Vytvoriť faktúru

Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47
IČO 17323819
DIČ 2020857762
Dátum vzniku 07 Októbra 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47
Haburská 33
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 155 227 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,621
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,621
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,795
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,795
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,826
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 166
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 60,480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 155,227
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 115,227
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 114,739
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 60,664
D. Služby (účtová skupina 51) 28,226
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,822
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,175
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,939
4. Sociálne náklady (527, 528) 708
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 27
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,000
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 488
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,337
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 492
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 49
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -488
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4298832.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17323819 DIČ: 2020857762
 • Sídlo: Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47, Haburská 33, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mária Terkovičová člen Haburská 43 Bratislava 07.10.1991
  Ing. Roman Zsigo člen Haburská 47 Bratislava 07.10.1991
  Ing. Ľudovít Cedzo predseda Haburská 41 Bratislava 821 01 12.04.2012
  Igor Ondrejkovič podpresdesa Haburská 41 Bratislava 821 01 12.04.2012
  Ing. Vojtech Behúl, CSc. člen Haburská 33 Bratislava 821 01 12.04.2012
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.11.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Cedzo - predseda Haburská 41 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 12.04.2012
   Igor Ondrejkovič - podpresdesa predstavenstva Haburská 41 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 12.04.2012
   Ing. Vojtech Behúl , CSc. - člen predstavenstva Haburská 33 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 12.04.2012
   31.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Behul , CSc. - predseda Haburská 33 Bratislava
   Viktor Gálik - I. podpredseda Haburská 39 Bratislava
   Ing. Pavol Müller - II. podpredseda Haburská 43 Bratislava
   02.11.1993Nové predmety činnosti:
   správa obytného domu na Haburskej ul. č. 33-47 v Bratislave;
   zabezpečovanie bytovej výstavby pre svojih členov a po jej uskutočnení správa obytných budov a s nimi súvisiacich zariadení;
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb;
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   4.Podrobnosti pre činnosti 2. až 3. budú upravovať vykonávacie predpisy, ktoré vydá predstavenstvo SBD.
   3.Na podporu činností podľa l. a 2. bude družstva vyvíjať súbežne činnosť investorskú, dodávateľskú výrobu stavebných prvkov a montážnych zariadení, činnosť obchodnú, zahrňujúc do toho aj kúpu a predaj cenných papierov.
   2.Zabezpečenie bytovej výstavby pre neubytotovaných členov družstva a po jej ukončení správa bytového fondu a s ním súvisiacich nebytových zariadení.
   1.Správa obytného domu na Haburskej č.33-47 v Bratislava.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47
   Nové sidlo:
   Haburská 33 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   4.Podrobnosti pre činnosti 2. až 3. budú upravovať vykonávacie predpisy, ktoré vydá predstavenstvo SBD.
   3.Na podporu činností podľa l. a 2. bude družstva vyvíjať súbežne činnosť investorskú, dodávateľskú výrobu stavebných prvkov a montážnych zariadení, činnosť obchodnú, zahrňujúc do toho aj kúpu a predaj cenných papierov.
   2.Zabezpečenie bytovej výstavby pre neubytotovaných členov družstva a po jej ukončení správa bytového fondu a s ním súvisiacich nebytových zariadení.
   1.Správa obytného domu na Haburskej č.33-47 v Bratislava.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mária Terkovičová - člen Haburská 43 Bratislava
   Ing. Roman Zsigo - člen Haburská 47 Bratislava
   Ing. Vojtech Behul , CSc. - predseda Haburská 33 Bratislava
   Viktor Gálik - I. podpredseda Haburská 39 Bratislava
   Ing. Pavol Müller - II. podpredseda Haburská 43 Bratislava