Vytvoriť faktúru

MICHAL VI., družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MICHAL VI., družstvo
IČO 31382037
DIČ 2020837258
IČ DPH SK2020837258
Dátum vzniku 27 Októbra 1994
Právna forma Družstvo
Sídlo MICHAL VI., družstvo
Michalská 6
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 104 005 €
Zisk -57 793 €
Aktíva 534 938 €
Vlastný kapitál -21 740 €
Kontaktné informácie
Email michalska6bratislava@gmail.com
Phone(s) 0254433362, 0903266669
Mobile phone(s) 0903266669
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 441,679
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 437,880
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 437,880
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 435,165
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,715
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,627
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,774
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,773
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,773
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 1
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 853
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 751
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 102
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 172
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 172
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 441,679
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -79,534
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,821
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,821
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 913
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 913
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -25,475
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -25,475
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -57,793
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 520,721
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 33,636
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 871
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 871
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 31,709
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,056
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 487,085
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 492
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 492
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 104,005
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 104,005
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 104,005
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,222
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,461
D. Služby (účtová skupina 51) 29,033
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,038
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 93,053
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 93,053
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,637
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -28,217
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 69,511
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,616
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 25,900
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 25,900
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,716
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -28,616
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -56,833
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -57,793
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31382037 DIČ: 2020837258 IČ DPH: SK2020837258
 • Sídlo: MICHAL VI., družstvo, Michalská 6, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Sylvia Beriaczová predseda Michalská 6 Bratislava 27.10.1994
  Ing. Boris Horáček podpredseda Michalská 6 Bratislava 811 01 05.03.2013
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.05.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Horáček - podpredseda družstva Michalská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.03.2013
   09.05.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Horáček Michalská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.03.2013
   14.03.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Horáček Michalská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.03.2013
   13.03.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Zörkler - podpredseda družstva Michalská 6 Bratislava
   27.10.1994Nové obchodné meno:
   MICHAL VI., družstvo
   Nové sidlo:
   Michalská 6 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   kúpa nehnuteľností
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Sylvia Beriaczová - predseda družstva Michalská 6 Bratislava
   Peter Zörkler - podpredseda družstva Michalská 6 Bratislava