Vytvoriť faktúru

Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava
IČO 00167746
DIČ 2020327782
IČ DPH SK2020327782
Dátum vzniku 14 Júla 1948
Právna forma Družstvo
Sídlo Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava
Galvaniho 10
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 232 848 €
Zisk -125 935 €
Kontaktné informácie
Email ctw@ctw.sk
Webová stránka http://www.ctw.sk
Phone(s) +421243638358
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 890,687
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 890,687
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,270
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 63,675
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 18,380
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 379
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,722
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 954,362
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 704,992
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 140,543
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 140,543
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 863,473
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -173,089
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -125,935
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 249,370
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 22,483
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 46,305
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 38,669
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,364
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 10,500
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,805
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,043
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 30,870
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 110,000
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 232,848
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 231,648
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,200
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 355,654
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 93,444
C. Služby (účtová skupina 51) 58,319
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 90,688
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 27,680
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,922
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 74,601
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -122,806
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 79,885
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,172
M. Nákladové úroky (562) 1,810
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 362
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,168
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -124,974
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -125,935
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:00167746 DIČ: 2020327782 IČ DPH: SK2020327782
 • Sídlo: Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava, Galvaniho 10, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Júla 1948
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marta Rutkovská Stavbárska 1454/20 Nitra 949 01 30.06.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.07.2014Nový štatutárny orgán:
   predseda
   Marta Rutkovská Stavbárska 1454/20 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 30.06.2014
   15.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marta Rutkovská - predseda družstva Stavbárska 1454/20 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 03.03.2014
   07.03.2014Nový štatutárny orgán:
   Marta Rutkovská - predseda družstva Stavbárska 1454/20 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 03.03.2014
   06.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Benko - člen Poľná 378/3 Nová Dedinka 900 29 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Ing.arch. Ján Bojo - člen Mišíkova 6855/43 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Štefan Bučurič - podpredseda Dukelská 1389/49 Modra 900 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Miroslav Čulák - člen Drobného 1898/23 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Stanislav Kuric - podpredseda predstavenstva Roľnícka 9171/289 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Ing. Vladimír Lekír - predseda Pri starej prachárni 131/2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Rudolf Marenčák - člen Andrusovova 909/1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   26.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Kuric - podpredseda predstavenstva Roľnícka 9171/289 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 07.08.2013
   25.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 9171/289 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 15.09.2009 Skončenie funkcie: 07.08.2013
   28.08.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Benko - člen Poľná 378/3 Nová Dedinka 900 29 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Ing.arch. Ján Bojo - člen Mišíkova 6855/43 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Štefan Bučurič - podpredseda Dukelská 1389/49 Modra 900 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Miroslav Čulák - člen Drobného 1898/23 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 9171/289 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 15.09.2009 Skončenie funkcie: 07.08.2013
   Ing. Vladimír Lekír - predseda Pri starej prachárni 131/2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Rudolf Marenčák - člen Andrusovova 909/1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   27.08.2013Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy do všetkých štátov Európy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Benko - člen Poľná 3 Nová Dedinka 900 29 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Ing.arch. Ján Bojo - člen Mišíkova 43 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Štefan Bučurič - podpredseda Dukelská 49 Modra 900 01 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Miroslav Čulák - člen Drobného 23 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Ing. Vladimír Lekír - predseda Pri starej prachárni 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Rudolf Marenčák - člen Andrusovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.09.2009
