanie kooperácií a transakcií, výrobu, obchod a služby, Karpatská 2, 81105, Bratislava
 • Date create: 01 June 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.06.2005Zrušené obchodné meno:
   CONVEX, družstvo pre sprostredkovanie kooperácií a transakcií, výrobu, obchod a služby
   Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   kooperácie a sprostredkovateľská činnosť kúpy a predaja výrobkov, prác a služieb pre organizácie a občanov vo všetkých sortimentných skupinách
   marketing a managering
   činnosti spojené s kúpou, predajom, inštaláciou a údržbou výpočtovej techniky
   služby poradenské, vedecko-technické, vedecko-technická odborná činnosť, poriadanie sympózií, seminárov, školení, kurzov, firemných dní a iných podujatí
   organizovanie a zabezpečovanie výstav
   propagačná a reklamná činnosť
   zastupovanie organizácií a občanov na domácom trhu a prostredníctvom oprávnených organizácií aj na zahraničných trhoch podľa plných mocí
   vyhľadávanie partnerov pre organizácie na zakladanie podnikov s kapitálovou účasťou a napomáhanie pri organizácii vzniku takýchto podnikov
   pre organizácie a občanov vyhľadávanie vhodných partnerov pre kooperačné výrobné a nevýrobné vzťahy, ich menom podnikať kroky k uzatvoreniu kooperačnej zmluvy, túto po kalkulačnej a organizačnej stránke pripraviť a vypracovať
   poskytovanie služieb organizačného charakteru pre organizácie a občanov vrátane vybavovania vízových a cestovných formalít, zabezpečovanie vhodných partnerov na rokovanie
   činnosti spojené s ochranou životného prostredia, meranie emisií a imisií v ovzduší, stanovenie účinnosti existujúcich zariadení vrátane návrhu technických opatrení na dosiahnutie technických parametrov, programové vybavenie aplikácií výpočtovej techniky a vývoj jednoúčelových riadiacich a regulačných systémov, projektová činnosť súvisiaca s ochranou životného prostredia
   práce hlavnej a pomocnej stavebnej výroby
   stavebno-montážne práce, zámočnícke práce i vo výškach
   rekonštrukcie, obnovy, opravy stavebných pamiatok a objektov
   výroba stavebných prvkov a dielcov, materiálov
   maliarské, natieračské a čistiace práce i vo výškach
   sadovnícke a záhradnícke práce
   výroba úžitkovej a okrasnej keramiky
   stavba krbov, stavaných pecí a reliéfov
   výrobno-priemyselná činnosť, v odboroch strojárenstvo, elektrotechnika a drevovýroba
   servisno-opravárenské služby v odboroch strojárenstvo a elektrotechnika
   doplnková obchodná činnosť, predaj vlastných výrobkov a poskytovanie služieb s tým súvisiacich, predaj použitého tovaru
   aukčná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Teodor Hakun , CSc. - člen Kláry Zekinovej 12 Bratislava
   JUDr. Pavel Poljovka - predseda Dénešová 13 Bratislava
   JUDr. Igor Zbojan - podpredseda Sklabinská 16 Bratislava
   01.06.1990Nové obchodné meno:
   CONVEX, družstvo pre sprostredkovanie kooperácií a transakcií, výrobu, obchod a služby
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   kooperácie a sprostredkovateľská činnosť kúpy a predaja výrobkov, prác a služieb pre organizácie a občanov vo všetkých sortimentných skupinách
   marketing a managering
   činnosti spojené s kúpou, predajom, inštaláciou a údržbou výpočtovej techniky
   služby poradenské, vedecko-technické, vedecko-technická odborná činnosť, poriadanie sympózií, seminárov, školení, kurzov, firemných dní a iných podujatí
   organizovanie a zabezpečovanie výstav
   propagačná a reklamná činnosť
   zastupovanie organizácií a občanov na domácom trhu a prostredníctvom oprávnených organizácií aj na zahraničných trhoch podľa plných mocí
   vyhľadávanie partnerov pre organizácie na zakladanie podnikov s kapitálovou účasťou a napomáhanie pri organizácii vzniku takýchto podnikov
   pre organizácie a občanov vyhľadávanie vhodných partnerov pre kooperačné výrobné a nevýrobné vzťahy, ich menom podnikať kroky k uzatvoreniu kooperačnej zmluvy, túto po kalkulačnej a organizačnej stránke pripraviť a vypracovať
   poskytovanie služieb organizačného charakteru pre organizácie a občanov vrátane vybavovania vízových a cestovných formalít, zabezpečovanie vhodných partnerov na rokovanie
   činnosti spojené s ochranou životného prostredia, meranie emisií a imisií v ovzduší, stanovenie účinnosti existujúcich zariadení vrátane návrhu technických opatrení na dosiahnutie technických parametrov, programové vybavenie aplikácií výpočtovej techniky a vývoj jednoúčelových riadiacich a regulačných systémov, projektová činnosť súvisiaca s ochranou životného prostredia
   práce hlavnej a pomocnej stavebnej výroby
   stavebno-montážne práce, zámočnícke práce i vo výškach
   rekonštrukcie, obnovy, opravy stavebných pamiatok a objektov
   výroba stavebných prvkov a dielcov, materiálov
   maliarské, natieračské a čistiace práce i vo výškach
   sadovnícke a záhradnícke práce
   výroba úžitkovej a okrasnej keramiky
   stavba krbov, stavaných pecí a reliéfov
   výrobno-priemyselná činnosť, v odboroch strojárenstvo, elektrotechnika a drevovýroba
   servisno-opravárenské služby v odboroch strojárenstvo a elektrotechnika
   doplnková obchodná činnosť, predaj vlastných výrobkov a poskytovanie služieb s tým súvisiacich, predaj použitého tovaru
   aukčná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Teodor Hakun , CSc. - člen Kláry Zekinovej 12 Bratislava
   JUDr. Pavel Poljovka - predseda Dénešová 13 Bratislava
   JUDr. Igor Zbojan - podpredseda Sklabinská 16 Bratislava