Create Invoice

Stavebné bytové družstvo zamestnancov Hutného projektu Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Stavebné bytové družstvo zamestnancov Hutného projektu Bratislava
Status Destroyed
PIN 00683906
Date create 23 August 1990
Company category Družstvo
Registered seat Stavebné bytové družstvo zamestnancov Hutného projektu Bratislava
Gajova 4
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00683906
 • Registered seat: Stavebné bytové družstvo zamestnancov Hutného projektu Bratislava, Gajova 4, Bratislava
 • Date create: 23 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.06.2006Zrušené obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo zamestnancov Hutného projektu Bratislava v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Gajova 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Na podporu činnosti podľa bodu l. bude družstvo vyvíjať súbežne činnosť investorskú, stavebne dodávateľskú, obchodnú, výrobu stavebných prvkov a stavebne montážnych zariadení.
   Zabezpečenie bytovej výstavby pre členov družstva a po jej uskutočnení správa bytového fondu a s ním súvisiacich nebytových zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Behul , CSc. - likvidátor Haburská 33 Bratislava
   Ing. Peter Kováčik - likvidátor Beniakova 16 Bratislava
   19.08.1994Nové obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo zamestnancov Hutného projektu Bratislava v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Behul , CSc. - likvidátor Haburská 33 Bratislava
   Ing. Peter Kováčik - likvidátor Beniakova 16 Bratislava
   18.08.1994Zrušené obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo zamestnancov Hutného projektu Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vojtech Behul , CSc. - predseda Haburská 33 Bratislava
   Ing. Ladislav Dubnický - člen Palisády 55 Bratislava
   Ing. Peter Kovačik - podpredseda Balkánska 204 Bratislava
   Ing. Valentín Leitmann - člen Osloboditeľská 12 Bratislava
   Ing. Jana Lopašovská - člen Kopčianska 80 Bratislava
   23.08.1990Nové obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo zamestnancov Hutného projektu Bratislava
   Nové sidlo:
   Gajova 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   Na podporu činnosti podľa bodu l. bude družstvo vyvíjať súbežne činnosť investorskú, stavebne dodávateľskú, obchodnú, výrobu stavebných prvkov a stavebne montážnych zariadení.
   Zabezpečenie bytovej výstavby pre členov družstva a po jej uskutočnení správa bytového fondu a s ním súvisiacich nebytových zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vojtech Behul , CSc. - predseda Haburská 33 Bratislava
   Ing. Ladislav Dubnický - člen Palisády 55 Bratislava
   Ing. Peter Kovačik - podpredseda Balkánska 204 Bratislava
   Ing. Valentín Leitmann - člen Osloboditeľská 12 Bratislava
   Ing. Jana Lopašovská - člen Kopčianska 80 Bratislava