Create Invoice

Ewopharma International - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 10.09.2015
Basic information
Business name Ewopharma International
PIN 35902973
TIN 2021888693
VAT number SK2021888693
Date create 08 October 2004
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Ewopharma International
Hlavná 13
83101
Bratislava
Financial information
Sales and income 727 000 €
Profit 55 692 €
Capital 243 791 €
Own capital 149 647 €
Contact Information
Email info@ewopharma.sk
Website http://www.ewopharma.sk
Phone(s) +421254793508
Date of updating data: 10.09.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 338,107
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 83,648
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 83,648
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 83,648
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 252,618
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 167,064
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 120,000
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 120,000
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24,973
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22,091
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 85,554
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 954
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 84,600
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,841
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,841
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 338,107
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 205,339
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 142,344
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 142,344
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,692
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 132,331
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,598
9. Liabilities from social fund (472) 2,598
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 111,829
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 19,197
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,197
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 48,806
7. Liabilities from social insurance (336) 11,748
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,142
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -64
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 17,904
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 17,904
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 437
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 437
Date of updating data: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 720,000
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 727,000
III. Revenues from sale of services (602, 606) 720,000
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 7,000
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 651,748
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 24,063
D. Services (účtová group of 51) 116,410
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 483,624
E.1. Wages and salaries (521, 522) 393,848
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 84,876
4. Social expenses (527, 528) 4,900
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 748
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 15,400
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 15,400
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,503
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 75,252
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 579,527
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 54
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 5
2. Other interest income (662A) 5
XII. Foreign exchange gains (663) 49
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 465
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 21
2. Other expense (562A) 21
O. Exchange rate losses (563) 156
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 288
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -411
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 74,841
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 19,149
R.1. Income tax expense current (591, 595) 19,149
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 55,692
Date of updating data: 10.09.2015
Date of updating data: 10.09.2015
 • PIN :35902973 TIN: 2021888693 VAT number: SK2021888693
 • Registered seat: Ewopharma International, Hlavná 13, 83101, Bratislava
 • Date create: 08 October 2004
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  PharmDr. Koloman Gachall Klimkovičova 1 Bratislava 841 01 25.06.2015
  Alain Staub Heerenweg 11 Schaffhausen CH-8200 Švajčiarska konfederácia 25.06.2015
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ewopharma AG 6 639 € (100%) Schaffhausen 8200 Švajčiarsko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.09.2015Nové obchodné meno:
   Ewopharma International, s.r.o.
   15.07.2015Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Koloman Gachall Klimkovičova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.06.2015
   Alain Staub Heerenweg 11 Schaffhausen CH-8200 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 25.06.2015
   09.04.2014Nové predmety činnosti:
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   zadávanie klinického skúšania liečiv
   26.11.2009Nové sidlo:
   Hlavná 13 Bratislava 831 01
   08.10.2004Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
   reklamná a propagačná činnosť
   podnikateľské poradenstvo
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
   Noví spoločníci:
   Ewopharma AG Vordergasse 43 Schaffhausen 8200 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia