Create Invoice

Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47 - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47
PIN 17323819
TIN 2020857762
Date create 07 October 1991
Company category Družstvo
Registered seat Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47
Haburská 33
82101
Bratislava
Financial information
Sales and income 155 227 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 10,621
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,621
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 8,795
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 8,795
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,826
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,660
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 166
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 60,480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 155,227
III. Revenues from sale of services (602, 606) 115,227
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 114,739
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 60,664
D. Services (účtová group of 51) 28,226
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 13,822
E.1. Wages and salaries (521, 522) 10,175
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 2,939
4. Social expenses (527, 528) 708
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 27
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,000
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 488
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,337
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 4
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 492
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 49
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -488
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 0
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4298832.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17323819 TIN: 2020857762
 • Registered seat: Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47, Haburská 33, 82101, Bratislava
 • Date create: 07 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mária Terkovičová člen Haburská 43 Bratislava 07.10.1991
  Ing. Roman Zsigo člen Haburská 47 Bratislava 07.10.1991
  Ing. Ľudovít Cedzo predseda Haburská 41 Bratislava 821 01 12.04.2012
  Igor Ondrejkovič podpresdesa Haburská 41 Bratislava 821 01 12.04.2012
  Ing. Vojtech Behúl, CSc. člen Haburská 33 Bratislava 821 01 12.04.2012
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.11.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Cedzo - predseda Haburská 41 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 12.04.2012
   Igor Ondrejkovič - podpresdesa predstavenstva Haburská 41 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 12.04.2012
   Ing. Vojtech Behúl , CSc. - člen predstavenstva Haburská 33 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 12.04.2012
   31.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Behul , CSc. - predseda Haburská 33 Bratislava
   Viktor Gálik - I. podpredseda Haburská 39 Bratislava
   Ing. Pavol Müller - II. podpredseda Haburská 43 Bratislava
   02.11.1993Nové predmety činnosti:
   správa obytného domu na Haburskej ul. č. 33-47 v Bratislave;
   zabezpečovanie bytovej výstavby pre svojih členov a po jej uskutočnení správa obytných budov a s nimi súvisiacich zariadení;
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb;
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   4.Podrobnosti pre činnosti 2. až 3. budú upravovať vykonávacie predpisy, ktoré vydá predstavenstvo SBD.
   3.Na podporu činností podľa l. a 2. bude družstva vyvíjať súbežne činnosť investorskú, dodávateľskú výrobu stavebných prvkov a montážnych zariadení, činnosť obchodnú, zahrňujúc do toho aj kúpu a predaj cenných papierov.
   2.Zabezpečenie bytovej výstavby pre neubytotovaných členov družstva a po jej ukončení správa bytového fondu a s ním súvisiacich nebytových zariadení.
   1.Správa obytného domu na Haburskej č.33-47 v Bratislava.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47
   Nové sidlo:
   Haburská 33 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   4.Podrobnosti pre činnosti 2. až 3. budú upravovať vykonávacie predpisy, ktoré vydá predstavenstvo SBD.
   3.Na podporu činností podľa l. a 2. bude družstva vyvíjať súbežne činnosť investorskú, dodávateľskú výrobu stavebných prvkov a montážnych zariadení, činnosť obchodnú, zahrňujúc do toho aj kúpu a predaj cenných papierov.
   2.Zabezpečenie bytovej výstavby pre neubytotovaných členov družstva a po jej ukončení správa bytového fondu a s ním súvisiacich nebytových zariadení.
   1.Správa obytného domu na Haburskej č.33-47 v Bratislava.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mária Terkovičová - člen Haburská 43 Bratislava
   Ing. Roman Zsigo - člen Haburská 47 Bratislava
   Ing. Vojtech Behul , CSc. - predseda Haburská 33 Bratislava
   Viktor Gálik - I. podpredseda Haburská 39 Bratislava
   Ing. Pavol Müller - II. podpredseda Haburská 43 Bratislava