Vytvoriť faktúru

Družstevný Agrokombinát MOVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Družstevný Agrokombinát MOVA
Stav Zrušená
IČO 17313350
Dátum vzniku 07 Júna 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo Družstevný Agrokombinát MOVA
Jilemníckeho 2
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17313350
 • Sídlo: Družstevný Agrokombinát MOVA, Jilemníckeho 2, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Júna 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.09.1992Zrušené obchodné meno:
   Družstevný Agrokombinát MOVA
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   VIII. Zahranično-obchodná činnosť, nepodliehajúca zvláštnemu povoleniu FMZO.
   a/ výskumná a vývojová činnosť, b/ spracovanie peľu a výroba alergenov, c/ upomienkové predmety, obtlačky a náševky
   VII. O s t a t n á č i n n o s ť
   a/ stavebné a montážne práce, b/ výroba stavebných prvkov vrátane doplnkov a zostáv stavebných diel, c/ montáž, opravy a rekonštrukcie, servis a prenájom /stavebných žeriavov a zdvíhacích zariadení/.
   VI. S t a v e b n á č i n n o s ť
   a/ veľkoobchodná, nákupná a odbytová činnosť v dodávkach zeleniny, ovocia mierneho pásma, zemiakov, kvetov a kvetinárskych výrobkov, osív, krmív, hnojív, chemických pretekov a doplnkov biofaktorov, odbytová činnosť v potrebách pre pestovateľov a chovateľov, b/ maloobchodná činnosť v sortimente -potravín, ovocia, zeleniny a kvetov, -textilu a obuvi, -zariadenia a potrieb pre domácnosť, -kultúrne zariadenie a potreby pre domácnosť, -hygienický, drogistický a zdravotnícky tovar, -potreby pre dopravu a šport, -stavebné potreby, -potreby pre chovateľov a pestovateľov, c/ obchodné služby, d/ ubytovacie služby, e/ služby verejného stravovania.
   V. O b c h o d n á č i n n o s ť
   a/ spracovávanie dreva na rezivo, palety, obaly, dýhy, b/ mobilné bunky, ich modifikácie a zostavy.
   IV. D r e v o v ý r o b a
   a/ výroba a poskytovanie služieb počítačových systémov a prídavných zariadení, vrátane servisu a prenájmu, výroba špeciálnych aplikácií, b/ výroba elektronických prístrojov a modulov, meracej a regulačnej techniky, elektronických prvkov a montážnu činnosť, c/ riadenie technologických procesov.
   III. E l e k t r o n i k a
   a/ kŕmne, minerálne a vitaminózne prípravky a doplnky biofaktorov, b/ ochranné, dezinfekčné, čistiace a pracie prostriedky, c/ hnojivá kvapalné a pevné d/ obaly a technické výrobky z plast. hmôt, e/ výrobky z gumy, f/ spracovanie druhotných surovín z plast. hmôt, g/ výrobky na báze akrylátov, h/ lepidlá, tmely, antikorózne a izolačné prostriedky a ich aplikácie, i/ výroba a finalizácia agrochemikálií
   II. C h é m i a a b i o c h é m i a
   a/ poľnohospodárske stroje samochodné a prípojné, prívesy a návesy, manipulačné zariadenie, b/ kontajnery, ich nosiče, prepravné vaky, boxpalety, c/ opravy agregátov, čerpadiel a iného hydraulického zariadenia, renováciu dielov, d/ výroba konštrukcií, kovových stavieb a ich prvkov, e/ plechová krytina, f/ chladiarenská technológia, g/ stavebné a potravinárske strojárenstvo, h/ dopravná technika.
   I. K o v o v ý r o b a
   3. Predmetom inej hospodárskej činnosti, pokiaľ nie je prevádzaná podľa ustanovenia ods. 2 je:
   d/ predáva vlastný vyrobený tovar.
   c/ poskytuje práce a služby pre občanov
   b/ vykonáva činnosti a vyrába výrobky uvedené v bode 3 pokiaľ slúžia potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby
   a/ spracováva poľnohospodárske a lesné suroviny a vyrába z nich potravinárske výrobky a polotovary
   2. Družstvo ďalej
   1. Družstvo prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde, v lesoch, vodných plochách a rybníkoch s chovom rýb, ktoré užíva.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Rudolf Bořuta Podkopná Lhota 55 Zlín Česká republika
   Marie Březíková Hrobice 2 Zlín Česká republika
   Doc.Ing. František Čuba , CSc. - predseda Neubuz 70 Zlín Česká republika
   Pavel Drha - generálny riaditeľ - prokurista Zádvěřice 337 Zlín Česká republika
   Ing. Miroslav Gargulák U vodojemu 562 Slušovice Česká republika
   Ing. Jiří Hanák Protivanov 95 Prostějov Česká republika
   Doc.Ing. Jozef Hurta , CSc. Dostihová 472 Slušovice Česká republika
   Ján Schovajsa Techlovská 926 Vizovice Česká republika
   Ing. Miroslav Vyvlečka Sluneční 503 Slušovice Česká republika
   07.06.1991Nové obchodné meno:
   Družstevný Agrokombinát MOVA
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   VIII. Zahranično-obchodná činnosť, nepodliehajúca zvláštnemu povoleniu FMZO.
