Create Invoice

IDOPS, družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name IDOPS, družstvo
PIN 00684872
TIN 2020300403
VAT number SK2020300403
Date create 05 September 1990
Company category Družstvo
Registered seat IDOPS, družstvo
Hyrošova 3
81104
Bratislava
Contact Information
Phone(s) 0221299101, 0221299104, 0221299105, 0254653834
Fax(es) 0254771857
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00684872 TIN: 2020300403 VAT number: SK2020300403
 • Registered seat: IDOPS, družstvo, Hyrošova 3, 81104, Bratislava
 • Date create: 05 September 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Martin Rázus podpredseda Račianska 38 Bratislava 832 01 01.09.2006
  Ing. Rastislav Rázus predseda Hýrošova 3 Bratislava 811 04 01.09.2006
  Ing. Vladimír Rázus, CSc. člen Hýrošova 3 Bratislava 811 04 01.09.2006
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.02.2011Nové predmety činnosti:
   textilná výroba
   04.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Rázus - podpredseda predstavenstva Račianska 38 Bratislava 832 01 Vznik funkcie: 01.09.2006
   Ing. Rastislav Rázus - predseda predstavenstva Hýrošova 3 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.09.2006
   Ing. Vladimír Rázus , CSc. - člen predstavenstva Hýrošova 3 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.09.2006
   03.10.2006Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Rázus - člen predstavenstva Hýrošova 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Rázus - podpredseda Hýrošova 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Rázus , CSc. - predseda Hýrošova 3 Bratislava
   10.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Rázus - člen predstavenstva Hýrošova 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Rázus - podpredseda Hýrošova 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Rázus , CSc. - predseda Hýrošova 3 Bratislava
   09.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Rastislav Rázus - podpredseda 224 Liptovská Štiavnica
   Ing. Vladimír Rázus , CSc. - predseda Hýrošova 3 Bratislava
   Ing. Eva Zitková - ekonóm družstva 326 Podlužany
   07.11.1994Nové obchodné meno:
   IDOPS, družstvo
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť
   realitná agentúra
   poskytovanie software
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   nákup, predaj a sprostredkovanie s poľnohospodárskymi produktami
   zaisťuje prieskumnú, skúšobnú a kontrolnú činnosť
   zaisťuje laboratórnu činnosť
   verejná cestná nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rastislav Rázus - podpredseda 224 Liptovská Štiavnica
   Ing. Vladimír Rázus , CSc. - predseda Hýrošova 3 Bratislava
   Ing. Eva Zitková - ekonóm družstva 326 Podlužany
   06.11.1994Zrušené obchodné meno:
   Výrobné družstvo IDOPS
   Zrušeny predmety činnosti:
   zaisťuje laboratórnu činnosť
   zaisťuje prieskumnú, skúšobnú a kontrolnú činnosť
   zaisťuje spracovanie programov a v oblasti riadenia výrobných procesov
   vykonáva na základe zmlúv činnosť stavebných dozorov
   zaisťuje realizáciu ako aj rekonštrukcie stavieb na základe zmlúv vlastnými ako aj cudzími kapacitami
   zabezpečuje potrebné doklady pred a v priebehu stavebnej činnosti
   vykonávanie prieskum trhu
   V rámci tejto komplexnej činnosti vykonáva družstvo tieto skupiny úloh:
   Tieto činnosti sa budú realizovať na základe zmlúv v prospech a na účet právnických a fyzických osôb /investorov, príp. stavebníkov/.
   Pozostáva so zabezpečovania komplexnej, územnej a projektovej prípravy, ako aj realizácia stavieb a vykonávanie technického dozoru
   Vyhľadávacia, prípravná, koordinačná a realizačná inžiniersko stavebná činnosť v oblasti pozemného, priemyselného a inžinierskeho staviteľstva.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marta Balážová Zetkinovej 28 Bratislava
   Anna Malinovská Malinovského 80 Bratislava
   Ing. Vladimír Malinovský - podpredseda Malinovského 80 Bratislava
   Rastislav Rázus Hyrošova 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Rázus - predseda Hyrošova 3 Bratislava
   prom. biol. Zlatica Šestáková Saburovova 10 Bratislava
   Ing. Rudolf Žáček Zetkinovej 28 Bratislava
   05.09.1990Nové obchodné meno:
   Výrobné družstvo IDOPS
   Nové sidlo:
   Hyrošova 3 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   zaisťuje laboratórnu činnosť
   zaisťuje prieskumnú, skúšobnú a kontrolnú činnosť
   zaisťuje spracovanie programov a v oblasti riadenia výrobných procesov
   vykonáva na základe zmlúv činnosť stavebných dozorov
   zaisťuje realizáciu ako aj rekonštrukcie stavieb na základe zmlúv vlastnými ako aj cudzími kapacitami
   zabezpečuje potrebné doklady pred a v priebehu stavebnej činnosti
   vykonávanie prieskum trhu
   V rámci tejto komplexnej činnosti vykonáva družstvo tieto skupiny úloh:
   Tieto činnosti sa budú realizovať na základe zmlúv v prospech a na účet právnických a fyzických osôb /investorov, príp. stavebníkov/.
   Pozostáva so zabezpečovania komplexnej, územnej a projektovej prípravy, ako aj realizácia stavieb a vykonávanie technického dozoru
   Vyhľadávacia, prípravná, koordinačná a realizačná inžiniersko stavebná činnosť v oblasti pozemného, priemyselného a inžinierskeho staviteľstva.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marta Balážová Zetkinovej 28 Bratislava
   Anna Malinovská Malinovského 80 Bratislava
   Ing. Vladimír Malinovský - podpredseda Malinovského 80 Bratislava
   Rastislav Rázus Hyrošova 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Rázus - predseda Hyrošova 3 Bratislava
   prom. biol. Zlatica Šestáková Saburovova 10 Bratislava
   Ing. Rudolf Žáček Zetkinovej 28 Bratislava