Vytvoriť faktúru

PROSPER, družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROSPER, družstvo
IČO 31334008
DIČ 2020295805
IČ DPH SK2020295805
Dátum vzniku 12 Októbra 1992
Právna forma Družstvo
Sídlo PROSPER, družstvo
Poštová 4
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 130 925 €
Zisk 54 281 €
Aktíva 75 442 €
Vlastný kapitál 69 159 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905489750
Mobile phone(s) 0905489750
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 57,083
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 57,083
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,958
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,127
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,326
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,303
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,808
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 75,210
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 67,435
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,660
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,660
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,494
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 10,000
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 54,281
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,775
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 284
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,721
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,753
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,227
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 741
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,770
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 130,925
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 130,925
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 58,484
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,528
C. Služby (účtová skupina 51) 16,600
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,657
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,709
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,985
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 72,441
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 98,797
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,851
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,851
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,849
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 69,592
P. Daň z príjmov (591, 595) 15,311
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 54,281
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31334008 DIČ: 2020295805 IČ DPH: SK2020295805
 • Sídlo: PROSPER, družstvo, Poštová 4, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Františka Ďurkovská Klobučnícka 2/442 Bratislava 811 01 21.10.2004
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.11.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Františka Ďurkovská Klobučnícka 2/442 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 21.10.2004
   10.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Andrej Ďurkovský - Predseda Poštová 4 Bratislava
   12.10.1992Nové obchodné meno:
   "PROSPER, družstvo"
   Nové sidlo:
   Poštová 4 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie správy a údržby obytného domu na Poštovej ulici 4 v Bratislave, prenájom nebytových priestorov tam sa nachádzajúcich a poskytovanie súvisiacich služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Andrej Ďurkovský - Predseda Poštová 4 Bratislava