Create Invoice

Štrkovecké bytové družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Štrkovecké bytové družstvo
Status Destroyed
PIN 17326532
TIN 2020858114
Date create 07 October 1991
Company category Družstvo
Registered seat Štrkovecké bytové družstvo
Solivarská 15
82103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17326532 TIN: 2020858114
 • Registered seat: Štrkovecké bytové družstvo, Solivarská 15, 82103, Bratislava
 • Date create: 07 October 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.07.2013Zrušené obchodné meno:
   Štrkovecké bytové družstvo
   Zrušené sidlo:
   Solivarská 15 Bratislava 821 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   správa a hospodárenie so stávajúcim bytovým a domovým fondom
   prideľovanie bytov, schvaľovanie výmien bytov, prenajímanie bytov
   zabezpečovanie údržbárskych a opravárskych služieb, rekonštrukcií a modernizácií bytového a domového fondu, kontrolných a revíznych činností a súvisiacich inžinierskych a projektových prác u oprávnených osôb
   zabezpečovanie výstavby, prístavby a nadstavby bytových a nebytových priestorov, inžinierskych sietí a súvisiacich inštalačných rozvodov a domových zariadení u oprávnených osôb
   zabezpečovanie administratívnych prác /plánovanie, evidencia, účtovníctvo, peňažná služba, kontrola, víkazníctvo atď/, tiež informačných, výpočtových a reprografických prác pre vlastnú potrebu
   zabezpečovanie dodržiavanie týchto stanov, domového poriadku, zásad požiarnej ochrany, všeobecných záväzných právnych predpisov, nariadení o životnom prostredí a pod.
   zabezpečovanie služieb súvisiacich s užívaním bytov u príslušných špecializovaných podnikov
   zabezpečovanie dodávok stavebných hmôt, inštalačného materiálu, podlahovín, prí- strojov, strojov a zariadení, nábytku a ďalších výrobkov pre bytový a nebytový fond
   zriaďovanie dielní, skladov a prevádzok pre potreby družstva
   zabezpečovanie dodávok energie, teplej a studenej úžitkovej vody, odvodu odpadovej vody a dopravy pre potreby družstva
   starostlivosť o životné prostredie v areáli domového fondu
   spolupráca s inými stavebnými, bytovými a svojpomocnými družstvami, združeniami, podnikmi a ďalšími subjektami s činnosťou zameranou na domový a bytový fond a súvisiace služby a práce, spoločné zabezpečovanie horeuvedených činností s týmito subjektami na základe dohôd
   prenájom nebytových priestorov s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Felix Machovič - predseda Solivarská 17 Bratislava
   Jozef Karel Solivarská 19 Bratislava
   Brigita Majerníková Solivarská 17 Bratislava
   Jana Kocianová Solivarská 17 Bratislava
   Marian Richman Solivarská 13 Bratislava Vznik funkcie: 01.05.2003
   29.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Marian Richman Solivarská 13 Bratislava Vznik funkcie: 01.05.2003
   28.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Obložinský - podpredseda Solivarská 19 Bratislava
   09.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Obložinský - podpredseda Solivarská 19 Bratislava
   Felix Machovič - predseda Solivarská 17 Bratislava
   Jozef Karel Solivarská 19 Bratislava
   Brigita Majerníková Solivarská 17 Bratislava
   Jana Kocianová Solivarská 17 Bratislava
   08.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Karel Solivarská 19 Bratislava
   Felix Machovič - podpredseda Solivarská 17 Bratislava
   Brigita Majerníková Solivarská 17 Bratislava
   Marián Richman Solivarská 13 Bratislava
   Jozef Trebatický - predseda Solivarská 11 Bratislava
   17.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Felix Machovič - podpredseda Solivarská 17 Bratislava
   Marián Richman Solivarská 13 Bratislava
   Jozef Trebatický - predseda Solivarská 11 Bratislava
   16.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Félix Machovič Solivarská 17 Bratislava
   Marián Richman - predseda Solivarská 13 Bratislava
   Jozef Trebatický - podpredseda Solivarská 11 Bratislava
   02.06.1995Nové predmety činnosti:
   správa a hospodárenie so stávajúcim bytovým a domovým fondom
   prideľovanie bytov, schvaľovanie výmien bytov, prenajímanie bytov
   zabezpečovanie údržbárskych a opravárskych služieb, rekonštrukcií a modernizácií bytového a domového fondu, kontrolných a revíznych činností a súvisiacich inžinierskych a projektových prác u oprávnených osôb
   zabezpečovanie výstavby, prístavby a nadstavby bytových a nebytových priestorov, inžinierskych sietí a súvisiacich inštalačných rozvodov a domových zariadení u oprávnených osôb
   zabezpečovanie administratívnych prác /plánovanie, evidencia, účtovníctvo, peňažná služba, kontrola, víkazníctvo atď/, tiež informačných, výpočtových a reprografických prác pre vlastnú potrebu
   zabezpečovanie dodržiavanie týchto stanov, domového poriadku, zásad požiarnej ochrany, všeobecných záväzných právnych predpisov, nariadení o životnom prostredí a pod.
