Vytvoriť faktúru

IDD Bratislava-Inžiniersko dodávateľské druž stvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IDD Bratislava-Inžiniersko dodávateľské druž stvo
Stav Zrušená
IČO 00585912
DIČ 2020300392
IČ DPH SK2020300392
Dátum vzniku 23 Marca 1990
Právna forma Družstvo
Sídlo IDD Bratislava-Inžiniersko dodávateľské druž stvo
Myjavská 16
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 622 399 €
Zisk 38 372 €
Kontaktné informácie
Email idd@idd.sk
Phone(s) 0254653495, 0254653496, 0254776917
Mobile phone(s) +421903541112, +421903653234, +421903711127, +421911135138, +421911640181, 0903653234
Fax(es) 0254776917
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 24,423
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 24,423
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,428
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 501,320
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 205,292
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,953
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 203,021
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 525,743
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 245,630
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,146
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,146
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 198,452
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 38,372
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 280,113
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -1,300
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 275,890
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,518
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,755
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,317
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 233,300
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,523
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 622,399
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 621,649
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 750
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 571,557
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 266,209
C. Služby (účtová skupina 51) 131,593
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 139,622
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 697
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,337
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 27,566
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,533
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 50,842
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 223,847
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 39
X. Výnosové úroky (662) 17
XI. Kurzové zisky (663) 22
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,157
N. Kurzové straty (563) 766
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 391
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,118
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 49,724
P. Daň z príjmov (591, 595) 11,352
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 38,372
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00585912 DIČ: 2020300392 IČ DPH: SK2020300392
 • Sídlo: IDD Bratislava-Inžiniersko dodávateľské druž stvo, Myjavská 16, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Marca 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Anton Hrdlička predseda Myjavská 18 Bratislava 23.03.1990
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.12.2002Nové predmety činnosti:
   kompletačná činnosť výrobných liniek pre potravinársky priemysel
   výroba strojov a zariadení pre potravinársky priemysel
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   strojno-projekčná činnosť v oblasti potravinárskeho priemyslu
   inžinierska činnosť
   výroba, opravy a montáž meradiel
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Hrdlička - predseda družstva Myjavská 18 Bratislava Vznik funkcie: 23.03.1990
   15.12.2002Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včítane zahraničnej obchodnej činnosti v obore strojárstva, elektrotechnického priemyslu a potravinárského priemyslu, spotrebný tovar
   výroba strojov a zariadení
   strojno-projekčná činnosť
   montáže technologických potrubných rozvodov
   montáže výrobných zariadení nových,rekonštruovaných a modernizavaných výrob
   Montážna činnosť
   kompletačná činnosť pre technologické časti stavieb podľa § 23, 58 a 66 vyhlášky č.13/ 1985 Zb.
   Kompletačná činnosť
   zaškolenie kádrov
   pomoc pri uvádzaní nových výrob a výrobných zariadení do prevádzky
   zabazpečenie a spracovanie organizácie administratívnej prevádzky, údržby a technológie
   rozbory efektívnosti
   pomoc pri vypracovaní, príp. komplexné spracovanie koncepcie akcií investičnej výstavby, technických a ekonomických návrhov nových výrob a výrobných zariadení, rekonštrukcií a modernizácií
   konzultačná a poradenská činnosť, ekonomika investovania, životné prostredie
   Inžiniersko-poradenská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Grejták - člen predsedníctva Fedinova 3 Bratislava
   Ing. Anton Hrdlička - predseda Myjavská 18 Bratislava
   Emil Krumey - člen Novosvetská 26 Bratislava
   Alena Szepešiova - člen Narcisova 2 Bratislava
   Ing. Albín Štofila , CSc - podpredseda Pražská 5 Bratislava
   31.12.1991Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včítane zahraničnej obchodnej činnosti v obore strojárstva, elektrotechnického priemyslu a potravinárského priemyslu, spotrebný tovar
   výroba strojov a zariadení
   strojno-projekčná činnosť
   23.03.1990Nové obchodné meno:
   IDD Bratislava-Inžiniersko dodávateľské druž stvo
   Nové sidlo:
   Myjavská 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   montáže technologických potrubných rozvodov
   montáže výrobných zariadení nových,rekonštruovaných a modernizavaných výrob
   Montážna činnosť
   kompletačná činnosť pre technologické časti stavieb podľa § 23, 58 a 66 vyhlášky č.13/ 1985 Zb.
   Kompletačná činnosť
   zaškolenie kádrov
   pomoc pri uvádzaní nových výrob a výrobných zariadení do prevádzky
   zabazpečenie a spracovanie organizácie administratívnej prevádzky, údržby a technológie
   rozbory efektívnosti
   pomoc pri vypracovaní, príp. komplexné spracovanie koncepcie akcií investičnej výstavby, technických a ekonomických návrhov nových výrob a výrobných zariadení, rekonštrukcií a modernizácií
   konzultačná a poradenská činnosť, ekonomika investovania, životné prostredie
   Inžiniersko-poradenská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Grejták - člen predsedníctva Fedinova 3 Bratislava
   Ing. Anton Hrdlička - predseda Myjavská 18 Bratislava
   Emil Krumey - člen Novosvetská 26 Bratislava
   Alena Szepešiova - člen Narcisova 2 Bratislava
   Ing. Albín Štofila , CSc - podpredseda Pražská 5 Bratislava