Vytvoriť faktúru

Jeseň DPZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Jeseň DPZ
Stav Zrušená
IČO 31388736
Dátum vzniku 13 Februára 1995
Právna forma Družstvo
Sídlo Jeseň DPZ
Vajnorská 40
83263
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 170 €
Zisk -1 855 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244450015
Dátum aktualizácie údajov: 09.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 127
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 127
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 127
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 30
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 97
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 127
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -45,800
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 11,047
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 11,047
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,983
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -69,975
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -69,975
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,855
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,927
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 45,927
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,575
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 485
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,839
Dátum aktualizácie údajov: 09.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,170
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,170
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,170
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,324
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 1,640
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 671
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 560
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 111
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,154
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -483
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 221
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 221
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -221
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,375
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,855
Dátum aktualizácie údajov: 09.03.2016
Files
4266278.tif
Dátum aktualizácie údajov: 09.03.2016
 • IČO:31388736
 • Sídlo: Jeseň DPZ, Vajnorská 40, 83263, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Februára 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.03.2016Zrušené obchodné meno:
   Jeseň DPZ " v likvidácii "
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 40 Bratislava 832 63
   08.07.2015Nové obchodné meno:
   Jeseň DPZ " v likvidácii "
   20.04.2004Nové sidlo:
   Vajnorská 40 Bratislava 832 63
   13.02.1995Nová právna forma:
   Družstvo