Create Invoice

Bytové družstvo AVION - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Bytové družstvo AVION
Status In liquidation
PIN 31358403
TIN 2020806524
Date create 17 September 1993
Company category Družstvo
Registered seat Bytové družstvo AVION
Floriánske nám. 1
81107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31358403 TIN: 2020806524
 • Registered seat: Bytové družstvo AVION, Floriánske nám. 1, 81107, Bratislava
 • Date create: 17 September 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ján Bakala Floriánske nám. 1 Bratislava 27.03.1998
  JUDr. Oleg Ďurčanský predseda Americké nám. 1 Bratislava 27.03.1998
  Ing. Jozef Filip Odborárske nám. 2 Bratislava 27.03.1998
  MUDr. Juraj Fleischer Americké nám. 1 Bratislava 27.03.1998
  RNDr. Eva Kellerová Májkova 2 Bratislava 27.03.1998
  MUDr. Helena Rapantová Odborárske nám. 1 Bratislava 27.03.1998
  JUDr. Ladislav Truben podpredseda Floriánske nám. 2 Bratislava 27.03.1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.06.2005Nové obchodné meno:
   Bytové družstvo AVION v likvidácii
   12.06.2005Zrušené obchodné meno:
   Bytové družstvo AVION
   27.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bakala Floriánske nám. 1 Bratislava
   JUDr. Oleg Ďurčanský - predseda Americké nám. 1 Bratislava
   Ing. Jozef Filip Odborárske nám. 2 Bratislava
   MUDr. Juraj Fleischer Americké nám. 1 Bratislava
   RNDr. Eva Kellerová Májkova 2 Bratislava
   MUDr. Helena Rapantová Odborárske nám. 1 Bratislava
   JUDr. Ladislav Truben - podpredseda Floriánske nám. 2 Bratislava
   26.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ivan Blahuš Odborárske nám. 2 Bratislava
   Ing. Juraj Gašperík , CSc - podpredseda Odborárske nám. 2 Bratislava
   Ing. Ivan Haluška , DrSc. Americké nám. 1 Bratislava
   Mária Hybská Odborárske nám. 2 Bratislava
   MUDr. Vladimír Križan Floriánske nám. 1 Bratislava
   Ing. Jozef Podmanický Odborárske nám. 2 Bratislava
   Ing. Oleg Slabeycius Americké nám. 1 Bratislava
   06.06.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Podmanický Odborárske nám. 2 Bratislava
   05.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Podmanický - predseda Odborárske nám. 2 Bratislava
   06.10.1995Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ivan Blahuš Odborárske nám. 2 Bratislava
   Ing. Juraj Gašperík , CSc - podpredseda Odborárske nám. 2 Bratislava
   Ing. Ivan Haluška , DrSc. Americké nám. 1 Bratislava
   Mária Hybská Odborárske nám. 2 Bratislava
   MUDr. Vladimír Križan Floriánske nám. 1 Bratislava
   Ing. Jozef Podmanický - predseda Odborárske nám. 2 Bratislava
   Ing. Oleg Slabeycius Americké nám. 1 Bratislava
   05.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bakala Floriánske nám. 1 Bratislava
   MUDr. Ivan Blahuš Odborárske nám. 2 Bratislava
   Jana Hermannová - predseda Americké nám. 1 Bratislava
   MUDr. Vladimír Križan Floriánske nám. 1 Bratislava
   Ing. Jozef Podmanický - podpredseda Odborárske nám. 2 Bratislava
   JUDr. František Poredoš Floriánske nám. 2 Bratislava
   Ladislav Wágner Májkova 2 Bratislava
   16.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bakala Floriánske nám. 1 Bratislava
   MUDr. Ivan Blahuš Odborárske nám. 2 Bratislava
   MUDr. Vladimír Križan Floriánske nám. 1 Bratislava
   JUDr. František Poredoš Floriánske nám. 2 Bratislava
   Ladislav Wágner Májkova 2 Bratislava
   15.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ivan Blahuš Odborárske nám. 2 Bratislava
   MUDr. Vladimír Križan Floriánske nám. 1 Bratislava
   Ing. Júlia Lempochnerová Odborárske nám. 2 Bratislava
   Zdenek Stryhal Americké nám. 1 Bratislava
   Ladislav Wágner Májkova 2 Bratislava
   17.09.1993Nové obchodné meno:
   Bytové družstvo AVION
   Nové sidlo:
   Floriánske nám. 1 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   prenechávanie družstevných bytov do nájmu svojich členov
   prenechávanie nebytových priestorov do nájmu občanom, alebo právnickým osobám podľa osobitných predpisov
   poskytovanie plnení spojených s užívaním bytov v nájme, alebo vo vlastníctve svojich členov a užívaním nebytových priestorov v nájme
   zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového fondu v majetku, alebo správe družstva
   obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MUDr. Ivan Blahuš Odborárske nám. 2 Bratislava
   Jana Hermannová - predseda Americké nám. 1 Bratislava
   MUDr. Vladimír Križan Floriánske nám. 1 Bratislava
   Ing. Júlia Lempochnerová Odborárske nám. 2 Bratislava
   Ing. Jozef Podmanický - podpredseda Odborárske nám. 2 Bratislava
   Zdenek Stryhal Americké nám. 1 Bratislava
   Ladislav Wágner Májkova 2 Bratislava