Create Invoice

Bytové družstvo SVORNOSŤ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Bytové družstvo SVORNOSŤ
PIN 00684015
TIN 2020835432
Date create 10 September 1990
Company category Družstvo
Registered seat Bytové družstvo SVORNOSŤ
Zálužická 19
82101
Bratislava
Financial information
Sales and income 81 115 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 76,146
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,905
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 23,488
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23,488
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) -3,586
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) -3,586
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -3,586
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 56,003
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 206
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 55,797
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 241
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 241
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 76,146
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,106
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,673
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,673
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 930
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 930
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 503
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 503
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,040
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 45,702
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 45,702
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 3,850
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,850
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,850
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23,488
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 75,676
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 81,115
III. Revenues from sale of services (602, 606) 75,676
V. Activation (účtová a group of 62) 5,364
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 75
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 80,466
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 53,177
D. Services (účtová group of 51) 2,654
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 24,464
E.1. Wages and salaries (521, 522) 18,586
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 1,822
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 4,056
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 171
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 649
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,209
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 650
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 650
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -649
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4283044.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00684015 TIN: 2020835432
 • Registered seat: Bytové družstvo SVORNOSŤ, Zálužická 19, 82101, Bratislava
 • Date create: 10 September 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Jaroslav Ďurček člen Zálužická 23 Bratislava 821 01 30.05.2012
  Ing. Tibor Biskupič člen Zálužická 17 Bratislava 821 01 30.05.2012
  Ing. Michal Haviar predseda Zálužická 19 Bratislava 821 01 28.05.2015
  Bc. Elena Matejovová podpredseda Martinčekova 28 Bratislava 821 09 28.05.2015
  Ing. Fridolín Hrabinský člen Zálužická 19 Bratislava 821 01 28.05.2015
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Haviar - Predseda predstavenstva Zálužická 19 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 28.05.2015
   Bc. Elena Matejovová - Podpredseda predstavenstva Martinčekova 28 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 28.05.2015
   Ing. Fridolín Hrabinský - Člen predstavenstva Zálužická 19 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 28.05.2015
   18.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Obuchová - predseda predstavenstva Zálužická 17 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 30.05.2012
   Ing. Michal Haviar - podpredseda predstavenstva Zálužická 19 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 30.05.2012
   Bc. Elena Matejová - člen predstavenstva Martinčekova 28 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 30.05.2012
   19.07.2012Nové predmety činnosti:
   správa bytového alebo nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Ďurček - člen predstavenstva Zálužická 23 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 30.05.2012
   Ing. Tibor Biskupič - člen predstavenstva Zálužická 17 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 30.05.2012
   Mgr. Emília Obuchová - predseda predstavenstva Zálužická 17 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 30.05.2012
   Ing. Michal Haviar - podpredseda predstavenstva Zálužická 19 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 30.05.2012
   Bc. Elena Matejová - člen predstavenstva Martinčekova 28 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 30.05.2012
   18.07.2012Zrušeny predmety činnosti:
   v prípade uveľnených bytov členov - nájomcov, tieto prideľuje podľa rozhodnutia orgánu družstva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Ďurček Zálužická 23 Bratislava
   RNDr. Helena Marková - člen predstavenstva Zálužická 21 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Mgr. Emília Obuchová - predseda predstavenstva Zálužická 17 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   20.03.2007Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Helena Marková - člen predstavenstva Zálužická 21 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Mgr. Emília Obuchová - predseda predstavenstva Zálužická 17 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   19.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Doc. Zoltán Baráth Zálužická 11 Bratislava
   Františka Sandtnerová - predseda Zálužická 21 Bratislava
   12.06.1995Nové predmety činnosti:
   zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu na spravovanom dome
   poskytuje služby spojené s bývaním v spravovanom dome
   chráni a presadzuje záujmy svojich členov, a tiež starostlivosť o spravovaný dom, za tým účelom spolupracuje s orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky a miestnej správy
   v prípade uveľnených bytov členov - nájomcov, tieto prideľuje podľa rozhodnutia orgánu družstva
   11.06.1995Zrušeny predmety činnosti:
   2/ Podľa rozhodnutia príslušného orgánu družstva Svornosť prenajíma dohodou o dočasnom úžívaní bytu uveľnené byty aj nečlenovi vo vlastnom dome /občanom ČSFR a zahraničnému/
   d/ chráni a presadzuje záujmy svojich členov a tiež starostlivosť o družstevný bytový fond za tým účelom spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy politickými stranami a ďalšími organizáciami na území Slovenskej republiky
   c/ poskytovanie služieb spojených s bývaním
   b/ zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu na vlastnom bytovom dome
   a/ prideľovanie družstevných bytov uvoľnených v spravovanom dome
   1/ Družstvo Svornosť zabezpečuje pre svojich členov podľa ich požiadaviek:
   10.09.1990Nové obchodné meno:
   Bytové družstvo SVORNOSŤ
   Nové sidlo:
   Zálužická 19 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   2/ Podľa rozhodnutia príslušného orgánu družstva Svornosť prenajíma dohodou o dočasnom úžívaní bytu uveľnené byty aj nečlenovi vo vlastnom dome /občanom ČSFR a zahraničnému/
   d/ chráni a presadzuje záujmy svojich členov a tiež starostlivosť o družstevný bytový fond za tým účelom spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy politickými stranami a ďalšími organizáciami na území Slovenskej republiky
   c/ poskytovanie služieb spojených s bývaním
   b/ zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu na vlastnom bytovom dome
   a/ prideľovanie družstevných bytov uvoľnených v spravovanom dome
   1/ Družstvo Svornosť zabezpečuje pre svojich členov podľa ich požiadaviek:
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Doc. Zoltán Baráth Zálužická 11 Bratislava
   Jaroslav Ďurček Zálužická 23 Bratislava
   Františka Sandtnerová - predseda Zálužická 21 Bratislava