   a/ výskumná a vývojová činnosť, b/ spracovanie peľu a výroba alergenov, c/ upomienkové predmety, obtlačky a náševky
   VII. O s t a t n á č i n n o s ť
   a/ stavebné a montážne práce, b/ výroba stavebných prvkov vrátane doplnkov a zostáv stavebných diel, c/ montáž, opravy a rekonštrukcie, servis a prenájom /stavebných žeriavov a zdvíhacích zariadení/.
   VI. S t a v e b n á č i n n o s ť
   a/ veľkoobchodná, nákupná a odbytová činnosť v dodávkach zeleniny, ovocia mierneho pásma, zemiakov, kvetov a kvetinárskych výrobkov, osív, krmív, hnojív, chemických pretekov a doplnkov biofaktorov, odbytová činnosť v potrebách pre pestovateľov a chovateľov, b/ maloobchodná činnosť v sortimente -potravín, ovocia, zeleniny a kvetov, -textilu a obuvi, -zariadenia a potrieb pre domácnosť, -kultúrne zariadenie a potreby pre domácnosť, -hygienický, drogistický a zdravotnícky tovar, -potreby pre dopravu a šport, -stavebné potreby, -potreby pre chovateľov a pestovateľov, c/ obchodné služby, d/ ubytovacie služby, e/ služby verejného stravovania.
   V. O b c h o d n á č i n n o s ť
   a/ spracovávanie dreva na rezivo, palety, obaly, dýhy, b/ mobilné bunky, ich modifikácie a zostavy.
   IV. D r e v o v ý r o b a
   a/ výroba a poskytovanie služieb počítačových systémov a prídavných zariadení, vrátane servisu a prenájmu, výroba špeciálnych aplikácií, b/ výroba elektronických prístrojov a modulov, meracej a regulačnej techniky, elektronických prvkov a montážnu činnosť, c/ riadenie technologických procesov.
   III. E l e k t r o n i k a
   a/ kŕmne, minerálne a vitaminózne prípravky a doplnky biofaktorov, b/ ochranné, dezinfekčné, čistiace a pracie prostriedky, c/ hnojivá kvapalné a pevné d/ obaly a technické výrobky z plast. hmôt, e/ výrobky z gumy, f/ spracovanie druhotných surovín z plast. hmôt, g/ výrobky na báze akrylátov, h/ lepidlá, tmely, antikorózne a izolačné prostriedky a ich aplikácie, i/ výroba a finalizácia agrochemikálií
   II. C h é m i a a b i o c h é m i a
   a/ poľnohospodárske stroje samochodné a prípojné, prívesy a návesy, manipulačné zariadenie, b/ kontajnery, ich nosiče, prepravné vaky, boxpalety, c/ opravy agregátov, čerpadiel a iného hydraulického zariadenia, renováciu dielov, d/ výroba konštrukcií, kovových stavieb a ich prvkov, e/ plechová krytina, f/ chladiarenská technológia, g/ stavebné a potravinárske strojárenstvo, h/ dopravná technika.
   I. K o v o v ý r o b a
   3. Predmetom inej hospodárskej činnosti, pokiaľ nie je prevádzaná podľa ustanovenia ods. 2 je:
   d/ predáva vlastný vyrobený tovar.
   c/ poskytuje práce a služby pre občanov
   b/ vykonáva činnosti a vyrába výrobky uvedené v bode 3 pokiaľ slúžia potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby
   a/ spracováva poľnohospodárske a lesné suroviny a vyrába z nich potravinárske výrobky a polotovary
   2. Družstvo ďalej
   1. Družstvo prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde, v lesoch, vodných plochách a rybníkoch s chovom rýb, ktoré užíva.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Rudolf Bořuta Podkopná Lhota 55 Zlín Česká republika
   Marie Březíková Hrobice 2 Zlín Česká republika
   Doc.Ing. František Čuba , CSc. - predseda Neubuz 70 Zlín Česká republika
   Pavel Drha - generálny riaditeľ - prokurista Zádvěřice 337 Zlín Česká republika
   Ing. Miroslav Gargulák U vodojemu 562 Slušovice Česká republika
   Ing. Jiří Hanák Protivanov 95 Prostějov Česká republika
   Doc.Ing. Jozef Hurta , CSc. Dostihová 472 Slušovice Česká republika
   Ján Schovajsa Techlovská 926 Vizovice Česká republika
   Ing. Miroslav Vyvlečka Sluneční 503 Slušovice Česká republika