Create Invoice

DRUPRO, vývojovo-projektová a inžinierska organizácia SD Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DRUPRO, vývojovo-projektová a inžinierska organizácia SD Bratislava
Status Destroyed
PIN 35773359
Date create 02 January 1969
Company category Družstvo
Registered seat DRUPRO, vývojovo-projektová a inžinierska organizácia SD Bratislava
Bajkalská 25
90031
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35773359
 • Registered seat: DRUPRO, vývojovo-projektová a inžinierska organizácia SD Bratislava, Bajkalská 25, 90031, Bratislava
 • Date create: 02 January 1969
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.03.1993Zrušené obchodné meno:
   DRUPRO, vývojovo-projektová a inžinierska organizácia SD Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   6.Uspokojuje ďalšie potreby organizácií SD a iných odberateľov.
   5.Vývoz projektových a inžinierskych prác prostredníctvom oprávnených organizácií zahraničného obchodu a nadväzovať priame hospodárske kontakty so zahraničnými partnermi podľa osobitných predpisov.
   4.Vykonávanie expertíznej a konzultačnej činnosti pri modernizácii a racionalizácii existujúcich obchodných zariadení a vybraných zlepšovacích návrhov z oblasti obchodnej činnosti a cestovného ruchu spotrebných družstiev
   zabezpečovanie úloh technického rozvoja rezortného plánu najmä vývoj a aplikáciu: a)progresívnych vedecko-technických poznatkov na jednotlivých úsekoch maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti SD, v doprave a verejnom stravovaní b)racionalizačných opatrení v technológii a organizácii prevádzky maloobchodných jednotiek stravovacích zariadení, veľkoobchodných skladov a výrobní polotovarov c)progresívnych systémov zásobovania prevádzkových jednotiek SD energiami
   zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z poverenia podniku hlavnou projektovou organizáciou v systéme spotrebných družstiev na základe poverenia Zväzu zo dňa 1.1.1979 a posudzovania technicko-ekonomického prínosu navrhovaných úloh technického rozvoja
   3.V oblasti vedy a techniky:
   poskytovanie ďalších odborných služieb vo vzťahu k príprave a realizácii investičnej výstavby
   spracovanie rozborov efektívnosti výstavby akcií investičného a neinvestičného charakteru
   spracovávanie východiskových podkladov pre prípravu investícií
   technickú pomoc pri spracovávaní lokalitných náplní a štruktúr výstavby
   technickú pomoc pri zabezpečovaní koncepcií rozvoja maloobchodnej siete spotrebných družstiev
   zabezpečovanie odborných poradenských a konzultačných služieb pre investorov
   2.V oblasti inžinierskej činnosti:
   spracovávanie posudkov a expertíz vo vzťahu k investičnej výstavbe
   zabezpečovanie prieskumných geodetických prác a zameraní jestvujúcich stavov
   projektovanie interiérov, vnútorného zariadenia stavieb, parkových úprav a drobnej architektúry
   projektovanie modernizácií, adaptácií, rekonštrukcií a veľkých opráv
   spracovávanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb spotrebných družstiev a iných investorov v súlade s oprávnením k projektovej činnosti
   spracovávanie územno-plánovacej dokumentácie
   spracovávanie územno-plánovacích podkladov
   1.V oblasti projektovania:
   V rámci toho bude podnik zabezpečovať najmä:
   Predmetom podnikania podniku je riešenie rozvoja vedy a techniky spotrebných družstiev vo vzťahu k realizácii akcií investičného charakteru, spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb a zabezpečovanie úloh investorsko- inžinierskej činnosti v rozsahu ponuky, "komplexnýxh služieb".
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Achberger - riaditeľ Strachotova 22 Bratislava
   02.01.1969Nové obchodné meno:
   DRUPRO, vývojovo-projektová a inžinierska organizácia SD Bratislava
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   6.Uspokojuje ďalšie potreby organizácií SD a iných odberateľov.
   5.Vývoz projektových a inžinierskych prác prostredníctvom oprávnených organizácií zahraničného obchodu a nadväzovať priame hospodárske kontakty so zahraničnými partnermi podľa osobitných predpisov.
   4.Vykonávanie expertíznej a konzultačnej činnosti pri modernizácii a racionalizácii existujúcich obchodných zariadení a vybraných zlepšovacích návrhov z oblasti obchodnej činnosti a cestovného ruchu spotrebných družstiev
   zabezpečovanie úloh technického rozvoja rezortného plánu najmä vývoj a aplikáciu: a)progresívnych vedecko-technických poznatkov na jednotlivých úsekoch maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti SD, v doprave a verejnom stravovaní b)racionalizačných opatrení v technológii a organizácii prevádzky maloobchodných jednotiek stravovacích zariadení, veľkoobchodných skladov a výrobní polotovarov c)progresívnych systémov zásobovania prevádzkových jednotiek SD energiami
   zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z poverenia podniku hlavnou projektovou organizáciou v systéme spotrebných družstiev na základe poverenia Zväzu zo dňa 1.1.1979 a posudzovania technicko-ekonomického prínosu navrhovaných úloh technického rozvoja
   3.V oblasti vedy a techniky:
   poskytovanie ďalších odborných služieb vo vzťahu k príprave a realizácii investičnej výstavby
   spracovanie rozborov efektívnosti výstavby akcií investičného a neinvestičného charakteru
   spracovávanie východiskových podkladov pre prípravu investícií
   technickú pomoc pri spracovávaní lokalitných náplní a štruktúr výstavby
   technickú pomoc pri zabezpečovaní koncepcií rozvoja maloobchodnej siete spotrebných družstiev
   zabezpečovanie odborných poradenských a konzultačných služieb pre investorov
   2.V oblasti inžinierskej činnosti:
   spracovávanie posudkov a expertíz vo vzťahu k investičnej výstavbe
   zabezpečovanie prieskumných geodetických prác a zameraní jestvujúcich stavov
   projektovanie interiérov, vnútorného zariadenia stavieb, parkových úprav a drobnej architektúry
   projektovanie modernizácií, adaptácií, rekonštrukcií a veľkých opráv
   spracovávanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb spotrebných družstiev a iných investorov v súlade s oprávnením k projektovej činnosti
   spracovávanie územno-plánovacej dokumentácie
   spracovávanie územno-plánovacích podkladov
   1.V oblasti projektovania:
   V rámci toho bude podnik zabezpečovať najmä:
   Predmetom podnikania podniku je riešenie rozvoja vedy a techniky spotrebných družstiev vo vzťahu k realizácii akcií investičného charakteru, spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb a zabezpečovanie úloh investorsko- inžinierskej činnosti v rozsahu ponuky, "komplexnýxh služieb".
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Achberger - riaditeľ Strachotova 22 Bratislava