Vytvoriť faktúru

Družstvo Medená 17 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Družstvo Medená 17
IČO 31376291
DIČ 2020302856
IČ DPH SK2020302856
Dátum vzniku 19 Júla 1994
Právna forma Družstvo
Sídlo Družstvo Medená 17
Medená 17
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 817 €
Zisk 16 693 €
Aktíva 59 246 €
Vlastný kapitál 51 404 €
Kontaktné informácie
Email medena@kna.sk
Webová stránka http://www.ikarmel.sk
Phone(s) +421254630661
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 60,077
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,625
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,625
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,944
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,681
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,843
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,300
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,300
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,300
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,543
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 174
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 37,369
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 609
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 609
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 60,077
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 53,875
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,673
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,673
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 9,219
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 8,383
2. Ostatné fondy (427, 42X) 836
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 26,290
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,290
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,693
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,602
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,602
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 831
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 831
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 900
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 557
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,284
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,600
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 37,817
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 37,817
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,971
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 235
D. Služby (účtová skupina 51) 6,952
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,672
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,056
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,616
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 433
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,402
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,402
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 277
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 21,846
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,630
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 417
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 414
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 774
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 774
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -357
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,489
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,796
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,796
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,693
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31376291 DIČ: 2020302856 IČ DPH: SK2020302856
 • Sídlo: Družstvo Medená 17, Medená 17, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Stanislav Ruža predseda Medená 17 Bratislava 04.05.2001
  RNDr. Marcela Janovičová podpredseda Medená 17 Bratislava 04.05.2001
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ruža - predseda Družstva Medená 17 Bratislava
   RNDr. Marcela Janovičová - podpredseda Družstva Medená 17 Bratislava
   03.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Ruža - podpredseda družstva Medená 17 Bratislava
   Ulrich Wachs - predseda družstva Medená 17 Bratislava
   31.10.1997Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Ruža - podpredseda družstva Medená 17 Bratislava
   Ulrich Wachs - predseda družstva Medená 17 Bratislava
   30.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Netušilová - podpredsedkyňa družstva Medená 17 Bratislava
   Ulrich Wachs - predseda družstva Medená 17 Bratislava
   19.07.1994Nové obchodné meno:
   Družstvo Medená 17
   Nové sidlo:
   Medená 17 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Anna Netušilová - podpredsedkyňa družstva Medená 17 Bratislava
   Ulrich Wachs - predseda družstva Medená 17 Bratislava