Vytvoriť faktúru

Bytové družstvo Štetinova - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bytové družstvo Štetinova
Stav V likvidácii
IČO 17335191
DIČ 2020806227
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo Bytové družstvo Štetinova
Štetinova 1
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 661 €
Zisk 5 266 €
Aktíva 27 440 €
Vlastný kapitál 26 370 €
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 934
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 934
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,274
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,274
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 34,208
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 31,636
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 12,806
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 12,806
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,104
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 12,460
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,266
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,572
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,202
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 700
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,485
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 370
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 8,661
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,545
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 116
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,829
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 114
C. Služby (účtová skupina 51) 1,220
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 220
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 275
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,832
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,211
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 83
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,751
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,485
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,266
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2015
Files
4249189.tif
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2015