   zabezpečovanie služieb súvisiacich s užívaním bytov u príslušných špecializovaných podnikov
   zabezpečovanie dodávok stavebných hmôt, inštalačného materiálu, podlahovín, prí- strojov, strojov a zariadení, nábytku a ďalších výrobkov pre bytový a nebytový fond
   zriaďovanie dielní, skladov a prevádzok pre potreby družstva
   zabezpečovanie dodávok energie, teplej a studenej úžitkovej vody, odvodu odpadovej vody a dopravy pre potreby družstva
   starostlivosť o životné prostredie v areáli domového fondu
   spolupráca s inými stavebnými, bytovými a svojpomocnými družstvami, združeniami, podnikmi a ďalšími subjektami s činnosťou zameranou na domový a bytový fond a súvisiace služby a práce, spoločné zabezpečovanie horeuvedených činností s týmito subjektami na základe dohôd
   prenájom nebytových priestorov s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Karel Solivarská 19 Bratislava
   Félix Machovič Solivarská 17 Bratislava
   Brigita Majerníková Solivarská 17 Bratislava
   Marián Richman - predseda Solivarská 13 Bratislava
   Jozef Trebatický - podpredseda Solivarská 11 Bratislava
   01.06.1995Zrušeny predmety činnosti:
   správa a hospodárenie so stávajúcim bytovým a domovým fondom
   prideľovanie bytov, schvaľovanie výmien bytov, prenajímanie bytových a nebytových priestorov tuzemským a zahraničným subjektom
   zabezpečovanie údržbárskych a opravárskych služieb, rekonštrukcií a modernizácií bytového a domového fondu, kontrolných a revíznych činností a súvisiacich inžinierskych a projektových prác
   zabezpečovanie výstavby, prístavby a nadstavby bytových a nebytových priestorov a inštalačných rozvodov
   zabezpečovanie administratívnych prác /plánovanie, evidencia, účtovníctvo, peňažná služba, kontrola, výkazníctvo atď./, informačných, výpočtových a reprografických služieb
   zabezpečovanie dodržiavania domového poriadku a predpisov o požiarnej ochrane
   poskytovanie služieb v súvislosti s využívaním bytových a nebytových priestorov
   zabezpečovanie dodávok, stavebných hmôt, inštalačného materiálu, podlahovín, prístrojov, strojov a zariadení, nábytku a ďalších výrobkov pre bytový a nebytový fond
   budovanie dielní, skladov a prevádzok pre potreby družstva
   zabezpečovanie dodávok energie, technických služieb a dopravy pre potreby družstva
   starostlivosť o zeleň a ekológiu v areáli domového fondu
   spolupráca s inými stavebnými, bytovými a svojpomocnými družstvami, podnikmi a ďalšími subjektami s činnosťou zameranou na domový fond a súvisiace služby a práce. Preberanie, poskytovanie a spoločné zabezpečovanie činností s týmito subjektami na základe dohôd
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Babáč - člen predstavenstva Solivarská 11 Bratislava
   Otakar Hottmar - člen predstavenstva Solivarská 17 Bratislava
   Rudolf Just - podpredseda Solivarská 17 Bratislava
   František Kamenický - člen predstavenstva Solivarská Bratislava
   Ing. Štefan Knizner - predseda Solivarská 15 Bratislava
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   Štrkovecké bytové družstvo
   Nové sidlo:
   Solivarská 15 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   správa a hospodárenie so stávajúcim bytovým a domovým fondom
   prideľovanie bytov, schvaľovanie výmien bytov, prenajímanie bytových a nebytových priestorov tuzemským a zahraničným subjektom
   zabezpečovanie údržbárskych a opravárskych služieb, rekonštrukcií a modernizácií bytového a domového fondu, kontrolných a revíznych činností a súvisiacich inžinierskych a projektových prác
   zabezpečovanie výstavby, prístavby a nadstavby bytových a nebytových priestorov a inštalačných rozvodov
   zabezpečovanie administratívnych prác /plánovanie, evidencia, účtovníctvo, peňažná služba, kontrola, výkazníctvo atď./, informačných, výpočtových a reprografických služieb
   zabezpečovanie dodržiavania domového poriadku a predpisov o požiarnej ochrane
   poskytovanie služieb v súvislosti s využívaním bytových a nebytových priestorov
   zabezpečovanie dodávok, stavebných hmôt, inštalačného materiálu, podlahovín, prístrojov, strojov a zariadení, nábytku a ďalších výrobkov pre bytový a nebytový fond
   budovanie dielní, skladov a prevádzok pre potreby družstva
   zabezpečovanie dodávok energie, technických služieb a dopravy pre potreby družstva
   starostlivosť o zeleň a ekológiu v areáli domového fondu
   spolupráca s inými stavebnými, bytovými a svojpomocnými družstvami, podnikmi a ďalšími subjektami s činnosťou zameranou na domový fond a súvisiace služby a práce. Preberanie, poskytovanie a spoločné zabezpečovanie činností s týmito subjektami na základe dohôd
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tibor Babáč - člen predstavenstva Solivarská 11 Bratislava
   Otakar Hottmar - člen predstavenstva Solivarská 17 Bratislava
   Rudolf Just - podpredseda Solivarská 17 Bratislava
   František Kamenický - člen predstavenstva Solivarská Bratislava
   Ing. Štefan Knizner - predseda Solivarská 15 Bratislava