Vytvoriť faktúru

Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava
IČO 00167797
DIČ 2020325252
IČ DPH SK2020325252
Dátum vzniku 15 Marca 1951
Právna forma Družstvo
Sídlo Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava
Šoltésovej 16
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 102 867 €
Zisk -159 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255571486, +421255423814
Fax(es) 0255423814
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 42,288
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 25,691
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,691
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 16,597
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,554
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,088
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,636
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 51,842
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -798
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 3,370
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 3,370
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 98,468
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -102,477
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -159
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,640
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,590
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 27,724
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,155
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,189
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 987
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,393
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,119
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,207
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 102,867
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 38,708
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 63,859
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 300
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 100,605
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 27,787
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,421
C. Služby (účtová skupina 51) 24,927
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 30,016
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,772
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,682
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,262
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 36,432
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,461
M. Nákladové úroky (562) 21
N. Kurzové straty (563) 18
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,422
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,461
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 801
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -159
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00167797 DIČ: 2020325252 IČ DPH: SK2020325252
 • Sídlo: Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava, Šoltésovej 16, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Marca 1951
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Soňa Bajnerová predseda Janáčkova 4 Bratislava 811 08 18.12.2002
  Jarmila Panáková podpredseda Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01 18.12.2002
  Jarmila Jungová podpredseda Sadová 25 Ivanka pri Dunaji 900 28 18.12.2002
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.04.2005Nové sidlo:
   Šoltésovej 16 Bratislava 811 08
   25.04.2005Zrušené sidlo:
   Koceľova 17 Bratislava 821 08
   27.02.2004Nové sidlo:
   Koceľova 17 Bratislava 821 08
   26.02.2004Zrušené sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Soňa Bajnerová - predseda družstva Janáčkova 4 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 18.12.2002
   Jarmila Panáková - podpredseda družstva Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.12.2002
   Jarmila Jungová - podpredseda družstva Sadová 25 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 18.12.2002
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Soňa Bajnerová - predseda Janáčkova 4 Bratislava
   Jarmila Panáková - člen Zadunajská cesta 1 Bratislava
   Anežka Sláviková - člen Budyšínska 18 Bratislava
   Margita Smoleová - podpredseda Kukučínova 46 Bratislava
   07.02.2002Nové predmety činnosti:
   kaderníctvo, holičstvo
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   06.02.2002Zrušeny predmety činnosti:
   kaderníctvo, holičstvo, kozmetika
   07.01.2000Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   06.01.2000Zrušené sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   07.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Hlavenková - člen Sokolovského 4 Bratislava
   11.09.1998Nové predmety činnosti:
   administratívne práce
   upratovacie práce
   čistenie budov
   reklamná činnosť
   organizovanie vzdelávacích podujatí
   prenájom predmetov a zariadeníl prevádzky
   11.04.1997Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová - predseda Janáčkova 4 Bratislava
   Oľga Hlavenková - člen Sokolovského 4 Bratislava
   Jarmila Panáková - člen Zadunajská cesta 1 Bratislava
   Anežka Sláviková - člen Budyšínska 18 Bratislava
   Margita Smoleová - podpredseda Kukučínova 46 Bratislava
   10.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová - predseda Janáčkova 4 Bratislava
   Oľga Hlavenková - člen Sokolovského 4 Bratislava
   Peter Jánoška - člen Medzilaborecká 17 Bratislava
   Andrea Krátka - člen Farebná 21 Bratislava
   Jarmila Panáková - člen Zadunajská cesta 1 Bratislava
   Anežka Sláviková - člen Budyšínska 18 Bratislava
   Margita Smoleová - podpredseda Kukučínova 46 Bratislava
   07.11.1995Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová - predseda Janáčkova 4 Bratislava
   Jarmila Panáková - člen Zadunajská cesta 1 Bratislava
   06.11.1995Zrušené sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 833 17
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová - predseda Lenárdova 8 Bratislava
   Oľga Hlatká - člen Krásnohorská 32 Bratislava
   19.12.1994Nové sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 833 17
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod, maloobchod, sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová - predseda Lenárdova 8 Bratislava
   Oľga Hlatká - člen Krásnohorská 32 Bratislava
   Andrea Krátka - člen Farebná 21 Bratislava
   Margita Smoleová - podpredseda Kukučínova 46 Bratislava
   18.12.1994Zrušené sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Bóna - predseda Pražská 35 Bratislava
   Katarína Jakešová - podpredseda Bodrocká 21 Bratislava
   Iveta Krutková - člen K. Zetkinovej 83 Bratislava
   Margita Smoleová - člen Kukučínova 46 Bratislava
   20.07.1994Nové predmety činnosti:
   kaderníctvo, holičstvo, kozmetika
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Bóna - predseda Pražská 35 Bratislava
   Oľga Hlavenková - člen Sokolovského 4 Bratislava
   Katarína Jakešová - podpredseda Bodrocká 21 Bratislava
   Peter Jánoška - člen Medzilaborecká 17 Bratislava
   Iveta Krutková - člen K. Zetkinovej 83 Bratislava
   Anežka Sláviková - člen Budyšínska 18 Bratislava
   Margita Smoleová - člen Kukučínova 46 Bratislava
   19.07.1994Zrušeny predmety činnosti:
   holičstvo, kaderníctvo, manikúra, pedikúra, kozmetika, obchodná činnosť súvisiaca s poskytovanými službami
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Bóna - predseda Pražská 35 Bratislava
   Oľga Hlavenková - člen Sokolovského 4 Bratislava
   Katarína Jakešová - podpredseda Bodrocká 21 Bratislava
   Peter Jánoška Medzilaborecká 17 Bratislava
   Iveta Krutkova K.Zetkinovej 83 Bratislava
   Anežka Sláviková Budyšinska 18 Bratislava
   Margita Smoleová - člen Kukučínova 46 Bratislava
   15.03.1951Nové obchodné meno:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava
   Nové sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   holičstvo, kaderníctvo, manikúra, pedikúra, kozmetika, obchodná činnosť súvisiaca s poskytovanými službami
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Bóna - predseda Pražská 35 Bratislava
   Oľga Hlavenková - člen Sokolovského 4 Bratislava
   Katarína Jakešová - podpredseda Bodrocká 21 Bratislava
   Peter Jánoška Medzilaborecká 17 Bratislava
   Iveta Krutkova K.Zetkinovej 83 Bratislava
   Anežka Sláviková Budyšinska 18 Bratislava
   Margita Smoleová - člen Kukučínova 46 Bratislava