Vytvoriť faktúru

Slovenská holsteinská asociácia - družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovenská holsteinská asociácia - družstvo
Stav Zrušená
IČO 00587729
DIČ 2020408907
IČ DPH SK2020408907
Dátum vzniku 19 Mája 1993
Právna forma Družstvo
Sídlo Slovenská holsteinská asociácia - družstvo
Nádražná 36
90028
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 224 388 €
Zisk 1 797 €
Kontaktné informácie
Email holstein@holstein.sk
Phone(s) 0245943715, 0245943741
Fax(es) 0245943831
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,024
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,310
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,310
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 714
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 194,360
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 34,534
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 734
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 159,092
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 197,384
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 174,455
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 142,241
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 142,241
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 64,654
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,634
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -37,871
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,797
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,929
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,169
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 19,913
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 402
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 12,123
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,388
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,847
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 224,388
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 120,293
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,095
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 221,178
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,663
C. Služby (účtová skupina 51) 100,125
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 110,320
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 517
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,828
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 725
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,210
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,505
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,135
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 139
X. Výnosové úroky (662) 996
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,011
N. Kurzové straty (563) 7
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,004
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 124
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,334
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,537
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,797
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00587729 DIČ: 2020408907 IČ DPH: SK2020408907
 • Sídlo: Slovenská holsteinská asociácia - družstvo, Nádražná 36, 90028, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Hrica člen Dlhá 822/19 Lozorno 900 55 22.09.2010
  Ing. Jozef Urminský člen Podjavorinskej 1961 Topoľčany 955 01 22.09.2010
  Ing. Jozef Puvák podpredseda Slovanská 546/20 Vrbové 922 03 22.09.2010
  Ing. Alexander Pastorek člen Bohatská 561/24 Imel 946 52 22.09.2010
  Ing. Róbert Čík člen Kukučínová 3753/27 Hlohovec 920 01 22.09.2010
  Ing. Vladimír Chovan predseda Martina Benku 30 Trnava 917 01 22.09.2010
  Ing. Miloslav Šebek člen Poľná 916/127 Banská Bystrica 975 01 22.09.2010
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.08.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Puvák - podpredseda predstavenstva Slovanská 546/20 Vrbové 922 03 Vznik funkcie: 22.09.2010
   Ing. Vladimír Chovan - predseda predstavenstva Martina Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 22.09.2010
   02.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chovan - člen Martina Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 22.09.2010
   Ing. Jozef Puvák - člen Slovanská 546/20 Vrbové 922 03 Vznik funkcie: 22.09.2010
   27.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Hrica - člen Dlhá 822/19 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 22.09.2010
   Ing. Jozef Urminský - člen Podjavorinskej 1961 Topoľčany 955 01 Vznik funkcie: 22.09.2010
   Ing. Alexander Pastorek - člen Bohatská 561/24 Imel 946 52 Vznik funkcie: 22.09.2010
   Ing. Róbert Čík - člen Kukučínová 3753/27 Hlohovec 920 01 Vznik funkcie: 22.09.2010
   Ing. Miloslav Šebek - člen Poľná 916/127 Banská Bystrica 975 01 Vznik funkcie: 22.09.2010
   Ing. Vladimír Chovan - člen Martina Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 22.09.2010
   Ing. Jozef Puvák - člen Slovanská 546/20 Vrbové 922 03 Vznik funkcie: 22.09.2010
   26.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Čík - člen Kukučínová 3753/27 Hlohovec 920 01 Vznik funkcie: 19.11.2009
   Ing. Milan Halmeš - podpredseda predstavenstva Zdenka Nejedlého 34 Levice 934 01 Vznik funkcie: 19.11.2009
   Ing. Ivan Hrica - výkonný riaditeľ Dlhá 822/19 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Ľubomír Kolesár - člen J.Ťavodu 581/6 Očová 962 23 Vznik funkcie: 01.09.2009
