Vytvoriť faktúru

Bytové družstvo "KRÍŽNA" - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bytové družstvo "KRÍŽNA"
IČO 17322308
DIČ 2020797768
IČ DPH SK2020797768
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo Bytové družstvo "KRÍŽNA"
Krížna 24
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 302 €
Aktíva 271 216 €
Vlastný kapitál 92 870 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255564160, 0255567206
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 269,755
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,684
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,684
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,684
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 262,047
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 70,525
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 67,794
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,794
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,731
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 191,154
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 191,154
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 368
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 76
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 292
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 24
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 24
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 269,755
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 91,567
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,781
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,781
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,063
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,086
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 953
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 8,133
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 10
2. Ostatné fondy (427, 42X) 10
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 80,929
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 72,493
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 8,436
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,302
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 178,188
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 182,499
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 90,650
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 90,650
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -58,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,446
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,420
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 146,983
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,636
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,636
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -6,947
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 240
D. Služby (účtová skupina 51) 22
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 206
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -240
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -22
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 102
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 102
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -102
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -342
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,302
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:17322308 DIČ: 2020797768 IČ DPH: SK2020797768
 • Sídlo: Bytové družstvo "KRÍŽNA", Krížna 24, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jana Bárdošová členka Krížna 32 Bratislava 811 07 07.11.2006
  Emília Fábiková podpredseda Krížna č. 26 Bratislava 811 07 10.10.2002
  JUDr. Narcisa Plačková členka Krížna č. 30 Bratislava 811 07 10.10.2002
  Soňa Salayová členka Krížna č. 26 Bratislava 811 07 10.10.2002
  Ing. Ladislav Tischler predseda Krížna č. 24 Bratislava 811 07 10.10.2002
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Jana Bárdošová - členka Krížna 32 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 07.11.2006
   03.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Emília Fábiková - podpredseda Krížna č. 26 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.10.2002
   JUDr. Narcisa Plačková - členka Krížna č. 30 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.10.2002
   Soňa Salayová - členka Krížna č. 26 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.10.2002
   Ing. Ladislav Tischler - predseda Krížna č. 24 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.10.2002
   07.05.1993Nové predmety činnosti:
   Prenájom nehnuteľností - vrátane bytového hospodárstva správa a prevádzkovanie nehnuteľností.
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   Bytové družstvo "KRÍŽNA"
   Nové sidlo:
   Krížna 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo