Vytvoriť faktúru

Družstvo PROJEKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Družstvo PROJEKO
IČO 00643106
DIČ 2020878310
Dátum vzniku 01 Februára 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo Družstvo PROJEKO
Sabinovská 14
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 400 €
Zisk -650 €
Kontaktné informácie
Email batorye@post.sk
Phone(s) +421243413611
Mobile phone(s) +421903452091
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 283
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 283
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 283
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 283
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 283
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -197
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,660
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,660
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 995
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 995
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,202
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,202
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -650
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,400
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,400
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,525
D. Služby (účtová skupina 51) 10,492
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -125
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -92
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -45
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -170
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -650
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00643106 DIČ: 2020878310
 • Sídlo: Družstvo PROJEKO, Sabinovská 14, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Februára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Edita Bátoryová predseda Astrova 56 Bratislava 821 01 31.05.2000
  Ing. Ján Sloboda podpredseda Dobrovičova 1 Bratislava 811 02 31.05.2000
  Gabriela Trpínová členka Lotyšská 46 Bratislava 821 06 31.05.2000
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.02.2001Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná činnosť v stavebníctve
   13.02.2001Zrušené sidlo:
   Prešovská 39/A Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   31.05.2000Nové sidlo:
   Prešovská 39/A Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Edita Bátoryová - predseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Sloboda - podpredseda Dobrovičova 1 Bratislava 811 02
   Gabriela Trpínová - členka Lotyšská 46 Bratislava 821 06
   30.05.2000Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Edita Bátoryová - predseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Sloboda - podpredseda Dobrovičova 1 Bratislava 811 02
   Gabriela Trpínová - členka Lotyšská 46 Bratislava 821 06
   16.08.1994Nový štatutárny orgán:
   Edita Bátoryová - predseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Sloboda - podpredseda Dobrovičova 1 Bratislava 811 02
   Gabriela Trpínová - členka Lotyšská 46 Bratislava 821 06
   15.08.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Edita Bátoryová - podpredseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Zlata Nádaždyová - členka Drobného 4 Bratislava
   Ing. Juraj Pastor - predseda Wolkrova 33 Bratislava
   18.11.1993Nové predmety činnosti:
   projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Edita Bátoryová - podpredseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Zlata Nádaždyová - členka Drobného 4 Bratislava
   Ing. Juraj Pastor - predseda Wolkrova 33 Bratislava
   17.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť: nákup a predaj poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov.
   Čistenie komunikácií, zastávok MHD, stavieb a pod.
   Sezónne práce vykonávané pre iné právnické a fyzické osoby na základe zmlúv.
   Plánografické práce v rámci služieb odberateľom.
   Vyhľadávacia, sprostredkovania, poradenská, projektová, inžinierska, koordinačná a realizačná činnosť v oblasti stavebníctva.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Helena Belcáková - podpredseda Bartókova 1 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina - člen P. Horova 18 Bratislava
   František Konečný - člen Štefana Majora 6 Bratislava
   Ing. Juraj Pastor - predseda Warynského 33 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák - člen Jeremenkova 7 Bratislava
   01.02.1991Nové obchodné meno:
   Družstvo PROJEKO
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť: nákup a predaj poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov.
   Čistenie komunikácií, zastávok MHD, stavieb a pod.
   Sezónne práce vykonávané pre iné právnické a fyzické osoby na základe zmlúv.
   Plánografické práce v rámci služieb odberateľom.
   Vyhľadávacia, sprostredkovania, poradenská, projektová, inžinierska, koordinačná a realizačná činnosť v oblasti stavebníctva.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Helena Belcáková - podpredseda Bartókova 1 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina - člen P. Horova 18 Bratislava
   František Konečný - člen Štefana Majora 6 Bratislava
   Ing. Juraj Pastor - predseda Warynského 33 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák - člen Jeremenkova 7 Bratislava