Vytvoriť faktúru

KODEM, družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KODEM, družstvo
IČO 31338232
DIČ 2020301184
IČ DPH SK2020301184
Dátum vzniku 17 Decembra 1992
Právna forma Družstvo
Sídlo KODEM, družstvo
Ivánska cesta 15
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 109 698 €
Zisk -18 377 €
Aktíva 23 618 €
Vlastný kapitál -32 590 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911448229
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,093
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,427
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 164
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,488
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 13,093
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -50,967
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 35,582
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 35,582
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,324
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -70,496
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,377
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,060
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 21,522
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 30,538
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 529
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,427
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,877
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,705
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 12,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 109,698
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 44,667
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 62,131
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -100
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 126,721
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 28,866
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 33,554
C. Služby (účtová skupina 51) 10,921
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 43,691
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 901
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,381
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,188
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,219
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -17,023
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,357
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 394
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 394
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -394
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,417
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,377
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31338232 DIČ: 2020301184 IČ DPH: SK2020301184
 • Sídlo: KODEM, družstvo, Ivánska cesta 15, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vojtech Nagy predseda Lenardova 1146/14 Bratislava 851 01 17.12.1992
  Miroslava Števíková Okružná 14 Bratislava 17.12.1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.08.2013Nový štatutárny orgán:
   člen družstva poverený členskou schôdzou
   06.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zdenka Péková Eisnerova 6133/21 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 13.05.1999
   01.02.2008Nové sidlo:
   Ivánska cesta 15 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Nagy - predseda družstva Lenardova 1146/14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 17.12.1992
   Miroslava Števíková Okružná 14 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.1992
   Zdenka Péková Eisnerova 6133/21 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 13.05.1999
   31.01.2008Zrušené sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Nagy - predseda družstva Lenardova 14 Bratislava
   Zdenka Péková Eisnerova 21 Bratislava
   Miroslava Števíková Okružná 14 Bratislava
   13.05.1999Nové obchodné meno:
   KODEM, družstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zdenka Péková Eisnerova 21 Bratislava
   12.05.1999Zrušené obchodné meno:
   KODEM, výrobné družstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rastislav Dufek - podpredseda družstva 97 Láb
   17.12.1992Nové obchodné meno:
   KODEM, výrobné družstvo
   Nové sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   výroba v odboroch koženej galantérie
   poskytovanie služieb v odboroch koženej galantérie
   maloobchodná činnosť, predaj vlastných a nakupovaných výrobkov
   vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rastislav Dufek - podpredseda družstva 97 Láb
   Vojtech Nagy - predseda družstva Lenardova 14 Bratislava
   Miroslava Števíková Okružná 14 Bratislava