Create Invoice

Person Ľudovít Horváth in Slovakia

# Business name Date Function Share Company status
Person: Ľudovít Horváth, Registered seat:
1 Jednotné roľnícke družstvo v Čeladiciach 28.09.1957 Director, člen správy Active
Person: Ľudovít Horváth, Registered seat: Krasnohorská 5 Bratislava
2 BEMITO 12.03.1992 Owner 2 324 € (33.3%) In liquidation
Person: Ľudovít Horváth, Registered seat: Krásnohorská 5 Bratislava
3 P.B.D. trading 13.08.2002 Owner, Director 6 972 € (50%) Active
Person: Ľudovít Horváth, Registered seat: Krásnohorská 5 Bratislava 851 07
4 TIARA CÍP Development 06.10.2004 Owner, Director 13 280 € (100%) Active