   Ing. Alexander Pastorek - člen Bohatská 561/24 Imel 946 52 Vznik funkcie: 05.09.2009
   Ing. Jozef Puvák - člen Slovanská 546/20 Vrbové 922 03 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Jozef Urminský - člen Podjavorinskej 1961 Topoľčany 900 53 Vznik funkcie: 12.09.2006
   01.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Čík - člen Kukučínová 3753/27 Hlohovec 920 01 Vznik funkcie: 19.11.2009
   Ing. Milan Halmeš - podpredseda predstavenstva Zdenka Nejedlého 34 Levice 934 01 Vznik funkcie: 19.11.2009
   Ing. Ľubomír Kolesár - člen J.Ťavodu 581/6 Očová 962 23 Vznik funkcie: 01.09.2009
   Ing. Alexander Pastorek - člen Bohatská 561/24 Imel 946 52 Vznik funkcie: 05.09.2009
   31.12.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Čík - podpredseda predstavenstva Kukučínová 3753/27 Hlohovec 920 01 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Milan Halmeš - člen Zdenka Nejedlého 34 Levice 934 01 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Vladimír Chovan - predseda predstavenstva Martina Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Miroslav Maxon Račianska 1515/51 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 27.05.2008
   08.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Maxon Račianska 1515/51 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 27.05.2008
   07.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Šebek - člen Poľná 916/127 Banská Bystrica 975 01 Vznik funkcie: 12.09.2006
   14.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Čík - podpredseda predstavenstva Kukučínová 3753/27 Hlohovec 920 01 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Milan Halmeš - člen Zdenka Nejedlého 34 Levice 934 01 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Ivan Hrica - výkonný riaditeľ Dlhá 822/19 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Vladimír Chovan - predseda predstavenstva Martina Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Jozef Puvák - člen Slovanská 546/20 Vrbové 922 03 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Miloslav Šebek - člen Poľná 916/127 Banská Bystrica 975 01 Vznik funkcie: 12.09.2006
   Ing. Jozef Urminský - člen Podjavorinskej 1961 Topoľčany 900 53 Vznik funkcie: 12.09.2006
   13.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belanský , CSc. - predseda predstavenstva Sokolská 6 Cífer
   Ing. Ivan Hrica - člen - výkonný riaditeľ 822 Lozorno
   Ing. Ladislav Száraz Rastice 700 Zlaté Klasy
   Ing. Miloslav Šebek - člen Tatranská 107 Banská Bystrica
   Ing. Jozef Urminský - člen Podjavorinskej 1961 Topoľčany
   Ing. Pavel Uvíra - člen Tehelná 29 Žabokreky nad Nitrou
   Ing. Marián Záhumenský - podpredseda predstavenstva 1. Nový svet 23 Dvory nad Žitavou
   09.10.2001Nové sidlo:
   Nádražná 36 Ivanka pri Dunaji 900 28
   08.10.2001Zrušené sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   15.11.1999Nové obchodné meno:
   Slovenská holsteinská asociácia - družstvo
   Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belanský , CSc. - predseda predstavenstva Sokolská 6 Cífer
   Ing. Ivan Hrica - člen - výkonný riaditeľ 822 Lozorno
   Ing. Ladislav Száraz Rastice 700 Zlaté Klasy
   Ing. Miloslav Šebek - člen Tatranská 107 Banská Bystrica
   Ing. Jozef Urminský - člen Podjavorinskej 1961 Topoľčany
   Ing. Pavel Uvíra - člen Tehelná 29 Žabokreky nad Nitrou
   Ing. Marián Záhumenský - podpredseda predstavenstva 1. Nový svet 23 Dvory nad Žitavou
   14.11.1999Zrušené obchodné meno:
   Zväz chovateľov Holsteinského dobytka na Slovensku - družstvo
   Zrušené sidlo:
   Grösslingova 56 Bratislava 812 81
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belanský Sokolská 6 Cífer
   MVDr. Miloš Haas Rožňavská 19 Rimavská Sobota
   Ing. Ivan Hrica 822 Lozorno
   Ing. Stanislav Kobza Nad tehelňou 2306/11 Trenčín
   Ing. Ivan Lív Demänovská 6 Bratislava
   Ing. Ladislav Száraz Rastice 700 Zlaté Klasy
   Ing. Jozef Urminský Podjavorinskej 1961 Topoľčany
   24.10.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belanský Sokolská 6 Cífer
   MVDr. Miloš Haas Rožňavská 19 Rimavská Sobota
   Ing. Ivan Hrica 822 Lozorno
   Ing. Stanislav Kobza Nad tehelňou 2306/11 Trenčín
   Ing. Ivan Lív Demänovská 6 Bratislava
   Ing. Ladislav Száraz Rastice 700 Zlaté Klasy
   Ing. Jozef Urminský Podjavorinskej 1961 Topoľčany
   23.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bachratý Budovateľská 9 Zavar
   Pavol Botka 509 Báč Pereš
   Ing. Ivan Hrica 822 Lozorno
   Ing. Pavol Chocholáček Hodonínska 23 Skalica
   Ing. Ondrej Kadlečík , CSc. Tehelná 20 Čermán
   Ing. Stanislav Kobza J.Palu 17 Nemšová
   Ing. Ladislav Száraz Rastice 700 Zlaté Klasy
   13.09.1996Nové sidlo:
   Grösslingova 56 Bratislava 812 81
   12.09.1996Zrušené sidlo:
   Starohájska 29 Bratislava
   19.05.1993Nové obchodné meno:
   Zväz chovateľov Holsteinského dobytka na Slovensku - družstvo
   Nové sidlo:
   Starohájska 29 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   vedenie plemennej knihy
   genetika, šľachtenie a reprodukcia hovädzieho dobytka
   kontrola úžitkovosti hovädzieho dobytka, vedenie a vyhodnocovanie príslušnej evidencie
   obchodná s sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti poľnohospodárstva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Bachratý Budovateľská 9 Zavar
   Pavol Botka 509 Báč Pereš
   Ing. Ivan Hrica 822 Lozorno
   Ing. Pavol Chocholáček Hodonínska 23 Skalica
   Ing. Ondrej Kadlečík , CSc. Tehelná 20 Čermán
   Ing. Stanislav Kobza J.Palu 17 Nemšová
   Ing. Ladislav Száraz Rastice 700 Zlaté Klasy