Vytvoriť faktúru

VIVA družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIVA družstvo
Stav Zrušená
IČO 00598313
DIČ 2020342797
IČ DPH SK2020342797
Dátum vzniku 01 Januára 1990
Právna forma Družstvo
Sídlo VIVA družstvo
Na Riviere 19a
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 453 947 €
Zisk 32 586 €
Kontaktné informácie
Email viva@netax.sk
Phone(s) 0265423583, 65423583
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 256,851
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 100,026
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 100,026
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 100,026
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 155,792
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 240
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 240
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,047
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,047
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,047
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 150,505
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,239
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 147,266
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,033
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,033
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 256,851
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 90,086
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,229
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,229
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 9,259
2. Ostatné fondy (427, 42X) 9,259
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 43,012
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 43,012
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,586
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,765
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 166,765
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 852
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 852
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 191,245
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 595
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -25,927
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 453,947
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 452,634
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,313
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 411,915
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 341,465
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,328
D. Služby (účtová skupina 51) 28,162
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 27,320
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,961
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,674
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,685
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,262
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,378
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,032
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,679
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 276
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 276
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 276
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 26
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 250
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,282
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,696
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,696
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,586
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00598313 DIČ: 2020342797 IČ DPH: SK2020342797
 • Sídlo: VIVA družstvo, Na Riviere 19a, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Viktor Špindor predseda Deviata 5/A Bratislava 831 01 31.10.2007
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Bogdányiová Sopková - podpredseda Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 31.10.2007
   06.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Sopková - podpredseda Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 31.10.2007
   12.12.2007Nové sidlo:
   Na Riviere 19a Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Viktor Špindor - predseda Deviata 5/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 31.10.2007
   Ing. Soňa Sopková - podpredseda Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 31.10.2007
   11.12.2007Zrušené sidlo:
   Na Riviere 19 Bratislava 842 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Baranovič - predseda Fabianova 4 Bratislava
   Viktor Špinder - podpredseda Fabianova 4 Bratislava
   24.10.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Baranovič - predseda Fabianova 4 Bratislava
   Viktor Špinder - podpredseda Fabianova 4 Bratislava
   23.10.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Baranovič - podpredseda Fabianova 4 Bratislava
   Ing. Oskár Baranovič - predseda Žalmanova 26 Bratislava
   Viktor Špinder Fabianova 4 Bratislava
   26.11.1992Nové obchodné meno:
   VIVA družstvo
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj akvaristických tovarov
   vlastný chov a odchov akvarijných a ostatných živočíchov
   sprostredkovanie obchodu
   poradenská a propagačná činnosť v oblasti obchodu
   nákup a predaj výrobkov poľnohospodárstva, lesníckej výroby a výroby vodného hospodárstva, strojáreskej, kovospracujúcej, drevospracujúcej výroby, výroby celulózy a pepiera, výroby skla, keramiky a porcelánu, textilnej výroby, výroby polygrafickej a kultúrnej spotreby
   Nákup a predaj potrevín a pochutín, bal. alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových výrobkov, chemických výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Baranovič - podpredseda Fabianova 4 Bratislava
   25.11.1992Zrušené obchodné meno:
   VIVA spotrebné družstvo
   Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečenie služieb na úseku veľkoobchodnej činnosti nákupom akvaristických tovarov /akvarijné ryby, živičíchy, rastliny, krmivá a akvarijné potreby/ od výrobcov a chovateľov /drobnochovateľov a socialistických organizácií/ a odpredajom uvedeného tovaru odbertaeľským organizáciám a oprávneným fyzickým osobám pôsobiacim v maloobchodnej a veľkoobchodnej sieti
   vlastný chov a odchov akvarijných a ostatných živočíchov
   Uznesením členskej schôdze družstva zo dňa 24.6.1991 bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti družstva:
   obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobkov: poľnohospodárskej, lesníckej výroby a výroby vodného hospodárstva, strojárskej a kovospracujúcej výroby, drevospracujúcej výroby, výroby celulózy a pepiera, výroby skla, keramiky a porcelánu, textilnej výroby, výroby polygrafickej a kultúrnej spotreby
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oboroch starožitníctva a numizmatiky
   poskytovanie služieb v oblasti poradenstva, marketingu, zastupovania zahraničných osôb a propagácie výrobkov
   výkon služieb v oblasti bytového hospodárstva
   vykonávanie zahranično-obchdnej činnosti v rozsahu predmetu činnosti družstva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kušík - podpredseda Buďonného 44 Bratislava
   22.07.1991Nové predmety činnosti:
   Uznesením členskej schôdze družstva zo dňa 24.6.1991 bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti družstva:
   obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobkov: poľnohospodárskej, lesníckej výroby a výroby vodného hospodárstva, strojárskej a kovospracujúcej výroby, drevospracujúcej výroby, výroby celulózy a pepiera, výroby skla, keramiky a porcelánu, textilnej výroby, výroby polygrafickej a kultúrnej spotreby
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oboroch starožitníctva a numizmatiky
   poskytovanie služieb v oblasti poradenstva, marketingu, zastupovania zahraničných osôb a propagácie výrobkov
   výkon služieb v oblasti bytového hospodárstva
   vykonávanie zahranično-obchdnej činnosti v rozsahu predmetu činnosti družstva
   27.02.1990Nové predmety činnosti:
   vlastný chov a odchov akvarijných a ostatných živočíchov
   21.12.1989Nové obchodné meno:
   VIVA spotrebné družstvo
   Nové sidlo:
   Na Riviere 19 Bratislava 842 10
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečenie služieb na úseku veľkoobchodnej činnosti nákupom akvaristických tovarov /akvarijné ryby, živičíchy, rastliny, krmivá a akvarijné potreby/ od výrobcov a chovateľov /drobnochovateľov a socialistických organizácií/ a odpredajom uvedeného tovaru odbertaeľským organizáciám a oprávneným fyzickým osobám pôsobiacim v maloobchodnej a veľkoobchodnej sieti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Oskár Baranovič - predseda Žalmanova 26 Bratislava
   Ing. Peter Kušík - podpredseda Buďonného 44 Bratislava
   Viktor Špinder Fabianova 4 Bratislava