Vytvoriť faktúru

UNIVERZÁL výrobno-obchodné družstvo Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIVERZÁL výrobno-obchodné družstvo Bratislava
IČO 31356877
DIČ 2020836301
IČ DPH SK2020836301
Dátum vzniku 06 Augusta 1993
Právna forma Družstvo
Sídlo UNIVERZÁL výrobno-obchodné družstvo Bratislava
Staré grunty 172/A
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 842 €
Zisk -6 138 €
Aktíva 1 221 888 €
Vlastný kapitál 1 011 785 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262312854
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,535
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,958
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,094
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 51,535
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,773
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,500
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,500
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 27,411
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,138
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,762
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,378
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 25,384
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,000
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 234
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,150
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 6,842
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,170
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 5,670
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 12,506
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42
C. Služby (účtová skupina 51) 3,241
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,224
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -1
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,664
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,557
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 918
X. Výnosové úroky (662) 832
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 86
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,234
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,234
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -316
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,980
P. Daň z príjmov (591, 595) 158
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,138
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015