Create Invoice

FERCAM Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FERCAM Slovakia
PIN 35901110
TIN 2021900804
VAT number SK2021900804
Date create 23 September 2004
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat FERCAM Slovakia
Vajnorská 135
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 16 869 092 €
Profit -171 515 €
Capital 12 870 882 €
Own capital -544 731 €
Contact Information
Email bratislava@fercam.com
Website http://www.fercam.com
Phone(s) +421244250201, +421244250200
Mobile phone(s) +421905876606
Fax(es) 0244644604, 0249272204
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 8,063,617
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 4,004,949
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 4,004,949
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 4,004,949
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,012,783
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 79,232
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 79,232
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 3,916,581
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,678,003
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,678,003
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 3,241
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 98,167
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,137,170
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 16,970
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 7,477
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 9,493
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 45,885
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 45,885
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 8,063,617
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -716,247
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -552,034
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -552,034
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -171,515
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,779,864
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,022,285
9. Liabilities from social fund (472) 3,819
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 834,151
12. Deferred tax liability (481A) 184,315
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 4,707
2. Other provisions (459A, 45X) 4,707
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 7,622,965
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,068,665
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,068,665
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,329,319
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 178,427
7. Liabilities from social insurance (336) 50,871
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,317
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 984,366
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 120,182
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 120,182
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,725
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 15,087,391
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 16,869,092
III. Revenues from sale of services (602, 606) 15,087,391
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 3,333
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,778,368
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,813,146
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 4,972,130
D. Services (účtová group of 51) 3,664,533
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,724,800
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,264,791
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 439,709
4. Social expenses (527, 528) 20,300
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,235,771
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,393,408
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,393,408
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 7,568
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 132,318
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,682,618
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 55,946
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,450,728
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 251
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 128
2. Other interest income (662A) 128
XIV. Other income from financial activities (668) 123
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 203,827
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 194,346
2. Other expense (562A) 194,346
O. Exchange rate losses (563) 30
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 9,451
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -203,576
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -147,630
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 23,885
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,899
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 20,986
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -171,515
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35901110 TIN: 2021900804 VAT number: SK2021900804
 • Registered seat: FERCAM Slovakia, Vajnorská 135, 83104, Bratislava
 • Date create: 23 September 2004
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Peter Manas Sládkovičova 542/3 Leopoldov 920 41 01.07.2013
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  FERCAM SPA 6 639 € (100%) Bolzano 391 00 Taliansko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.07.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Manas Sládkovičova 542/3 Leopoldov 920 41 Vznik funkcie: 01.07.2013
   03.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Hannes Baumgartner via Ripamonti 13 Miláno 201 36 Taliansko Vznik funkcie: 01.01.2010
   27.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Hannes Baumgartner via Ripamonti 13 Miláno 201 36 Taliansko Vznik funkcie: 01.01.2010
   26.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Giulio Piazza Mariaheimweg 4/015 Bozen 391 00 Talianska republika Vznik funkcie: 01.03.2006
   Peter Stadtmann St. Peter Weg 73 Terlan 390 18 Taliansko Vznik funkcie: 21.09.2009
   01.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Peter Stadtmann St. Peter Weg 73 Terlan 390 18 Taliansko Vznik funkcie: 21.09.2009
   30.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Johann Friedrich Harder Obervölser Platz 8 Völs am Schlern 390 50 Talianska rebublika Vznik funkcie: 01.03.2006
   01.05.2009Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   30.04.2009Zrušené sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   27.01.2007Nové predmety činnosti:
   medzinárodná nákladná cestná doprava
   15.03.2006Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
   manipulácia s tovarom
   činnosť colného deklaranta
   Noví spoločníci:
   FERCAM SPA Via Marie Curie 2 Bolzano 391 00 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Johann Friedrich Harder Obervölser Platz 8 Völs am Schlern 390 50 Talianska rebublika Vznik funkcie: 01.03.2006
   Giulio Piazza Mariaheimweg 4/015 Bozen 391 00 Talianska republika Vznik funkcie: 01.03.2006
   14.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Pavol Mrázek Ružová dolina 9 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Pavol Mrázek Ružová dolina 9 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.11.2004
   01.02.2006Nové obchodné meno:
   FERCAM Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   31.01.2006Zrušené obchodné meno:
   PREWEST, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Panská 9 Bratislava 811 01
   13.07.2005Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Peter Majka Staré Záhrady 10 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Peter Majka Staré Záhrady 10 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 17.11.2004
   23.11.2004Nové obchodné meno:
   PREWEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 9 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Peter Majka Staré Záhrady 10 Bratislava 821 05
   Ing. arch. Pavol Mrázek Ružová dolina 9 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Peter Majka Staré Záhrady 10 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 17.11.2004
   Ing. arch. Pavol Mrázek Ružová dolina 9 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.11.2004
   22.11.2004Zrušené obchodné meno:
   Panteon, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vysoká 4 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Tomáško Nad Laborcom 42 Michalovce 071 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Tomáško Nad Laborcom 42 Michalovce 071 01 Vznik funkcie: 23.09.2004
   23.09.2004Nové obchodné meno:
   Panteon, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 4 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Tomáško Nad Laborcom 42 Michalovce 071 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Milan Tomáško Nad Laborcom 42 Michalovce 071 01 Vznik funkcie: 23.09.2004