   30.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Benko - člen Poľná 3 Nová Dedinka 900 29 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Ing.arch. Ján Bojo - člen Mišíkova 43 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Štefan Bučurič - podpredseda Dukelská 49 Modra 900 01 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Miroslav Čulák - člen Drobného 23 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Ing. Vladimír Lekír - predseda Pri starej prachárni 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 15.09.2009
   Rudolf Marenčák - člen Andrusovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.09.2009
   29.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Bučurič - člen Dukelská 49 Modra 900 01 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Ing. Vladimír Lekír - predseda Pri starej prachárni 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Rudolf Marenčák - podpredseda Andrusovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Jozef Novák - člen Modranská 65 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Ľudovít Šimonič - člen Záhradnícka 790 Sládkovičovo 925 21 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Augustín Vilem - člen Kosatcova 29 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 15.09.2005
   26.05.2006Zrušeny predmety činnosti:
   revízie elektrických zariadení
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   10.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Štefan Bučurič - člen Dukelská 49 Modra 900 01 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Ing. Vladimír Lekír - predseda Pri starej prachárni 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Rudolf Marenčák - podpredseda Andrusovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Jozef Novák - člen Modranská 65 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Ľudovít Šimonič - člen Záhradnícka 790 Sládkovičovo 925 21 Vznik funkcie: 15.09.2005
   Augustín Vilem - člen Kosatcova 29 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 15.09.2005
   09.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Benko - člen Poľná 3 Nová Dedinka
   Ing.arch. Ján Bojo - člen Révova 44 Bratislava
   Štefan Bučurič - podpredseda Dukelská 49 Modra
   Miroslav Čulák - člen Drobného 23 Bratislava
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava 831 07
   Ing. Vladimír Lekír - predseda Pri starej prachárni 2 Bratislava
   Augustin Vilem - člen Čiližská 1 Bratislava 831 07
   05.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Benko - člen Poľná 3 Nová Dedinka
   Ing.arch. Ján Bojo - člen Révova 44 Bratislava
   Štefan Bučurič - podpredseda Dukelská 49 Modra
   Miroslav Čulák - člen Drobného 23 Bratislava
   Ing. Vladimír Lekír - predseda Pri starej prachárni 2 Bratislava
   Augustin Vilem - člen Čiližská 1 Bratislava 831 07
   04.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Dubec - člen Ševčenkova 15 Bratislava 851 01
   Peter Klásek - člen Latorická 17 Bratislava 821 07
   Ing. Miroslav Kolčik - predseda Martinská 4 Bratislava 821 05
   Rudolf Marenčák - člen Andrusova 1 Bratislava 851 01
   Alžbeta Vanková - člen Znievska 64 Bratislava 851 01
   Augustin Vilem - podpredseda Čiližská 1 Bratislava 831 07
   20.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Viktor Dubec - člen Ševčenkova 15 Bratislava 851 01
   Peter Klásek - člen Latorická 17 Bratislava 821 07
   Ing. Miroslav Kolčik - predseda Martinská 4 Bratislava 821 05
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava 831 07
   Rudolf Marenčák - člen Andrusova 1 Bratislava 851 01
   Alžbeta Vanková - člen Znievska 64 Bratislava 851 01
   Augustin Vilem - podpredseda Čiližská 1 Bratislava 831 07
   19.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Bučurič - podpredseda Dukelská 49 Modra
   Viktor Dubec - člen Ševčenkova 15 Bratislava
   Peter Klásek - člen Latorická 17 Bratislava
   Ing. Miroslav Kolčik - predseda Martinská 4 Bratislava
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava
   Ladislav Marek - člen Bieloruská 20 Bratislava
   Augustín Vilem - člen Čiližská 1 Bratislava
   30.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Štefan Bučurič - podpredseda Dukelská 49 Modra
   Viktor Dubec - člen Ševčenkova 15 Bratislava
   Peter Klásek - člen Latorická 17 Bratislava
   Ing. Miroslav Kolčik - predseda Martinská 4 Bratislava
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava
   Ladislav Marek - člen Bieloruská 20 Bratislava
   Augustín Vilem - člen Čiližská 1 Bratislava
   29.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ernest Benko - predseda Poľná 3 Nová Dedinka
   Imrich Bohácsek - člen Tehelná 23 Bratislava
   Jozef Kristuán - člen Kozmonautov 13 Svätý Jur
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava
   Rudolf Marenčák - podpredseda Andrusovova 1 Bratislava
   Milan Sloboda - člen Lábska 11 Zohor
   Augustín Vilem - člen Čiližská 1 Bratislava
   25.10.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami-upratovanie
   sprostredkovateľská činnosť
   verejná cestná nákladná doprava
   vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy do všetkých štátov Európy
   revízie elektrických zariadení
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   24.10.1994Zrušeny predmety činnosti:
   stavebno-montážne práce
   inžinierska činnosť
   obchodná činnosť
   stravovacie ubytovacie služby
   verejná cestná nákladná doprava
   04.03.1993Nové sidlo:
   Galvániho 10 Bratislava 823 64
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   03.03.1993Zrušené sidlo:
   Galvániho 10 Bratislava
   14.07.1948Nové obchodné meno:
   Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava
   Nové sidlo:
   Galvániho 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   stavebno-montážne práce
   inžinierska činnosť
   obchodná činnosť
   stravovacie ubytovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ernest Benko - predseda Poľná 3 Nová Dedinka
   Imrich Bohácsek - člen Tehelná 23 Bratislava
   Jozef Kristuán - člen Kozmonautov 13 Svätý Jur
   Stanislav Kuric - podpredseda Roľnícka 289 Bratislava
   Rudolf Marenčák - podpredseda Andrusovova 1 Bratislava
   Milan Sloboda - člen Lábska 11 Zohor
   Augustín Vilem - člen Čiližská 1 Bratislava