Vytvoriť faktúru

DOKARO výrobné družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOKARO výrobné družstvo
IČO 00586781
DIČ 2020298720
IČ DPH SK2020298720
Dátum vzniku 01 Marca 1990
Právna forma Družstvo
Sídlo DOKARO výrobné družstvo
Trenčianska 11
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 255 934 €
Zisk -32 325 €
Kontaktné informácie
Email dokaro@dokaro.sk
Webová stránka http://www.dokaro.sk
Phone(s) +421255568184, +421233227470
Mobile phone(s) +421905702162
Fax(es) 0255568184
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,025,223
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 516,361
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 516,361
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 208,463
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 170,167
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 137,731
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 500,483
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33,232
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33,199
4. Zvieratá (124) - /195/ 33
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 287,291
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 287,291
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 287,291
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 177,908
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 176,019
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 176,019
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,889
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,052
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 523
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,529
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,379
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,379
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,025,223
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 349,413
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,131
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,131
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 34,019
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 24,904
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 24,904
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 313,684
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 313,684
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,325
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 675,810
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 114,014
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 99,425
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 14,589
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 333,845
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 217,583
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 217,583
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,903
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,849
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,861
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 76,649
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,851
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,851
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 212,100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,255,936
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,255,934
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,239,441
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,870
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 623
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,256,568
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 437,985
D. Služby (účtová skupina 51) 506,508
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 236,043
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 173,377
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 59,801
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,865
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,045
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 60,232
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 60,232
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 755
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -634
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 294,948
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,578
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,328
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,328
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 20,250
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -28,576
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -29,210
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,115
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,115
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,325
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00586781 DIČ: 2020298720 IČ DPH: SK2020298720
 • Sídlo: DOKARO výrobné družstvo, Trenčianska 11, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Marca 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Koporec predseda 526 Láb 01.03.1990
  Milena Zálesňáková podpredseda 347 Láb 900 67 07.01.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Koporec - predseda 526 Láb Vznik funkcie: 01.03.1990
   Milena Zálesňáková - podpredseda družstva 347 Láb 900 67 Vznik funkcie: 07.01.2014
   25.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Milana Zálesňáková - podpredseda družstva 347 Láb 900 67 Vznik funkcie: 07.01.2014
   Ing. Pavel Koporec - predseda 526 Láb Vznik funkcie: 01.03.1990
   05.02.2014Nový štatutárny orgán:
   Milana Zálesňáková - podpredseda družstva 347 Láb 900 67 Vznik funkcie: 07.01.2014
   04.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   František Koporec - podpredseda družstva 347 Láb 900 67 Vznik funkcie: 20.04.1993
   26.11.2011Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
   25.11.2011Zrušeny predmety činnosti:
   pozemné a inžinierske stavby /okrem dopravných/
   04.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Koporec - predseda 526 Láb Vznik funkcie: 01.03.1990
   03.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Koporec - predseda 281 Láb Vznik funkcie: 01.03.1990
   16.10.2003Nový štatutárny orgán:
   František Koporec - podpredseda družstva 347 Láb 900 67 Vznik funkcie: 20.04.1993
   Ing. Pavel Koporec - predseda 281 Láb Vznik funkcie: 01.03.1990
   15.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   František Koporec - podpredseda družstva 347 Láb 900 67
   Ing. Pavel Koporec - predseda 281 Láb
   28.01.1998Nové sidlo:
   Trenčianska 11 Bratislava 821 09
   27.01.1998Zrušené sidlo:
   Zvolenská 12 Bratislava 821 09
   20.04.1993Nové sidlo:
   Zvolenská 12 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom stavebmých strojov a mechanizmov
   výroba asfaltovej a modifikovanej hmoty a stavebných materiálov
   sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti stavebníctva
   pozemné a inžinierske stavby /okrem dopravných/
   Nový štatutárny orgán:
   František Koporec - podpredseda družstva 347 Láb 900 67
   19.04.1993Zrušené sidlo:
   Mýtna 7 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   údržba a opravy budov, komunikácií a inžinierskych objektov
   výroba asfaltovej modifikovanej zálievky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefánia Koporcová - členka 347 Láb
   Ján Minarovič - podpredseda 121 Lozorno
   Ján Šišulák - člen Školská 3 Zohor
   Roman Zálesňák - člen 445 Láb
   01.03.1990Nové obchodné meno:
   DOKARO výrobné družstvo
   Nové sidlo:
   Mýtna 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   údržba a opravy budov, komunikácií a inžinierskych objektov
   výroba asfaltovej modifikovanej zálievky
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefánia Koporcová - členka 347 Láb
   Ing. Pavel Koporec - predseda 281 Láb
   Ján Minarovič - podpredseda 121 Lozorno
   Ján Šišulák - člen Školská 3 Zohor
   Roman Zálesňák - člen 445 Láb