Vytvoriť faktúru

PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP
IČO 17333504
DIČ 2020845640
IČ DPH SK2020845640
Dátum vzniku 09 Októbra 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP
Mliekarenská 8
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 401 €
Zisk 1 664 €
Aktíva 24 795 €
Vlastný kapitál -16 737 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421253416361, +421244459190
Mobile phone(s) +421903763017, +421903776678
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,733
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,681
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,303
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,537
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 26,733
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,652
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,660
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,660
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,040
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -9,016
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,664
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,385
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 30,714
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -2,648
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 21,517
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,352
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,493
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 671
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 26,401
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 26,401
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 23,586
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 968
C. Služby (účtová skupina 51) 4,076
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,315
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,029
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 198
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,815
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,357
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 671
M. Nákladové úroky (562) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 670
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -671
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,144
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,664
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17333504 DIČ: 2020845640 IČ DPH: SK2020845640
 • Sídlo: PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP, Mliekarenská 8, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Peter Gabriška predseda 332 Reca 925 26 01.05.2003
  Lenka Gabrišková podpredseda 332 Reca 925 26 11.11.2009
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.06.2010Nové sidlo:
   Mliekarenská 8 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Gabriška - predseda družstva 332 Reca 925 26 Vznik funkcie: 01.05.2003
   Lenka Gabrišková - podpredseda predstavenstva 332 Reca 925 26 Vznik funkcie: 11.11.2009
   21.06.2010Zrušené sidlo:
   Račianska 69 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ignác Stančík - predseda Nejedlého 7 Bratislava
   Mgr. Peter Gabriška - podpredseda 332 Reca
   12.06.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Ignác Stančík - predseda Nejedlého 7 Bratislava
   Mgr. Peter Gabriška - podpredseda 332 Reca
   11.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Borba H.Meličkovej 1 Bratislava
   Ing. Rozália Ivančová Clementisova 26 Bernolákovo
   Dr. Otto Mocman - predseda F.Kráľa 16 Bratislava
   Pavol Palko Prostejovská 1 Prešov
   Mgr. Stanislav Vanek - podpredseda Šoltésovej 5 Bratislava
   19.08.1994Nové sidlo:
   Račianska 69 Bratislava 831 02
   18.08.1994Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   17.03.1993Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nové predmety činnosti:
   výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v oblasti BOZP
   poradenská činnosť k riešeniu technických a organizačných otázok BOZP
   vydavateľská činnosť neperiodickej tlače
   posudzovanie stavu objektov, strojov a zariadení z hľadiska BOZP a vydávanie odborných stanovísk, s výnimkou vydávania posudkov v zmysle zákona o znalcoch a tlmočníkoch
   meranie škodlivých faktorov pracovného prostredia
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   16.03.1993Zrušené sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie a zabezpečovanie služieb zameraných na prevenciu BOZP, najmä:
   výchovy, vzdelávania a propagácie BOZP
   poradenstva k riešeniu technických, organizačných, právnych a iných otázok BOZP
   vydavateľskej činnosti neperiodickej tlače BOZP
   revíznej činnosti technických zariadení
   merania škodlivých faktorov pracovného prostredia
   obchodnej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   09.10.1991Nové obchodné meno:
   PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP
   Nové sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie a zabezpečovanie služieb zameraných na prevenciu BOZP, najmä:
   výchovy, vzdelávania a propagácie BOZP
   poradenstva k riešeniu technických, organizačných, právnych a iných otázok BOZP
   vydavateľskej činnosti neperiodickej tlače BOZP
   revíznej činnosti technických zariadení
   merania škodlivých faktorov pracovného prostredia
   obchodnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Borba H.Meličkovej 1 Bratislava
   Ing. Rozália Ivančová Clementisova 26 Bernolákovo
   Dr. Otto Mocman - predseda F.Kráľa 16 Bratislava
   Pavol Palko Prostejovská 1 Prešov
   Mgr. Stanislav Vanek - podpredseda Šoltésovej 5 Bratislava