Vytvoriť faktúru

DLX družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DLX družstvo
IČO 31400761
DIČ 2020306783
IČ DPH SK2020306783
Dátum vzniku 15 Augusta 1995
Právna forma Družstvo
Sídlo DLX družstvo
Chorvátska 6
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 556 773 €
Zisk 19 228 €
Aktíva 1 090 161 €
Vlastný kapitál 67 785 €
Kontaktné informácie
Email dlx@dlx.sk
Phone(s) 0253419147, 0253419146, 0253419400
Fax(es) 0253419146, 0253419147, 0253419400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,039,516
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 631,380
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 631,380
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 167,505
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 445,112
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,763
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 406,456
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 179,721
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 146
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 179,575
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 88
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 88
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 129,312
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 124,886
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,886
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,426
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 97,335
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 97,298
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 37
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,680
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 733
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 947
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,039,516
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 87,013
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,253
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,253
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 930
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 930
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -5,266
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -5,266
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 68,868
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 68,868
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,228
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 952,503
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 43
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 43
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 471,980
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 350,492
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 318,017
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 318,017
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 268
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 186
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,239
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,782
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 119,988
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,556,685
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,556,773
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,531,298
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 25,387
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,491,642
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,170,554
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 39,225
D. Služby (účtová skupina 51) 219,286
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,272
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,379
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,893
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,852
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 45,162
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 45,162
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,291
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,131
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 127,620
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,862
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 35,467
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 35,467
O. Kurzové straty (563) 90
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,305
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,862
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,269
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,041
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,041
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,228
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31400761 DIČ: 2020306783 IČ DPH: SK2020306783
 • Sídlo: DLX družstvo, Chorvátska 6, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavol Ťarcha predseda Chorvátska 6 Bratislava 23.02.2001
  Daniel Hudec podpredseda Trnavská 19 Bratislava 23.02.2001
  Vladimír Machalík podpredseda Blagoevova 20 Bratislava 851 04 05.02.2002
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.02.2002Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Machalík - podpredseda družstva Blagoevova 20 Bratislava 851 04
   23.02.2001Nový štatutárny orgán:
   Pavol Ťarcha - predseda družstva Chorvátska 6 Bratislava
   Daniel Hudec - podpredseda družstva Trnavská 19 Bratislava
   22.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Ťarcha - predseda družstva Chorvátska 6 Bratislava
   Monika Ťarchová - podpredseda družstva Chorvátska 6 Bratislava
   29.05.1997Nové obchodné meno:
   DLX družstvo
   28.05.1997Zrušené obchodné meno:
   "TUZOB družstvo"
   15.08.1995Nové obchodné meno:
   "TUZOB družstvo"
   Nové sidlo:
   Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Pavol Ťarcha - predseda družstva Chorvátska 6 Bratislava
   Monika Ťarchová - podpredseda družstva Chorvátska 6 Bratislava