Create Invoice

Bytové družstvo Klemensova 4 - 6 - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Bytové družstvo Klemensova 4 - 6
PIN 31393250
TIN 2020821627
Date create 12 April 1995
Company category Družstvo
Registered seat Bytové družstvo Klemensova 4 - 6
Klemensova 4
81109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31393250 TIN: 2020821627
 • Registered seat: Bytové družstvo Klemensova 4 - 6, Klemensova 4, 81109, Bratislava
 • Date create: 12 April 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Barnabás Balázs predseda Roľnícka 12 Kolárovo 946 03 23.05.2012
  Milan Mižičko podpredseda Klemensova 4 Bratislava 811 09 02.07.2012
  Martin Kedro člen Klemensova 6 Bratislava 811 09 02.07.2012
  Karol Mácsay člen Klemensova 4 Bratislava 811 09 02.07.2012
  Karol Pavlík člen Klemensova 4 Bratislava 811 09 02.07.2012
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.11.2012Nový štatutárny orgán:
   Barnabás Balázs - predseda predstavenstva Roľnícka 12 Kolárovo 946 03 Vznik funkcie: 23.05.2012
   Milan Mižičko - podpredseda predstavenstva Klemensova 4 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 02.07.2012
   Martin Kedro - člen predstavenstva Klemensova 6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 02.07.2012
   Karol Mácsay - člen predstavenstva Klemensova 4 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 02.07.2012
   Karol Pavlík - člen predstavenstva Klemensova 4 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 02.07.2012
   05.11.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Trúsik - člen predstavenstva Hurbanova 3157/76 Stará Turá 916 01 Vznik funkcie: 14.01.2008
   Milan Mižičko - podpredseda predstavenstva Klemensova 4 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 16.01.2002
   Adriana Csölleyová - člen predstavenstva Klemensova 4 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 16.01.2002
   Marta Mikušková - predseda predstavenstva Klemensova 6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 16.01.2002
   Mária Kohnová - člen predstavenstva Klemensova 6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 14.01.2008
   02.02.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Trúsik - člen predstavenstva Hurbanova 3157/76 Stará Turá 916 01 Vznik funkcie: 14.01.2008
   Mária Kohnová - člen predstavenstva Klemensova 6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 14.01.2008
   01.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Astrida Kunovičová - člen predstavenstva Hanulova 11 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.01.2002
   Ján Rievaj - člen predstavenstva Klemensova 6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 16.01.2002
   07.02.2003Nové predmety činnosti:
   správa obytného domu, ktorého byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve družstva, resp. jeho členov a nečlenov
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Astrida Kunovičová - člen predstavenstva Hanulova 11 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.01.2002
   Ján Rievaj - člen predstavenstva Klemensova 6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 16.01.2002
   Milan Mižičko - podpredseda predstavenstva Klemensova 4 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 16.01.2002
   Adriana Csölleyová - člen predstavenstva Klemensova 4 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 16.01.2002
   Marta Mikušková - predseda predstavenstva Klemensova 6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 16.01.2002
   06.02.2003Zrušeny predmety činnosti:
   správa obytného domu, ktorého byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve družstva, resp. jeho členov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Martin Dudák , CSc. - podpredseda Klemensova 6 Bratislava 811 09 Skončenie funkcie: 16.01.2002
   Dr. Ing. Martin Kedro , CSc. - člen Klemensova 6 Bratislava 811 09 Skončenie funkcie: 16.01.2002
   Marta Mikušková - predseda Klemensova 6 Bratislava 811 09 Skončenie funkcie: 16.01.2002
   06.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing Martin Dudák , CSc. - podpredseda Klemensova 6 Bratislava 811 09 Skončenie funkcie: 16.01.2002
   Dr. Ing. Martin Kedro , CSc. - člen Klemensova 6 Bratislava 811 09 Skončenie funkcie: 16.01.2002
   Marta Mikušková - predseda Klemensova 6 Bratislava 811 09 Skončenie funkcie: 16.01.2002
   05.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Kohnová - člen Klemensova 6 Bratislava 811 09
   Marta Mikušková - predseda Klemensova 6 Bratislava 811 09
   Jozef Potisk - podpredseda Klemensova 6 Bratislava 811 09
   12.04.1995Nové obchodné meno:
   Bytové družstvo Klemensova 4 - 6
   Nové sidlo:
   Klemensova 4 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   správa obytného domu, ktorého byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve družstva, resp. jeho členov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mária Kohnová - člen Klemensova 6 Bratislava 811 09
   Marta Mikušková - predseda Klemensova 6 Bratislava 811 09
   Jozef Potisk - podpredseda Klemensova 6 Bratislava 811 09