Vytvoriť faktúru

Stavebné bytové družstvo Astra - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Stavebné bytové družstvo Astra
IČO 17319421
DIČ 2020845475
Dátum vzniku 01 Augusta 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo Stavebné bytové družstvo Astra
Zalužická 13
82101
Bratislava
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243410942
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17319421 DIČ: 2020845475
 • Sídlo: Stavebné bytové družstvo Astra, Zalužická 13, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Šimo podpredseda Zálužická 13 Bratislava 821 01 01.01.2010
  Ing. Brigita Ročáková člen Zálužická 13 Bratislava 821 01 01.01.2010
  Gabriel Fábry člen Listová 1 Bratislava 821 05 01.01.2014
  Ing. Ivan Lichner, PhD. člen Zálužická 11 Bratislava 821 01 01.01.2015
  Radovan Bros predseda Zálužická 11 Bratislava 821 01 01.01.2015
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Lichner , PhD. - Člen predstavenstva Zálužická 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2015
   Radovan Bros - predseda predstavenstva Zálužická 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2015
   07.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Bros - Člen predstavenstva Zálužická 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2014
   Mgr. Tomáš Cehlár - predseda predstavenstva Zálužičká 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2014
   30.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Fábry - Člen predstavenstva Listová 1 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 01.01.2014
   Radovan Bros - Člen predstavenstva Zálužická 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2014
   Mgr. Tomáš Cehlár - predseda predstavenstva Zálužičká 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2014
   29.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Dallemule - člen predstavenstva Zálužická 13 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2010
   Ing. Ľubor Faktor - člen predstavenstva Zálužická 9 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 29.06.2011
   Ing. Marian Zváč - predseda predstavenstva Seberíniho 17 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2010
   12.07.2011Nové sidlo:
   Zalužická 13 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   správa bytového alebo nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Faktor - člen predstavenstva Zálužická 9 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 29.06.2011
   11.07.2011Zrušené sidlo:
   Zalužická 13 Bratislava - mestská časť Ružinov
   Zrušeny predmety činnosti:
   Družstvo zabezpečuje pre svojích členov podľa ich požiadavky:
   prideľovanie družstevných bytov uvoľnených v spravovanom dome podľa rozhodnutia orgánov družstva
   zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu domu a podľa potreby výstavbu nových družstevných bytov
   uzatvára zmluvy s organizáciami poskytujúce služby spojené s bývaním svojich členov
   sprostredkuváva prenájom nebytových priestorov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Urbančok - člen predstavenstva Zálužická 15 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2010
   01.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Peter Šimo - podpredseda predstavenstva Zálužická 13 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2010
   Ing. Brigita Ročáková - člen predstavenstva Zálužická 13 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2010
   Milan Dallemule - člen predstavenstva Zálužická 13 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2010
   Mgr. Martin Urbančok - člen predstavenstva Zálužická 15 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2010
   Ing. Marian Zváč - predseda predstavenstva Seberíniho 17 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2010
   31.12.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Čaraba Zálužnícka 13 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 26.05.2005
   Milan Dallemule - predseda Zálužická 13 Bratislava
   Alexander Rjachovský Zálužnícka 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 26.05.2005
   Ing. Brigita Ročáková Zálužníkcka 13 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 26.05.2005
   Peter Šimo Zálužnícka 13 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 26.05.2005
   20.10.2005Nový štatutárny orgán:
   Juraj Čaraba Zálužnícka 13 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 26.05.2005
   Alexander Rjachovský Zálužnícka 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 26.05.2005
   Ing. Brigita Ročáková Zálužníkcka 13 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 26.05.2005
   Peter Šimo Zálužnícka 13 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 26.05.2005
   19.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Barus - podpredseda Zálužická 11 Bratislava
   PhDr. Miroslav Ďurech - člen Zálužická 15 Bratislava
   Peter Stratov - člen Zálužická 15 Bratislava
   Mária Suchánková - člen Zálužická 11 Bratislava
   20.05.1993Nové predmety činnosti:
   prideľovanie družstevných bytov uvoľnených v spravovanom dome podľa rozhodnutia orgánov družstva
   zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu domu a podľa potreby výstavbu nových družstevných bytov
   uzatvára zmluvy s organizáciami poskytujúce služby spojené s bývaním svojich členov
   sprostredkuváva prenájom nebytových priestorov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Barus - podpredseda Zálužická 11 Bratislava
   PhDr. Miroslav Ďurech - člen Zálužická 15 Bratislava
   Peter Stratov - člen Zálužická 15 Bratislava
   Mária Suchánková - člen Zálužická 11 Bratislava
   19.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   pridelovanie družstevných bytov uvoľnených v spravovaných domoch
   zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu vlastných bytových domov a podľa potreby aj výstavbu nových družstevných bytov a domov
   poskytovanie služieb spojených s bývaním členom družstva a iným fyzickým i právnickým osobám
   ochranu záujmov svojich členov a starostlivosť o družstevný bytový fond, za tým účelom spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy SR a príslušnými orgánmi miestnej štátnej správy, prípadne so záujmovými združeniami občanov.
   Podľa rozhodnutia príslušného orgánu družstva prenajíma dohodou o dočasnom užívaní bytu uvoľnené byty aj nečlenovi vo vlastnom dome.
   Činnosť orgánov a pracovníkov družstva je financovaná z príspevkov jeho členov v rozsahu stanovenom členskou schôdzou a z príjmov z vlastnej činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Foltýn - člen Zálužická 9 Bratislava
   Peter Stratov - člen Zálužická 15 Bratislava
   Mária Suchánová - člen Zalužická 9 Bratislava
   Dominik Svítek - podpredseda Zálužická 11 Bratislava
   01.08.1991Nové obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo Astra
   Nové sidlo:
   Zalužická 13 Bratislava - mestská časť Ružinov
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   Družstvo zabezpečuje pre svojích členov podľa ich požiadavky:
   pridelovanie družstevných bytov uvoľnených v spravovaných domoch
   zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu vlastných bytových domov a podľa potreby aj výstavbu nových družstevných bytov a domov
   poskytovanie služieb spojených s bývaním členom družstva a iným fyzickým i právnickým osobám
   ochranu záujmov svojich členov a starostlivosť o družstevný bytový fond, za tým účelom spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy SR a príslušnými orgánmi miestnej štátnej správy, prípadne so záujmovými združeniami občanov.
   Podľa rozhodnutia príslušného orgánu družstva prenajíma dohodou o dočasnom užívaní bytu uvoľnené byty aj nečlenovi vo vlastnom dome.
   Činnosť orgánov a pracovníkov družstva je financovaná z príspevkov jeho členov v rozsahu stanovenom členskou schôdzou a z príjmov z vlastnej činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Dallemule - predseda Zálužická 13 Bratislava
   Ing. Milan Foltýn - člen Zálužická 9 Bratislava
   Peter Stratov - člen Zálužická 15 Bratislava
   Mária Suchánová - člen Zalužická 9 Bratislava
   Dominik Svítek - podpredseda Zálužická 11 Bratislava